GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

29 resultaten
Filteren
van 3
Reguliere Editie
1906-07-22
„Wij weten“.

„Wij weten“.

Wij weten dat wij overgegaan zijn uit den'öböd in het leven, dewijl wij de broeders liefhebben; die zijnen broeder niet lief heeft, blijft in den dood. I Joh. 3 : 14. Tegen den twijfel baat geen redeneering. Twijfel is een krankheid. En de zoo telkens opnieuw aange ...

22 juli 1906
De Heraut
1608 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. Het rapport der commissie inzake kerkelijke discipline. Strijd over de voorgestelde schoolwet.Er werd een koninklijke commissie ingesteld, die rapport moest uitbrengen over den toestand der Engelsche Staatskerk.Dit rapport is dezer dagen in het licht verschenen, en daardoo ...

22 juli 1906
De Heraut
WINCKEL.
785 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

In de maand September a.s., op een nader te bepalen dag, zal D..V, te Apeldoorn de i8e Centrale Diaconale Cocferentie der Geref. kerken plaats hebben.Het Comité: G. STRUIK CZN., voorzitter. Enkhuizen. Mr. R. VAN MAARE, vice-voorz. Arnhem. J. B. BLANKENBERG, penningm. Amsterdam. C. F ...

22 juli 1906
De Heraut
J. VONK.
P. ORANJE
H. BOUWMAN.
F. GUNNINK BZ.
J. KOK.
L. LINDEBOOM.
M. NOORDTZIJ.
J. DOUMA
1347 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden overleed tot mijne diepe droefheid, mijne innig geliefde Moeder, Mevrouw SARA LYDIA JOHANNAVAN OOSTEN. Weduwe van den HeerJACOB ANNE MATHIAS VAN OORDT.Vrouwe van Bunschoten, Spakenburg en Dijkhuizen, in den ouderdom van ruim 84 jaar.Velp, 13 Juli 1906.J. J ...

22 juli 1906
De Heraut
47 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Voor de vele blijken van deelneming, onderonden bij het overlijden van onzen geliefden ader, Behuwd- en Grootvader, den We erw. HeerPIETER WAGEMAKER, n leven Eraer. Pred. van de Geref. Kerk te ilversum, betuigen wij onzen hartelijken dank.P, WAGEMAKER. A. C. WITZEL—WAGEMAKER, J, H, ...

22 juli 1906
De Heraut
50 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden leed de Kerk van Mijdrecht een gevoelig verUes in het overlijden van eender dienaren des Woords, den Weleerw. Heer Ds. J. KONING J.Wz.Een ernstige krankheid van weinige weken nam hem weg in de kracht zijns levens, ruim 39 jaren. Gedurende de bijna 13 jaren zijner bediening was hij hi ...

22 juli 1906
De Heraut
133 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN: Puttershoek, A. Voogel, ie Waarder. —; Blokzijl, C. A. van Nood, cand. te Alphen a/d. Rijn. — Zevenhuizen, F. W. Geerds, te Sellingén.AANGENOMEN : Sauwerd, G, Wiersma, te Spijkenisse. — Puttershoek, A. Voogel, te Waarder. ...

22 juli 1906
De Heraut
115 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

DE COVENANTER. XI. EEN OFFICIER. Eenige dagen later reed een troep dragonders den weg op, die naar Glasgow noordwaarts voerde. Zij behoorden tot de troepen, die sinds koning Jacobus zijn broeder Karel ...

22 juli 1906
De Heraut
HOOGENBIRK.
1139 woorden
ORGEL.

ORGEL.

OMGMllj.De Diaconie der Gereformeerde Kerk van otterdam ('/^^bledtte koop aan een RGEL, geschikt voor kleine kerk of zaal. dres: L. MEESTERS, Gerard Scholtenstraat 95, Rotterdam. ...

22 juli 1906
De Heraut
25 woorden
Kantoorbediende.

Kantoorbediende.

Kantoorbediende.Voor een ongehuwden jongen man f een jonge dame, die grondig het dubbeloekhouden verstaat en een goede handchrijft, bestaat gelegenheid totlaatsing tegen behoorlijk salaris, Brievennder letters Y. Z. aan het bureau van dit blad ...

22 juli 1906
De Heraut
34 woorden
van 3