GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

24 resultaten
Filteren
van 3
Reguliere Editie
1906-08-19
Gymnasium te Doetinchem.

Gymnasium te Doetinchem.

te loetHet TWEEDETOELATINGS­EXAMEN"is bepaald "op Dinsdag 4September, de aanvang der lessen op5 September. Aanmelding van adspirantenvoor het Toelatingsexamenliefstvóór 1September bij den RectorOr. 1¥. H. KRAMEIR. ...

De Heraut
27 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

AAN VRAGERS. In het boek: „Uit het Leven, " staat een vers, waarin men deze regels aantreft ter vermaning: „Spring niet als een hollend ros. Van den ezel op den os.”Ook hoort men wel eens zeggen: „Hij springt van den os op den ezel." Maar hoe kan men ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1022 woorden
F. Bettex. Twijfel??

F. Bettex. Twijfel??

^^^^\ il.fe^'J? Ietn \NieUW heden — — — —F. Bettex. Twijfel? ? Uit het Dtiitsch vertaald door - - - -Elisabeth Freystadt.48 Pag. Prijs f l.éO. Instempelband f 1.90.Bij alle BoekJi. -.-, .^ , I B^ alle Jioe/eH. i --r. NteUW\ voorhanden. \NteUW ...

De Heraut
41 woorden
HÖVEKER & WORMSER.

HÖVEKER & WORMSER.

Werken van Ds. P, L L 8ILLEVI8 SMITLTusscben de Gouden Kandelaren.Twaalf Lieerredenen uit de Openbarliiff van Johannes, (Inzonderheid over de zeven Gemeenten in Klein-Azië) Prijs / 1.90 ingenaaid; in stempelband geteekend door JAC. Ph. WORMSER, / 2.40Verzekerdheid.IS L ...

De Heraut
86 woorden
LEVENSVERZEKERING

LEVENSVERZEKERING

I.EirxarSVEB2EEKEBlNde Wederlanden m i845- «1 VtaaXEBOBBXStGDEN HAAG (vroeger 2ülphen). Direeti? HENNY. KAPITAAL' y 4.000.000.001 RESERVEFONDS: ruim . • 1.200.000.00f ...

De Heraut
18 woorden
W.KIRCHNER,

W.KIRCHNER,

Apeldoorn, 15 Augustus 1906.K. C. VERWEIJCK, 7rapil)oel[|e on He Leenlitweiten dienste van ouders, onderwijzers, enz.Amsterdam.rrUsf 0.8B.W. KIBCHNEB, Vltgever. ...

De Heraut
22 woorden
GEREFORMEERD GYMNASIUM,

GEREFORMEERD GYMNASIUM,

GEREFORMEERD GYMNASIUM, te ZEITTEIX.Het 2e TOEI.A.XIMOS-EXA.1IEMzal D. V. gehouden worden opïins«lag; 4 Sept. a. s. Men melde zich hiertoe aan vó6r den lenept. bij den ondergeteekende.Aan het Gymnasium is eene l^oorbereidingsklasseür. F. F.D ...

De Heraut
45 woorden
HÖVEKER & WORMSER.

HÖVEKER & WORMSER.

Leerplan voor de Scholen met den BijbelBEWERKT DOORH. LAXKAMP.Ieijbelsche -, Kerk- enGEDEXIITEPrijs f 3.75.Deze herdruk is een nieuwe uitgave, door de itbreiding van 103 bladz. tot ongeveer 550 ladz.Het boek is daardoor ook geworden een andl ...

De Heraut
57 woorden
HOMOEOPATHISCHE APOTHEEK van ALBERT SOMMER.

HOMOEOPATHISCHE APOTHEEK van ALBERT SOMMER.

HOMOEOPATHISCHE APOTHEEKvan ALBERT SOMMEB. Amsterdam, Heiligenweg, hoek Singel.Grootste Inrichting in Nederland. HenselsTonicum, afdoend en beproefdbijBloedarmoedeenZenuwzwakte.ioogr./i; 20ogr./i.7S. Purshiana Tabletten, uitstekend tegen hardlijvigheid en voor bloedzuivering per fla ...

De Heraut
86 woorden
Groningsche Hypotheekbank voor Nederland,

Groningsche Hypotheekbank voor Nederland,

ÖröjöïïgÏGhë^HypotMbank ? oor Nederland, Clevestisd te ^R#? iIM€^EM.OUBE BOTIEIMGESTRAAT lo, 72, lioei MUÜESTSAAT.Teleplieosï latercommnBaal Iffo. 674.Maatscliappelgk Kapitaal ƒ 1, 000, 000.Uitstaand bedrag aan Hypotheken op 31 Maart 1906 / 2, 258.557.50, aan Pa ...

De Heraut
125 woorden
van 3