GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

33 resultaten
Filteren
van 4
Reguliere Editie
1912-05-19
Buitenland

Buitenland

Duitschland. De „Gemeinschaften" het Koninkrijk Saksen.Den 2ïsten en 23Sten April hielden de „Geeinschaften" der landskerk van het koninkrijk aksen te Chemnitz bij Dresden hare jaarlijkche conferentie. Niet vele kerkelijke samenomsten trekken zulk een groot getal deelemers. Meer dan 3000 m ...

19 mei 1912
De Heraut
626 woorden
Leestafel

Leestafel

G. SCHRIJVER. DE LICHTE LAST. Kampen, J. Kok ijii.„Als ze toch 's begrepen wat het was: zijn kruis opnemen, Hem dagelijks navolgende, 't vroolijk dragen... I Goede God, trouwe Va der, wat heb Je me al m'n leven nabij geweest, wat heb Je me 't kruis tot een lichte last gemaakt.'... Als ze ' ...

19 mei 1912
De Heraut
G.
2380 woorden
Officieele Berichten

Officieele Berichten

De kerkeraad der Geref. Kerk te Grams bergen heeft besloten geen collectanten in de gemeente toe te laten, die " niet • drie ' • weken • — te — voren een verzoek bij den kerkeraad hebben ingediend. Namens den kerkeraad, Namens den kerkeraad, J. E. WESTERHUIS, praeses.J. JURJE ...

19 mei 1912
De Heraut
J. E. WESTERHUIS.
J. JURJENS.
W. L. MILO.
K. J. KAPTEIJN
S. O. LOS
F. C. MEIJSTER.
W. W. MEIJNEN.
594 woorden
Gereformeerde Gezindheid

Gereformeerde Gezindheid

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN: Stadskanaal (2e maal), H. J. Heida, te Halfweg. — Hindeloopen en Stavoren, P. van Hoven, te Hoogvliet. — Leiden (vac-Douma en Rudolph), J. H. Donner en A. Roorda, beiden te Breda. — Middelhamis, C. Staal, te Oosterland.— Hoogk ...

19 mei 1912
De Heraut
275 woorden
Christel. Vereeniging van Nederlanders te Londen.

Christel. Vereeniging van Nederlanders te Londen.

Christel. Vereeniging van Nederlanders te Londen.Bovengenoemde vereeniging vergadert eiken Dinsdagavond te 8 UUT in't gebouw van het Duitsche Christel. „Kelnerheim", 48 Charlotte Street, Fitzroy Square W.Verdere inlichtingen verstrekt gaarne de Secretaris J. BOER, 50 Burnfoot ...

19 mei 1912
De Heraut
40 woorden
Geneeskundige,

Geneeskundige,

De Kerkeraad der Ger. Kerk v. Utrecht ziet om naar eenGeneeiskundlge^van Ger. belijdenis, die bereid is, tegen billijk honor., als Geneesh.-Dir. van een te stichtenhospitaal te Poerworedjo (Java), God inde Zending te dienen. Sollict. en br. om inlichtingen aan laatst o ...

19 mei 1912
De Heraut
60 woorden
Koninklijke Hollandsche Lloyd.

Koninklijke Hollandsche Lloyd.

Koninklijke Hollandsche Lloyd.Qeregelde Stoomvctartdlenst tufitsebenI^ederlaiKl, Brazilië, XJmguay en Argentinië., van Amsterdam*LeixoesRio de JaneiroStoomschip „Eemland"II Mei van Santos 9 Juni17 Mei Montevideo 14 Juni7 Juni t ...

19 mei 1912
De Heraut
81 woorden
L. G. WEISZ & Co.,

L. G. WEISZ & Co.,

L. G. WEiSZ & C»Commissionairs In Effecten, WESTEBMARKT No. 21AMSTJEMDAM, ...

19 mei 1912
De Heraut
10 woorden
Familieberichten.

Familieberichten.

Door 'sHeeren goedheid voorspoedig bevallen van een welgeschapen ZOON, Mevr. E. T. OBERMAN— TUININGA.£i/ Dokkum, 2 Mei 1912. ...

19 mei 1912
De Heraut
17 woorden
Vrienden van het Christelijk Onderwijs!

Vrienden van het Christelijk Onderwijs!

Vrienden van het Christelijh Onderwijs!Wie helpt de school met den Bijbel te Hattem aan de nog ontbrekende tien dUizend gulden, voor de hoog noodige vergrooting, door het toezeggen van aandeden van 100gulden tegen 4 pCt. rente en 3 pOt.aflossing. Gaarne Is tot het geven van n ...

19 mei 1912
De Heraut
59 woorden
van 4