GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

23 resultaten
Filteren
van 3
Reguliere Editie
1912-09-01
L. G. WEISZ & Co.,

L. G. WEISZ & Co.,

L a, WEISI è c*^.WEBTERMABKT No. 21 ...

De Heraut
6 woorden
Familieberichten

Familieberichten

...

De Heraut
0 woorden
KERKMEUBILEERINGEN.

KERKMEUBILEERINGEN.

...

De Heraut
0 woorden
GLOED.

GLOED.

GLOED.Gloed voor StOVenverwarming in kerken en stichtingen, geeft reuk noch walm, is zeer doelmatig en gemakkelijk; door gloed te gebruiken wordt het werk der kosters op den Zondag ten zeerste beperkt.Gloedfabriel( „Vesuvius", S. VAN VLIET, - ZAANDAi. ...

De Heraut
39 woorden
Christel. Vereeniging van Nederlanders te Londen.

Christel. Vereeniging van Nederlanders te Londen.

Christel. Yereeniging van ^Nederlanders te Londen.Bovengenoemde vereeniging^ vergadert eiken Dinsdagavond te 8 UUr in 't gebouw van het Duitsche Christel. „Kelnerheim", 48 Charlotte Street, Fitzroy Sanare W, Verdere inlichtingen verstrekt gaarne de Secretaris J, BOER, 50 Bumf ...

De Heraut
40 woorden
ABSHAUBBIN’s of Anti-Rheumatische Watten.

ABSHAUBBIN’s of Anti-Rheumatische Watten.

ABSHAUBBIN's of Antl-Bheumatische Watten.Deze watten zijn het zekerst werkend middel tegen alle pijnen of ongemakken door gevatte koude ontstaan, bizonder voor de zoozeer gevreesde plaag, Bheumathiek, Kiespijn, Schouderpijn, Spierenpijn in nek, armen of beenen enz. enz. Bij het heerschende ...

De Heraut
209 woorden
LEVENSVERZEKERING

LEVENSVERZEKERING

JLEVEireVTmZKK-fïBïlfal; e Nederlanden m ia4fiBRAND-- NBHAAKVBRZEKIDUIVCDBN HAAG (Tra«g«r ZtitpbM). Dirvetic HBNNT. KAPITAAL / 4.eOOX> ««L»« REI^RVEFONDS rota . - UO«.»dM« ...

De Heraut
25 woorden
DE DIERENWERELD

DE DIERENWERELD

Yier BiJk Geïllustreerde Boeken, ijdelijk voor sleohtS /150. Profiteert er poedig van.DEDIERENWERELDdoor Dr. A. J. C. SNIJDEBS, 4 Deelen met bijna 400 fraaie afbeeldingen.Dl. 1. De Zoogdieren. Dl. 2. De Vogels. Dl, 3. De Kruipende Dieren, Tweeslachtige Dieren en ...

De Heraut
75 woorden
„MARTHA",

„MARTHA",

Christelijke iongedociiters, welke nog niet geabonneerd zijn op, of nog geen kennis gemaakt hebben met„MARTHA", Maandblad, gewijd aan de belangen ou^er Jongedochters, onder redactie van Ds. ƒ. J.BERENDS te Maasland en Ds. F. W. SLOIJTERte Maassluis, vragen een p ...

De Heraut
65 woorden
Koninklijke Holiandsche Lloyd.

Koninklijke Holiandsche Lloyd.

Koninklijke Holiandsche Lloyd.€ïereg; elde litooiuvaartdieiiistt tuivcielieni­XJnjLgiia.y en JLi*geiitiiiië., van AmsterdamRio de JaneiroStoomschip31 Aug.37 Sept, „Eemland" j van Santos Montevideo te Bu@noa-Ayres ( 29 Sept, 4 Oct. 5 O ...

De Heraut
79 woorden
van 3