GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

26 resultaten
Filteren
van 3
Reguliere Editie
1915-10-17
Buitenland

Buitenland

Polen. De Mariaviten.II.Deze priesters, die hun ambt in de Roomsche kerk bleven uitoefenen, namen, gelijk zij zeiden, den oudsten regel van den heiUgen Franciscus van Assise aan, die in 1209 werd ontworpen. Zij hebben er zich echter geen rekenschap van gegeven, dat deze regel wel onder de ...

De Heraut
WINCKEL.
418 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Classe Dordrecht. Classe Dordrecht. De kerkeraad der Geref. kerk te SUedrecht bericht, dat de classe Dordrecht D.V. vergaderen zal te Dordrecht op Donderdag 11 November a.s., gewone tijd en plaats.Punten voor het agendum worden ingewacht vóór of op Zaterdag ...

De Heraut
J. BRUIGOM
praeses.
A. F. VAN NEUTEGEM
scriba.
C. LiON CACHET
scriba.
A. KOLLAARD
praeses.
P. PRINS
scriba.
J. G. KUNST.
874 woorden
Plaatsgebrek noodsaakt ons

Plaatsgebrek noodsaakt ons

Plaatsgebrek noodzaakt ons Advertentien tot een volgetid nutnmer uit te stellen. ...

De Heraut
11 woorden
GOLDSCHMEDING

GOLDSCHMEDING

GOLDSCHMEDINQPIANO'S - ORGELS.KALVERSTRAAT 58 - WARMOESSTRAAT 141. UTRECHTSCKESTR. 119 - KEIZERSGR. 209-303AMSTERDAM. ...

De Heraut
11 woorden
De Administratie van „De Heraut”, Amsterdam.

De Administratie van „De Heraut”, Amsterdam.

Met. vriendelijkcn dank aan zoovele geabonneerden, die ons de verschuldigde abonnementsgelden over het afgeloopen kwartaal reeds toezonden, nemen wij de vrijheid hun, die dit nog niet deden, te verzoeken, sulks alsnog uiterïilk den 20sten dezer te doen en hun postwissel te adresseeren aanD ...

De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
70 woorden
Bibliotheken

Bibliotheken

Boekverkooplreg.Bij H. A. VAN BOTTËNBURG, Prinsengracht 493, Amsterdam, zal Maandag 25 Oct. a.s. en volgende dagen, publiek worden verkocht, een groote collectie boeken. Theologie, Kerkgeschiedenis, Phiiosophie, Litt8raiuur, Geschiedenis, Rechts-1 geieerdheid, Economie, enz. zijnde o. a. d ...

De Heraut
88 woorden
H.J.SPRUYT

H.J.SPRUYT

HJSfïRÜYTJBPpefse: |i^QGCnDooooooooooooooqoa]Daooooooooo(Xiooooooooo^^BLc: „LCE& BOtr\ VOOIt DE CMRI5TELUKE SCHOOLj5. VERZnnELD DOOR JLEns (5< M-JV/Ï1 wpLEnJiSoooooooooooooooooooaooooobDooooooooooooo ...

De Heraut
37 woorden
GERRIT KAMSTEEG.

GERRIT KAMSTEEG.

Op Vrijdag den len October ontsliep zacht en kalm in zijn Heere en Heiland onze hooggeachte broeder, ouderlingGERRIT KAMSTEEG.Sedert haar openbaarwording heeft hij onze Gereformeerde Kerk alhier met toewijding gediend, hetzij in, hetzij buiten het ambt.Is zijn sterven voor on ...

De Heraut
83 woorden
Dr.A.KUYPER.

Dr.A.KUYPER.

...

De Heraut
0 woorden
GRONINGSCHE HYPOTHEEKBANK VOOR NEDERLAND.

GRONINGSCHE HYPOTHEEKBANK VOOR NEDERLAND.

GRONINGSCHE HYPOTHEEKBAN VOOR NEDERLAND.BIJKANTOOR: ZWOLLE, BLOEMENDALSTRAAT 18(M. BROUWER.DIRECTIE; \Mr. H. VAN DER VEGTE.(F. J. BOLT.5 °/o PANDBRIEVEN.SVz ''/o HYPOTHEEKRENTE, ...

De Heraut
24 woorden
van 3