GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

32 resultaten
Filteren
van 4
Reguliere Editie
1915-12-26
De Administratie van „De Heraut”, Amsterdam.

De Administratie van „De Heraut”, Amsterdam.

Geabonneerden op DE HERAUT wordt beleefd verzocht, de abonnementsgelden over het kwartaal, eindigende ji Dec, ten bedrage viitt f 1.20, per postwissel over te maken, welke men gelieve te adresseeren aanDe Administratiö van „De Heraut", Amsterdam.De abonnementsprijs /1.20 per kwartaa ...

26 december 1915
De Heraut
DE ADMINISTRATIE.
55 woorden
Ingezonden Stukken.

Ingezonden Stukken.

{Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie).Aan belangstellenden wordt meegedeeld, dat te Medan is opgericht een Vereeniging tot behartiging der Godsdienstige belangen der verstrooide Gereformeerden ter Sumatra's Oostkust en Atjeh, en verzoeten wij de leden of doopleden der Geref. Kerken ...

26 december 1915
De Heraut
MR. R. SLOTEMA
P. A. CoLIJN
J. HOGERVORST
J. J. MEEUWSE.
158 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BXROEPEN: Alteveer (bij Hoogeveen), en Hoogvliet, J. W. Esselink, te Wateringen. — Idskenhuizen, J. H. Broek Roelofs, te Schildwolde. — Axel, J. Sybesma, te Zierikzee. — Spijk, (Gr.), H. A. Munnik, te Bunschoten. — Driebergen, F. H. van Loon, ...

26 december 1915
De Heraut
297 woorden
Predikant

Predikant

Jongmensch in het bezit van het Einddiploma van het Gymnasium, die zich gaarne totPi*eclikantzag opgeleid, ZOEKT IEMAND, die hem daartoe financieel wil steunen. Br. onder lett. Z., aan het Bureau van dit blad. ...

26 december 1915
De Heraut
33 woorden
Familieberichten

Familieberichten

•••*•***•***•••*•*•••••••••••••Met dank aan den Heere geven wij kennis, dat, zoo de Heere wil en zij leven, onze geliefde'OudersopJAN PLAS ENGRIETJE DE WAALOudejaarsdag, a. s. gedenken hunne150-jarige Eëhtvereeniging.% (Ps. 92 : 13—16.)Hun l ...

26 december 1915
De Heraut
56 woorden
P. DE VISSER

P. DE VISSER

Heden , overleed op 80-jarigen onzen vriend en broederleeftijdJAC. GELDOF Pz., Voorz. van het Schotlbestuur.Met al de krachten die hem gegeven waren, heeft hij de zaak van het Chr. Onderw. in onze Gemeente, van de stichting der Vereeniging af, eerst als gewoon daarna een aant ...

26 december 1915
De Heraut
73 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Heden werden wij verblijd met de voorspoedige geboorte van een welgeschapen DOCHTERTJE. Gode zij dank alles zeer wel. J. VAN ARKEL. J. VAN ARKEL—VISSER.Groningen.1 21 Dec. 1915. ...

26 december 1915
De Heraut
27 woorden
Dr. Barton

Dr. Barton

HoofdpijntalileHen- van Dr. BARTOfl. -De hevigste, telkens terugkeerende hoofdpijn geneest. De zwaarste hoofdpijn is binnen enkele minuten radicaal verdwenen. Zij die veel vergaderingen moeten bezoeken of zeer veel moeten spreken of lange reizen doen, geven wij den raad om ze beslis ...

26 december 1915
De Heraut
127 woorden
E. B.

E. B.

& 5.Zij, die belangstellen in het werk der InwenigeZending, ' en daarin op een gemakkelijke, doelmatigewijze willen medewerken, wordenuitgenoodigd het prospectus aan te vragen vande in Januari 1916 op te richten Evangelisatie*Bibliotheek, bij J ...

26 december 1915
De Heraut
37 woorden
Aangeboden.

Aangeboden.

...

26 december 1915
De Heraut
1 woorden
van 4