GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
Reguliere Editie
1917-11-11
Leestafel.

Leestafel.

1. VAN TIJDSCHRIFTEN.Het nog .te bespreken OcTOBïR-Nr. van het GEREFORMEERD THEOLOGISCH TIJDSCHRIFT, uitgave van'E. J. Boöch Jbzn., Nijverdal, bevat slechts twee artikelen, maar die voldoende zijn om ook aan dit Nr. voor theologen en theologanten waarde te geven. Het eerste artikel is van ...

11 november 1917
De Heraut
G.
1780 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Italië. Een goed woord van den paus over het predikambt.Dat de tegenwoordige paus niet in de diplomatie opgaat, bewijst het leit, dat hij na den codex voor het kanonicke recht vastgesteld te hebben, den ISden Juni op het feest van het sheihge hart van Jezus» een Encycliek deed uitgaan met ...

11 november 1917
De Heraut
972 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

VELERLEI WEGEN. EEN NIEUWE GAST. Verscheiden jaren bracht ik bij mijn pleegouders door, die mij veel hefde bewezen, welke ik hoop niet met ondank te hebben beantwoord.Oom was dikwijls uil. Tante daarentegen was liefst in huis ...

11 november 1917
De Heraut
HOOGENBIRK.
1136 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Korte Notulen van de vergadering der Classis Barendrecht, gehouden 26 Sept. 1917 te Barendrecht.Art. 1. De praeses der roepende kerk van Oud-Beijerland opent te half negen de vergadering. Nadat gezongen is Ps. 68 : 9, gaat de Praeses vopr in gebed en leest dan Joh. 15 : " 1 —17.Art. ...

11 november 1917
De Heraut
P. VAN HOVEN
1017 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Grereformeerde Kerken. BEROEPEN : De Bilt (U.), Dr. J. Hania^ te Steenwijk. — Witmarsum, J. Douma, te Ambt-Vollen hove (B). — Hendrik-Ido-Ambacht, M. M. Horjus, te Oud-Loosdrecht. — Ter Aar, J. H. A. Bosch, te Andel — Stellendam, G. W. Akkerhuis, te Sleeuwijk. — Ha ...

11 november 1917
De Heraut
270 woorden
W. DE VRIJ.

W. DE VRIJ.

IOnze geliefde Vader en Broeder ELLE DE VRY, is in den ouderdom van 64 jaar in vrede ontslapen. Namens de Familie, W. DE VRIJ. Cramersburg., Sask. Canada.19 Sept. 1917. ...

11 november 1917
De Heraut
29 woorden
Gronigsche Hypotheekbank voor Nederland.

Gronigsche Hypotheekbank voor Nederland.

rGiiingscle HypotlieeldiaoleiJ KANTOOR; ZWOLLE, BLOEMENDALSTRAAT( M. eROUWER. DIRECTIE: ] Mr. H. VAN OER VEGTE. ( F. J. BOLT. Saeft uit: m.4 " M , 99 9, 93'/» » ...

11 november 1917
De Heraut
28 woorden
Ingezonden Stukken.

Ingezonden Stukken.

Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie)Vanwege het Comité voor den Vrede zal onderstaande Zendbrief in Frankrijk, Duitschland, Engeland en Arnerika worden verspreid. Moge de Heere deze poging om de consciëntie der volken te treffen, met Zijnen Zegen bekronen. ...

11 november 1917
De Heraut
Heilige Schrift.
578 woorden
H.BAVINCK

H.BAVINCK

Spoedig verschijnt bij J. H. KOK te Kampen: Ter herdenking der Hervorming1517»1917.Twee Redevoei-ingen, uitgesproken in deopenbareziiting van den Senaaider Vrije Universiteit op31 October 1917, doorDr.H.BAV||ICKi!iiDr.H.II.KUÏPEII ...

11 november 1917
De Heraut
25 woorden
P. KEUNING.

P. KEUNING.

KEUNING'SKINDERENHet bij H. J, SPRUYT te Rijswijk(Z.-H.) ter perse zijnde boek vanP. KEUNING, Kinderen in Verstand en in Boosheid'wordt stellig HET boek voor den a.s. ^yinter. Pittige, pakkende Christelijke lectuur. Houdt den titel in gedachte!KEUN ...

11 november 1917
De Heraut
36 woorden
van 4