GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

38 resultaten
Filteren
van 4
Reguliere Editie
1920-10-03
Ds. J. G. SIKKEL

Ds. J. G. SIKKEL

Guide Filius, Gelouterdeen verhaal uit het Hollandsche leven in de tweede helft der 19e eeuwgeschreven door Ds. J. G. SIKKELzs ter perse als deel IV van deSTANDAARD-SERIE.Uitgave W. TEN HAVE Amsterdam. ...

De Heraut
32 woorden
N.V. HOMMEMA’S TECHNISCH BUREAU

N.V. HOMMEMA’S TECHNISCH BUREAU

N.V.HOMMEMA'STEL "'«• LEEUWARDEN. *^"^'°-KOOiBLIKSEIVIAFLEIDERSop torens, villa's, boerderijen enz. geven een afdoende beveiliging tegen blikseminslag.ADRES SEDERT 1828.BROCHURES OP AANVRAAG ...

De Heraut
22 woorden
Familieberichten

Familieberichten

SIGAREN.SIGAREN.vertuigt U, ^ij zijt tevreden.Door geheel Nederland franco thuis, flinke, wit brandende, geurige sigaren. 100 fijne f 4.50, 200 - f 8.25. 100 zeer fijne f 6.25, 200-f 11.75. Extra fijne 100-f7.50, 200 -f 14.25 Brieven van tevredenheid voorradig. Adres: R. VEER ...

De Heraut
38 woorden
De Groninger Brandwaarborg - Maatschappij.

De Groninger Brandwaarborg - Maatschappij.

e troninpr Branilwaarliorg-Maatscliappii.HOOFDKANTOORGRONINGEN, 0. Boteringestraat 72.Speciale afdeeling voor H. H. Preeükantenen Onderwijzers, voor Kericen en Scholen, alsmede voor Leden van „Patrimonium". ...

De Heraut
22 woorden
J. H. KOK

J. H. KOK

Bij ./. H. KOK ie KAM PEN verscheen heden: de S^druk vaniWAT GODS GENADEVERMAG INlONG KINDHET LEVEN VANEENBERNHARD HENDRIK V. D. BERG |IN KORTE TEEKKENDOORGESCHETSTG. VAN DEN BERGMET BEN WOOED VOORAFDOOR ...

De Heraut
38 woorden
Post Cheque en Girodienst.

Post Cheque en Girodienst.

Post Cheque en Girodienst.Hoe meer rekeninghouders, des te meer gemak voor allen, evenals bij de telefoon.Neemt daarom eene postrekening. ...

De Heraut
21 woorden
Groningsche Hypotheekbank voor Nederland

Groningsche Hypotheekbank voor Nederland

Groningsche Hypotheekbank voor Nederlandgevestigd te GRONiNGEN. Bijkantoor te ZWOLLE.De Bank geeft uit tot een beperkt bedrag: W ƒ U I IIMWilHIlilkll kVI|WII IWV I UJin stukkefi van f 1000.- en f500.-.De Directie: M. Brouwer. Mr. H. van der Vegte. F. J. B ...

De Heraut
45 woorden
ALGEHEELE UITVERKOOP.

ALGEHEELE UITVERKOOP.

TYERKOOP.De zolders kraken nog niet! De balken buigen nsg niet door!Maar wèl zitten onze sterke {Viagazijnen zóó aan den nok toe vol, dat het één compacte massa is. Onverwacht kochten wij te Amsterdam, Rotterdam en Utrecht groote pakhuisvoorraden, die wij tijdelijk tot ongekend iage ...

De Heraut
1331 woorden
van 4