GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

36 resultaten
Filteren
van 4
Reguliere Editie
1920-10-17
Ingezonden Stukken.

Ingezonden Stukken.

Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie.Zijne Excellentie den Heer Dr. A. Kuyper.Hooggeschatte en geliefde leermeester.Sta mij toe U mijnen hartelijken dank te brengen voor de wijze, waarop gij de gedachtenis van Comrie in het jongste Heraut-'axaavdix vernieuwd hebt, en v ...

17 oktober 1920
De Heraut
A. G. HONIG.
130 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Men schrijft ons: Het laatste bericht vóór de feestweek.Het blijkt wel dat velen tot het laatste oogenblik wachten. Dat maakt het de regelingscommissie niet gemakkelijk. Het komt er wel óp een tiental meer of minder niet aan, maat er moet toch eenig overzicht wezen.Men vrage ...

17 oktober 1920
De Heraut
H. BOUWMAN
Secretaris.
J. A. G. DB WAAL
475 woorden
Familieberichten

Familieberichten

In plaats van kaarten.Hedenmiddag 1 y^ uur nam de Heere plotseling tot Zich, ons innig zeer geliefd kindjeGERRITJE, in den leeftijd van bijna zes jaar.De diepbedroefde Ouders en FamilieA. J. 'T HOEN. A. B. 'T HOEN—ROTS. Alblasserdam^ 8 Oct. 1920. ...

17 oktober 1920
De Heraut
40 woorden
De gee&  Grosheide

De gee& Grosheide

Oe Gee & GrosheideAccountants(Instituutsleden).Singel 303 Keizersgracht 2G3Tel. Noord 1233 Tel. Centrum 2615„ Centrum 2981 ...

17 oktober 1920
De Heraut
12 woorden
50-jarige Ambisbediending

50-jarige Ambisbediending

••«•**+++****+++**+****+21 October hoopt onze ge- J liefde Vader, de Weleerw. * Heer ^Ds. A. VAN WIJK, zijn50-iarige Ambtsbedieninste herdenken.Gode alleen de eer! Thesinge., Oct. 1920, Zijne dankbare kinderen * ...

17 oktober 1920
De Heraut
27 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Het zij ons vergund, om voor de zeer vele bewijzen van deelneming, ontvangen na het ontslapen van onze lieve Vrouw, Moeder en Vriendin, HENDRIKJE ABERSON, langs dezen weg van harte te danken. H. THOMASen Kinderen. T. MIEDEMA.leiden., 8 Oct. '20. ...

17 oktober 1920
De Heraut
40 woorden
TE KOOP  GEVRAAGD

TE KOOP GEVRAAGD

TE KOaP GEVRAAGD: CALVINI, Institutio, ed. Tholuch. » Novum Testamentum. » Opera Omnia, 9= vols. Dr. KUYPER, Werk v. d. H. Geest.» Dagen V. g.Boodschap. » Engelen Gods. » E Voto Dordraceno.Benevens andere Theol. Werken. Aanb. lett. A. Bureau v. d. Blad. ...

17 oktober 1920
De Heraut
39 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

IN VREEMDE HAVEN'. XVII. VOORUIT. De heer Van Bergen, die in den tijd waarvan we hier spreken, nog ongehuwd was, gebruikte zijn middagmaal meestal niet thuis, maar bij dezen of genen goeden vriend. Zoo ...

17 oktober 1920
De Heraut
HOOGENBIRK.
1363 woorden
A.W.BRINK&CO

A.W.BRINK&CO

A. W. BRINK & Co.COMMISSIONNAIRS IN EFFECTENHEERENGRACHT 146, AMSTERDAM. ...

17 oktober 1920
De Heraut
8 woorden
G.A.GOLDSCHMEDING

G.A.GOLDSCHMEDING

GROOTE SORTEERING IN EENVOUDIGE EN LUXE MODELLEN ORGELS VOOR KERK, ZAAL, SALON EN HUISKAIUER, UITNOODIGING TOT KENNISMAKINGG. A. GOLDSCHMEDINGKEIZERSGR. 299-303, WARMOESSTR. 141) , „„rnn... UTRECHTSCHESTR. 119, KALVERSTR. 56 \ AMSTERDAM ...

17 oktober 1920
De Heraut
25 woorden
van 4