GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

41 resultaten
Filteren
van 5
Reguliere Editie
1920-10-31
SIGAREN.

SIGAREN.

SIGAREN.SIGARfcN.vertuigt U, gij zijt tevreden.j^Door geheel Nederland franco huis, flinke, wit brandende, geurigiigaren. 100 fijae f 4.50, 200 - f 825. 00 zeer fijne f6.25, 200-f 11.75. xtrafijnelOO-f7.50, 200 -f 14.25 rieven van tevredenheid vooradig. Adres: . VEERMAN, Turf ...

De Heraut
35 woorden
ZIGTERMAN’s

ZIGTERMAN’s

ZIGTERMAN’s(oedkoope MeubelwinkelsGRONINGEN, Oude Ebbingestr. 33TELEFOON 1177.ASSEN. Markt 14 Telefoon 269. ...

De Heraut
10 woorden
De Groninger Brandwaarborg-Maatschappij.

De Groninger Brandwaarborg-Maatschappij.

De Groninyer Brandwaarliorg-Maatscliappii.HOOFDKANTOORGRONINGEN, 0. Boteringestraat 72Speciale afdeeling voor H. H. Predikantenen Onderwijzers, voor Kerlcen en Scholen, alsmede voor Leden van „Patrimonium". ...

De Heraut
21 woorden
„De Standaard”

„De Standaard”

loiBP Anti'Rev. dia in deze BrnstigB dagen onze pers niet steunt of leest bevordert indirect de revalutie.Besef dit en abonneert U op„De Standaard"Vraagt gratisproBfaummers terkatialsmakiag, en wektaadsraadaartoe op.Bureaux: N. ...

De Heraut
38 woorden
Kerknieuws.

Kerknieuws.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN: Krommenie, H. Moolhuijzen, cand. Rotterdam. — Driewegen-Borsselen, H. Brouwer, Westerbork. — Bunschoten-Spakenburg (A), B. A. Knoppers, Almelo. — Amsterdam en Arnhem, G. R. Kuijper, Haarlem. — Stadskanaal, H. de Bruijn, Nieuwendijk. ...

De Heraut
298 woorden
De Gee & Grosheide

De Gee & Grosheide

De Gee & GrosheideAccountants(Instituutsleden).Sinyel 303 Keizersyracht 263TBI. Noord 1233 Tel. Centrum 2615„ Cantrum 2381 ...

De Heraut
11 woorden
A. W. BRINK & Co.

A. W. BRINK & Co.

A. W. BRINK & Ëo.COMMISSIONNAIRS IN EFFECTEN HEERENGRACHT 146, AMSTERDAM. ...

De Heraut
9 woorden
Dankbetuiging.

Dankbetuiging.

Dankbetuiging.Voor de vele en innige bewijzen an deelnemingondervondentijdens e ziekte, en bij het overlijden van nzen geliefden Echtgenoot^ en ader, Behuwd- en Grootvader, STEFFEN H. ELGERSMA, etuigen wij onzen harte-lijken dank.Wed. S. H. ELGERSMA—LIJKLAMA A NlJKHOLT, en fa ...

De Heraut
43 woorden
NEDERLAND EN ORANGJE

NEDERLAND EN ORANGJE

HEDERUND EN ORAIiJEOFFICIEEL ORGAAN VAN DEN BOND VAN ANTIREVOL. PROPA- GANDA-CLUBS IN NEDERLAND MET MEDEWERKING VAN „HET CENTRAAL COMITÉ".Redactie: Dr. E. J. BEÜMER, utrecht. C. SMEENK, Arnhem, W. VERSCHOOR, Katwijk alZee.Prijs per Jaargang f 1.—.Verschijnt: led ...

De Heraut
54 woorden
SCHOEN

SCHOEN

HET ADRES VOOR EEN DEGELIJKEEN TEVENS SIERLIJK AFGEWERKTESCHOENTEGEN EEN ZOO LAAG MOGE­LIJK GESTELDEN PRIJS IS: LRoerÉk-y.ZuiderÉpG-Groningent/o OOSTERSTRAATTEL^EFOONNUMMER 1836 -: - O P G E R I C HT 1867 ...

De Heraut
33 woorden
van 5