GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

10 resultaten
Filteren
Reguliere Editie
1927-07-08
COUÉ EN DE ETHIEK.

COUÉ EN DE ETHIEK.

IV. Dö'ör - alleen een ethische beooirdeeling te willen geven van de methodè-Cou.é hebben wij onze taaie zeer beperkt.Dat is noiodzajcelijk.Want naar Dr L. van der Horst in zijn reeds venneld referaat terecht opmerkt: „Het Couéïsme is in de mode: in A ...

8 juli 1927
De Reformatie
HEPP
1823 woorden
KERKELIJK LEVEN.

KERKELIJK LEVEN.

De samenstelling der a.s. Generale Synode. Voor eenige weken gaf ons blad de namen van de afgevaardigden naar de e.k. Generale Synod'e. Daaruit bleek, dat de ^groote meerderheid van de predikanten, die naar Assen werden gedeputeerd, ook thans weer de kerken te Gron ...

8 juli 1927
De Reformatie
HEPP
1390 woorden
Lompen onder de okselen.

Lompen onder de okselen.

Dat was een Moorman, die Jeremia uit den kuil haalde. Uit haat hadden mannen van zijn volk hem erin geworpen.En let nu op de teerheid, waa, nnee hij te werk gaat, deze Moorman, Hij neemt lompen — oude en versletene — opdat Jeremia, ze onder de zeelen kan leggen, onder zijn okselen, ...

8 juli 1927
De Reformatie
J. W.
388 woorden
’t Op Zondag reizen van Predikanten.

’t Op Zondag reizen van Predikanten.

Een broeder ouderling klaagt er over, dat het onder de Predikanten in de streek' waarin hij woont, hoe langer hoe meer gewoonte w.o.r, dt, .; ter V|ervulling van vacaturediensten op den dag des Heeren van openbare vervoermiddelen gebruik te maken, ook als ter plaatse van hun dienst logies te hunn ...

8 juli 1927
De Reformatie
F.
915 woorden
Noodlge waarschuwing.

Noodlge waarschuwing.

Tot de uitgaven, die we in den laatsten tijd ter bespreking in ons blad ontvingen, behoort ook een drietal bundels stichtelijke verzen; kort - na-elkaat verschenen. Gelijksoortig als ze zijn wa: t hun karakter betreft, kunnen ze in één artikel behandeld worden; maar bovendien z.ou ik ze samen wil ...

8 juli 1927
De Reformatie
C. T.
1994 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK.

HET BOEK VAN DE WEEK.

Wanneer we het woord „wereldberoemd" met betrekking tot een of andere zaak gebruikt vinden, maakt dat doorgaans min of meer den indruk van een cliché, een woord, dat een algemeene beteekenis heeft gekregen, zoarder dat men die zich eigenlijk realiseert. In zijn werkelijke kracht echter geldt het ...

8 juli 1927
De Reformatie
C. T.
1288 woorden
UIT DE BUITENLANDSCHE KERKEN.

UIT DE BUITENLANDSCHE KERKEN.

Godsdiensten der wereld. Van alle bewoners der aarde vormen de Christenen 35 pet., de Boeddhisten 27 pet. de Mohammedanen 15, 4 pet., de Brahmanen 14 pot., de heidenen 8 pot. en de Joden 0, 6 pot.In Europa en Amerika behoort 95 pet. van de bevolking tot het ...

8 juli 1927
De Reformatie
HEPP
2517 woorden
PERS-SCHOUW.

PERS-SCHOUW.

Het promotierecht voor de Theol. School. Nog steeds houdt de zaak de aandacht van de kerkelijke pers gespannen. Het is te betreuren, dat in een enkel geval de tOiOn ietwat beneden het gewenschte peil staat, en dat met name tegen het artikel van Prof. Grosheide bezw ...

8 juli 1927
De Reformatie
K. S.
3266 woorden
Ingezonden.

Ingezonden.

Geachte Redactie!De ondergeteekende wenscht, aangaande de bespreking van zijn geschrift „Heeft letterkundige kritiek waarde? " door il. J. Leendertse in No. 37 van Uw blad, de volgende zakelijke rectificaties te maken.Naar aanleiding van mijn kritiek op Vondels regel: Het hem ...

8 juli 1927
De Reformatie
M. J. LEENDERTSE
485 woorden
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

Tweetal fé; Nüemirdum: P. Hekniau te Lemmer en H. M. Ploeger te Appelscha. ' l'' • ; ' ' Utrecht' (vac.-vvijlen Dr J. C. de Moor); D. Scheele te Oudewater en J. H. Telkamp te Middelburg, Beroepen te: Barendrecht: \V. Faber te Hoogeveen. Gorredijk: L. .v. d. Zanden, cand. te Hrtten (G.) Den ...

8 juli 1927
De Reformatie
1458 woorden