GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

11 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1929-06-21
WIL BARTH CALVINIST ZIJN ?

WIL BARTH CALVINIST ZIJN ?

Rarths dogmatiek is koafessioneel georiëateerd.Hij aanvaardt de pluriformiteit van de kerk als een feit.Maar daarom ook de pluriformiteit van het dogma en van de dogmatiek.Een dogmatiek, zoo schrijft hij, die zich niet bij een bepaalde konfessioneele theologische „school" aan ...

21 juni 1929
De Reformatie
HEPP
1809 woorden
Gestolen beloften

Gestolen beloften

Gods bedreigingen worden vervuld; want Hij is de God der waarheid. Koning Nebukadnezar is gekomen tegen Jeruzalem en heeft de stad belegerd. Jojachin is gevangen genomen, en Nebukadnezar stelt een ander tot koriing over het afhankelijk geworden volk. Een oom van Jojachin wordt koning gemaakt door ...

21 juni 1929
De Reformatie
C. B.
1471 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Modernistische GeloofslieHidenls. VIII. Gelijk men zich herinneren zal valt de geloofsbelijdenis, door Dr Hooykaas opgesteld, in twee deelen uiteen.Boven het eerste deel plaatst hij.: de zielkundige inhoud.Vier artikelen hebben we daarvan besproken. ...

21 juni 1929
De Reformatie
HEPP.
1328 woorden
Een nieuw boek van Rönne

Een nieuw boek van Rönne

Eenigo jaren geleden deden de romans van den Deenschen Schrijver Jörgen Falk Rönne in vertaling hun intrede hier te lande, 't Was een „entree joyeuse", een blijde intocht. ^, Het Geluksland" en „Met kerstmis naar huis", die den stoet openden, werden met vreugde allerwege begroet en ontvangen als ...

21 juni 1929
De Reformatie
C. T.
1154 woorden
De betekenis der Jeruzalemsche Conferentie

De betekenis der Jeruzalemsche Conferentie

Rapport V. Het vijfdfi rapport Ijehandelt „Christianity and the growth of Induslrialism in Asia, Africa and South-America".Dit lijkt een vreemd onderwerp voor een zendingsconferentie. En dr van Andel heeft dan ook in zijn bekend artikel in „De Opwekker" voor ...

21 juni 1929
De Reformatie
J. D. W.
1332 woorden
Persstemmen

Persstemmen

De Gereformeerde Bond in Duitschland. Reeds eer werd in deze rubriek een persstem ten gehoore gebracht, die over den Gereformeerden Bond in Duitschland bedoelde in te lichten.Toch kunnen we nog wel wat meer licht gebruiken.Prof. Grosheide is in de Pin ...

21 juni 1929
De Reformatie
HEPP
2762 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Jubileum Theologische School. Van jubilea neemt deze rubriek niet al te veel kermis; daarom zullen we slechts gedurende deze week enkele stemmen uit de persartikelen inzake de jubileerende Theol. School te. Kampen doen hoeren. Ik beperk me tot de kerkelijke pers, a ...

21 juni 1929
De Reformatie
K. S.
5490 woorden
Dr A. Kuyper Jr., „Het Beeld Gods”. Amsterdam — N.V. Dagblad en Drukkerij  „De Standaard", Amsterdam. 1929.

Dr A. Kuyper Jr., „Het Beeld Gods”. Amsterdam — N.V. Dagblad en Drukkerij „De Standaard", Amsterdam. 1929.

In dit uitgebreide werk, dat in opzet en wijze van behandeling de door wijlen dr A. Kuyper ingevoerde methode van de hoofdartikelen van „De Heraut" getrouw blijft, behandelt dr A. Kuyper Jr. de moeilijke kwestie van het beeld Gods. De kracht van de hoofdartikelen van „De Heraut" is altijd geweest ...

21 juni 1929
De Reformatie
K. S.
200 woorden
CORRESPONDENTIE

CORRESPONDENTIE

Correspondentie. J. C. K. (fa C. J. H, ) te A.: Vriendelijk dank voor toezending. Voor de rest houd ik me ten zeerste aanbevolen. Bij voorbaat ook daarvoor dank. ...

21 juni 1929
De Reformatie
K. S.
28 woorden
Dr B. Wielenga, „Het Huis Gods” Kampen — J. H. Kok, 1929.

Dr B. Wielenga, „Het Huis Gods” Kampen — J. H. Kok, 1929.

Met bizonderen dank mogen we dit geschrift van dr Wielenga ontvangen. De tijden zijn boos, zegt menigeen; maar onder hen die het zeggen, zijn er zeer velen, die de tijden nog boozer maken, omdat ze met hun ideeën en idealen en beginselen het terrein van het concrete verlaten. Met name de scheidin ...

21 juni 1929
De Reformatie
K. S.
219 woorden
van 2