GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

12 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1939-12-29
Bevinding.

Bevinding.

Bevinding is voor Gods kinderen onmisbaar. Ze moet er sij'n. Ze moet er rijk en volkeerlijk wesen. Maar nooit mag de bevinding iets anders zijn, dan bevinding van datgene wat in de Schrift wordt geopenbaard. Zoodra ze ontaardt in een dusgenaamde bevinding, die iets naast of buiten of boven de Sch ...

De Reformatie
Dr A. KUYPER
76 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

„Gij zult bem sterker dan de engelen maken". (Jaarwisseling.) Velen grijpen op den Oudejaarsdag naar de Openbaring, omdat hun gedacliten dan moer dan anders zicli bezigliouden met het einde aller dingen. En bizonder in lijden van gro ...

De Reformatie
B. H.
1974 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Leven of sterven. En wat ik verkiezen zal, weet ik niet.Fil. 1:22b. De apostel Paulus mag het van zichzelf betuigen, dat het zijn voornaamste doeleinde is, dat Christus door hem groot gemaakt zal worden. Dat geeft hem rijke vertroosting, als hij om der wille ...

De Reformatie
M. Vr.
892 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Weder Oudejaarsavond. De bekende wijsgeer Windelband tieeft in zijn „Praludiën" van zijn standpunt uit als mooi qualificeerbare opmerkingen gewijd aan het ttiema „sub specie aeternltatis": onder eeuwiglieidsaspect. Maar liij was zelf de eerste om ons te waarsctiuwe ...

De Reformatie
K. S.
1991 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Toepasselijke Voeten! „Laat ons dan heengaan..." zeiden de herders hl de velden van Efratha.Zij hadden de predildng der engelen mei hun ooren gehoord, de eerste lichaamsdeelen die daarop in beweging kwamen waren de voelen.Hun toepassing had geen belre ...

De Reformatie
N. B.
563 woorden
Het jaar dat ging.....

Het jaar dat ging.....

Wij ontvingen van den heer W. C. F. Scheps, journalist te 's-Gravenhage, het volgend overzicht over 1939, datwe in ons blad gaarne een plaats geven.K. S.O God, die droeg ons voorgeslacht in nacht en stormgebruis, bewijs ook ons Uw trouw en macht wees eeuwig ons tehuis ! ...

De Reformatie
K. S.
ISAAC WATTS
S.
2753 woorden
POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

Jezus Christus, Abraham's Zaad. II. Abraham's geslaclit door bewaard. Christus Mattheüs leidt bet geslachtsregister terug tot Abraham. Nu de evangelist spreekt over het ge'slaclit van Abraliam, moesten ...

De Reformatie
H. M.
1150 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

Wat wU Hitler? ')„Het antwoord op deze vraag wordt gegeven in het zoo juist verschenen boek van den gewezen naüonaal-sociallstischen president van den Senaat te Danzig HERMANN RAUSGHNING: DE NIHI­ LISTISCHE REVOLUTIE, Schijn en Werkelijkheid in het Derde Rijk, ingeleid en bewerkt door Dr M ...

De Reformatie
M. Vr.
2952 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

INTER NOS, PAPE ' de Afscheiding - JANSSEN. II. De verdrongen vraag. Reeds spoedig laat Scliolte de gezangen weer na; Pape mekll aan Janssen: Heusden, de 5e Sept. 1833.„... Ik heb ...

De Reformatie
K. B.
2283 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Van een onverpilcht en ongevraagd Advies. Er is nog al eenig gerucht geweest om den Leidraad der derde Hoofdinspectie van het Lager Onderwijs in ons land. Men herinnert zich, dat o.a. „De Standaard" van déze activiteit weinig gediend was en bevoegdheids-overschrijd ...

De Reformatie
D.
688 woorden
van 2