GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

17 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1951-05-12
Boekbespreking

Boekbespreking

Hier is het tweedte deel van den „(Commentaar op het Oude Testament". Het eerste deel hebben we aangekondigd; met vreugde geven we van dit tweede deel kennis. Het eerste deel handelde over Prediker, en vorderde een geest, die zooal niet minder nuchterheid, dan toch meer fantasie noodig heeft, plu ...

12 mei 1951
De Reformatie
Uitgevers DE REFORMATIE
HANDBOEK.
K. S.
550 woorden
Wachter, wat is er van den nacht?

Wachter, wat is er van den nacht?

Prof. dr H. N. Rldderbos vertelt in zijn weekblad, dat hg altijd „met eenige nieuwsgierigheid" kennis neemt van het jaaroverzicht in ons kerkelijk Handboek. Hi) vindt, dat het „de globale visie weergeeft" van een onzer leden „over den gang van zaken" in onze kerken, „in het bizonder ook over de v ...

12 mei 1951
De Reformatie
K. S.
286 woorden
Pinkstermarsch naar Babel

Pinkstermarsch naar Babel

Aanleiding — meer ook heusch niet — voor onderstaande regelen ligt in een uitlating in het blad, dat het „fijne puntje" in schier elk aangesneden vraagpimt vermijdt: De Strijdende Kerk. Alsof er geen woord over deze al weer oude kwestie verder geschreven is (termjl het toch ettelijke kolommen zij ...

12 mei 1951
De Reformatie
K. S.
506 woorden
Feest van „'t fijne puntje zien"

Feest van „'t fijne puntje zien"

Amice, Een ouderling is me bekend, die tegenover een jongen dominee, kort voordat hij voor 't eerst in de • gemeente van dien ouderling op Pinksteren preeken moest, de , , aanmoedigende" opmerking plaatste: ik heb nog nooit een goeie pinksterpreek gehoord.Of dat behalve „aanmoedigen ...

12 mei 1951
De Reformatie
ADODPHUS VENATOR
A. V.
1626 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

„KOKAOH'S KINDEKEN".Eén van onze muzikale lezers zou graag aan de vergetelheid ontrukt zien volgend vers, dat met onderteekening G. J. B. is opgenomen geweest in „De Standaard" van 7-ll-'31. Ook wij vinden het iets om te onthouden. Daarom vinde het hier zijn plaats: KORACH'S KINDERE ...

12 mei 1951
De Reformatie
K. S.
177 woorden
Aangaande mij en mijn huis

Aangaande mij en mijn huis

„Hij heelt hen niei eens zuur aangezien"Dit zijn voor ons overbekende woorden. De Heere sprak ze tot den nog jeugdigen Samuel, toen de Heere voor den eersten keer hem verscheen; in den nacht; en de lamp Gods nog niet was uitgedaan. „Samuel, Samuel!" hoorde hij duidelijk roepen. „Dat moet d ...

12 mei 1951
De Reformatie
HUISMAN
1114 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

(Om tijd en onnoodige moeite te besparen, verzoekt de Redactie berichtjes voor deze rubriek rechtstreeks naar de administratie in Goes te zenden.)Tw e e t a I te: Oldenzaal, C. v. Kalkeren te Schouwerzijl en J. Poutsma te Kornhom.Beroepen te: Buitenpost, J. v. d. Haagen te Ulrum. Bl ...

12 mei 1951
De Reformatie
815 woorden
van 2