GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

45 resultaten
Filteren
van 5
Reguliere Editie
1952-03-29
Puraque in veste sacerdos

Puraque in veste sacerdos

(Een priester in een rein gewaad)Dat Lauwerszee en Schelde's haeren Zich hangends hoofts in rouwe kleên, En hunnen druk te zaemen paeren, Nu Kampen's zoon legt overleên: De herder, die zijn kudde leide, Haer drenkte in eene versche beek. En voerde in groene klaverweide, Den rougalm wekt va ...

De Reformatie
247 woorden
PROFESSOR DR K. SCHILDER, vindicerend het recht Gods

PROFESSOR DR K. SCHILDER, vindicerend het recht Gods

Nu hij gevallen is — neen, nu hij opgegaan is tot God, zijn God, de bron van vreugd; nu hij, de man aan wie de Heere geschonken had zó rijke en zó vele gaven als het Hem zelden behaagt aan een mens toe te kennen; nu hij, de reus met het kinderhart, de athleet, die zachtmoedig was en nederig van h ...

De Reformatie
P. D.
1309 woorden
Professor Schilder als COLLEGA

Professor Schilder als COLLEGA

Toen rnij verzocht werd over onze overleden broeder enkele woorden te schrijven, heb ik niet willen Vi'eigerc: !. Ik mocht het oolï niet, geloof Ik.Ik schrijf niet om een groot man nog wat in de hoogte te steken.Maar we! „om des naasten eer en goed gerucht naar mijn vermogen voor te ...

De Reformatie
H. J. J.
867 woorden
Afgevaardigden van Gereformeerde Kerken

Afgevaardigden van Gereformeerde Kerken

u allen groet ik, om in U de kerken, die mij riepen, te eren, te danken, en te vragen om haar gebed. Moge ik niet onbescheiden zijn, als ik met name de afgevaardigden, predikanten en ouderlingen, van de. kerken van Rotterdam-Delfshaven noem. Indien m, ijn leven iets betekenen mag, van nu af aan, ...

De Reformatie
169 woorden
DE GROOTSTE LIEFDEDAAD.

DE GROOTSTE LIEFDEDAAD.

Nog eens: die mens zal met verbazing bemerken, dat de grootste liefdedaad onder de mensen was: niet ons gedenken aan onze doden, maar het gedenken van onze doden aan ons.Want onze doden kennen de wegen van ziel en geest; de laagten, de lagen, de listen, de halfheid en de traagheid, dus ook ...

De Reformatie
246 woorden
Nu gaet de

Nu gaet de

gladde ploegh Van 't snedigh brein des Letterkloecken Niet meer door d' akkers van de boecken. De hand, die, spade en vroegh. Te post met onvermoeide pennen Plagh door 't papieren velt te rennen. Is stijf. Het honigbladt Der tonge, die, zoo milt van gaven, Haer letterbijen zocht te laven. Verdort ...

De Reformatie
J. VAN DEN VONDEL.
76 woorden
Professor Schilder, de VREDEMAKER

Professor Schilder, de VREDEMAKER

Het is nog geen vier jaar geleden, dat ik hem op het station te Zwolle door de controle zag gaan, op weg naar het ziekenhuis, waar Prof. Greijdanus stervende was. Zelf kwam ik daar juist vandaan. En het afscheid had me aangegrepen, want Greijdanus was voor mijn besef één van de allergrootsten, di ...

De Reformatie
B. H.
2021 woorden
God heeft gezegd:

God heeft gezegd:

Ik neem uit uw eigen woordenboek de termen van voorspoed en tegenspoed; daar zijn ze, gebruik gij ze óók maar, net als uw buurman, en doe het als een kind, d.w.z. van uw eigen „ervaring" uit; en denk vooral niet, dat ge dan u schuldig maakt aan „naief realisme" of zoo iets. Maar Hij heeft óók gez ...

De Reformatie
(K. S.
H. Cat).
121 woorden
STERVEN.

STERVEN.

Wat zullen we nog klagen? Een ieder klage vanwege zijn zonden, maar hij klage niet vanwege het punt des tijds, nu wij het sterven mogen zien als abnormaal voorzover het vloekelement er in ligt, maar normaal voorzover het het verlaten van de tegenwoordige levenswijze betreft. Het zou abnormaal zij ...

De Reformatie
833 woorden
PROF. Dr K. SCHILDER

PROF. Dr K. SCHILDER

19 December 1890 - 23 Maart 1952 De Hoogleraar Zelden zal er tussen een Hoogleraar en de inrichting, waar hij aan arbeidde, een band zijn geweest als er bestond tussen Prof. Schilder en de Theol. Hogeschool te Kampen.Als kamper jongen is hij in de schaduw va ...

De Reformatie
D. v. D.
1553 woorden
van 5