GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

67.577 resultaten
Filteren
van 6758
Reguliere Editie
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Ook ditmaal geven we nog een tweetal oordeelen uit de pers, over wat de Haagsche Synode bestaan heeft.Het eerste ontkenen we nogmaal aan de Hervorming, waarin v. D. te BI. schrijft: Daar de kerkelijke verwikkelingen te Amsterdam en elders geene verandering hebben gebracht in de verh ...

De Heraut
KUYPER.
980 woorden
VERBETERING.

VERBETERING.

Onder da rubriek «uit de Pers", in ons nummer van 19 December, komt een citaat voor dat door ons aan de Maas-en Scheldebodc ward toegeschreven, doch dat ontleend werd aan de Maas en MERWEbode. ...

De Heraut
33 woorden
DOLEERENDE KERKEN.

DOLEERENDE KERKEN.

Bij A. GEZELLE MEERBURG, te J%«xi/«/z, verschijnt: Od mi im Mm\ WieM: agehouden bij de Overdracht van het Rectoraat, 21 Dec. j ]., getiteld: DOLEIRËIE KERREiPrijs ÖO Cent. Te ontbieden door den Boekhandel, of bij franco overmaking van het Bedrag, bij den Uitgever. ...

De Heraut
44 woorden
Gereformeerd Kerkelijk Congres.

Gereformeerd Kerkelijk Congres.

j, reliruerl Mit Coiirss.-. .n tVan II —15 Januari e. k. zullen Broeders uit alle oorden van ons land, belde Opzieners en Gemeenteleden, te Amsterdam samenkomen, om met elkander te beraden, volgens welke beginselen en op wat wijze de Reformatie der Kerken ...

De Heraut
184 woorden
De Administratie van „de Heraut”

De Administratie van „de Heraut”

De Administratie van „de Heraut" verzoekt beleefdelijk aan die geabonneerden, welke dit blad direct (dus buiten tusschenkomst van boekhandelaren of Postadministratiën) van haar ontvangen, haar de verschuldigde abonnementsgeldet, zijnde f 1.20, per Postwissel vóór den 15 Jan. je.k-te willen toezen ...

De Heraut
69 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

Oud en Nieuw. ’t Zal denkelijk nog in 't Oude jaar zijn, dat ook vele van de jonge lezers dit blad in huis en mogelijk ook reeds in handen krijgen. In alle geval komt het ditmaal in de wereld juist op de grens van het Oude jaar en het Nieuwe. Dit maakt, dat we als ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1294 woorden
Dr. H. F. KOHLBRüGGE

Dr. H. F. KOHLBRüGGE

Bij H. BUSKES, Haverstraat te Utrecht, is thans compleet verschenen: Dr. H. F. KOHLBRnGGÜ, Verklarlno vas hef Boek Rulli, Prijs ƒ 075.En zijn nog voorhanden: Dr. H. F. ROHLBRÜGGE, Zeven Leerredenen over Jona. Prijs ƒ 0.80 Bovenstaande werkjes zijn bij alle Boekhan. del ...

De Heraut
52 woorden
Nederl. Geref. Zendingvereeniging.

Nederl. Geref. Zendingvereeniging.

Nederl. Geref.ZendinQvereeniging.Aangezien de Financleele Commissie dit jaar als naar gewoonte niet in de gelegenheid was haar postwissel per Chr. Schcnrkalender te verzenden, zoo verzoekt zij vriendelijk langs dezen weg aan allen, die een hart hebben voor de Zending, eene Kieuwjaar ...

De Heraut
100 woorden
„DE LOFSTEM.”

„DE LOFSTEM.”

Prijs 35 Cent.Is verschenen de 4de druk van: „DE LOFSÏEM."3- en 3-stemmi? Zangfbundeltje voor Christ. Scholen en Haisgezinnen, doorJ. € DE PïlY, Hoofdonderwijzer te Sexblerum. PRIJS f 0.35.NIJMEGEN.P. J. MILBORN. I ...

De Heraut
34 woorden
Kerkelijke Berichten.

Kerkelijke Berichten.

Twaalftal. Vlaardingen (vac.-de Bruijn): C. J. Lammerink te Woerden, P. J. Roscam Abbing te Silvolde, J. J. Sanders te Loenen op de Veluwe. T. H. Wensinclc te Neerlangbroek. S. Ulfers te Oldemark, Otto Schriecke te Pijnacker, S. L. van Stein Cal lenfels te Heerde, ...

De Heraut
319 woorden
van 6758