484 resultaten
Filteren
van 49
VU Magazine 1992 - pagina 1

VU Magazine 1992 - pagina 1

\WETENSC™ CULTUUR EN S A M E N U i l lHet einde van Down's syndroom ...

1 januari 1992
VU-Magazine
15 woorden
VU Magazine 1992 - pagina 2

VU Magazine 1992 - pagina 2

MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP MENSEN MET MOGELIJKHEDEN.GIRO 953 Nationaal Revalidatie Fond!Wat denkt U (nog) te kunnen doen met uw pensioen Geen onnodige vraag als u bedenkt dat de pensioenvoorziening die voor de meeste mensen is getroffen onvoldoende aansluit op de levenssta ...

1 januari 1992
VU-Magazine
225 woorden
VU Magazine 1992 - pagina 3

VU Magazine 1992 - pagina 3

21 e jaargang no. 1 , januari 1992ÊNHOUD Het einde van Down% syndroomlHi;ï*!ii>:;;iaÈ2ïAls van te voren kan worden vastgesteld dat een kind een mongooltje wordt, is dat dan een reden om de zwangerschap te onderbreken? Een vraag die niet langer hypothetisch is als de ...

1 januari 1992
VU-Magazine
304 woorden
VU Magazine 1992 - pagina 4

VU Magazine 1992 - pagina 4

Ten eerste• HPlechtig heb ik mijn collega-redacteuren moeten beloven dat ik in dit eerste stukje van het nieuwe jaar niet het tot op de draad versleten cliché van het nieuwe jasje zou gebruiken. Als creatieve scribenten hebben zij een begrijpelijke huiver voor gemeenplaatsen ...

1 januari 1992
VU-Magazine
612 woorden
VU Magazine 1992 - pagina 5

VU Magazine 1992 - pagina 5

E Z omoet. Wanneer gevraagd wordt de inhoud van een nota in eenvoudige woorden voor een nietingewijde uit de doeken te doen, zijn ze daartoe heel goed in staaf. Dat concludeert de Utrechtse onderzoeker dan\é\ Janssen in zijn proefschrift 'Schrijven aan beleidsnota's'. Het is geen kwestie v ...

1 januari 1992
VU-Magazine
446 woorden
VU Magazine 1992 - pagina 6

VU Magazine 1992 - pagina 6

uTvrouwen, maar in die film wordt duidelijk gemaakt dot zij zo gemaakt worden door een wereld die sex tot een gewelddaad maakt. In de film wordt gezongen "Onbevlekt en rein zijt gij, o heilige Maria" en volgens Maeckelberghe gaat dat niet alleen over Maria maar over alle vrouwen. Vr ...

1 januari 1992
VU-Magazine
876 woorden
VU Magazine 1992 - pagina 7

VU Magazine 1992 - pagina 7

z o tionale standaarden. Een dergelijke uniformering, vindt de promovendus, leidt tot een verdere professionalisering van het vak.cH'Vals licht' heet de nieuwste romen van Joost Zwageiman waarin hij het niet zo vrolijke leven van prostituees beschrijft. De wereld van de prost ...

1 januari 1992
VU-Magazine
635 woorden
VU Magazine 1992 - pagina 8

VU Magazine 1992 - pagina 8

Johan de KoningVan een wandeling door Amsterdam met de historisch bouwkundige H J . Zantkuijl zullen je schoenzolen niet verslijten. Schaduwen, halfschaduwen en onderbroken schaduw^en, genoeg om bij stil te staan.'AANDACHT KOST NiETS^' WW,Op een gevelsteen aan de hoek ...

1 januari 1992
VU-Magazine
288 woorden
VU Magazine 1992 - pagina 9

VU Magazine 1992 - pagina 9

ken tegenwoordig vaak; je ziet meer kwasters dan schilders."Engelbewaarderzijn proefschift. Welke constructies werden toegepast? Welk materiaal gebruikte men? Welke vorm werd gekozen? De rand van de traptrede waar hij op wijst is afgerond. Maar die ronding is als het ware iets omhoo ...

1 januari 1992
VU-Magazine
465 woorden
VU Magazine 1992 - pagina 10

VU Magazine 1992 - pagina 10

nele vormentalen uit het verleden, bijvoorbeeld de Renaissance en de Gotiek. Maar die worden niet geimiteerd, men leidt er een geheel eigentijdse stijl uit af. NatuurHjk gebruikte men ornamenten, maar dat was het feest. Men hing de slingers als het ware buiten op en drukte daarmee vreugde uit. Wi ...

1 januari 1992
VU-Magazine
487 woorden
van 49