Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

74 resultaten
Filteren
van 8
Verslag aan de Algemeene Vergadering over het jaar 1881 - pagina 1

Verslag aan de Algemeene Vergadering over het jaar 1881 - pagina 1

Vereeniging voor ïïooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag^V E R S L A Gover 3iet jaar1 S S 1. ...

1 januari 1881
Jaarboeken
17 woorden
Verslag aan de Algemeene Vergadering over het jaar 1881 - pagina 2

Verslag aan de Algemeene Vergadering over het jaar 1881 - pagina 2

^^^^^^^^^^^^^^^^^^KriitiA^^^^^^^^^^^^^^^^^^K&lM1.WÊ^^^^^^^^^^^^^^Ê'^^^^Kf '^«Bf" ^^. ...

1 januari 1881
Jaarboeken
1 woorden
Verslag aan de Algemeene Vergadering over het jaar 1881 - pagina 3

Verslag aan de Algemeene Vergadering over het jaar 1881 - pagina 3

Vereeniging voor ïïooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag. ALGEMEENE VERGADERING op DONDERDAG 6 Juli -J882, des voorniiddags te t i e n ure, te L e e u w a r d e n , in de zaal van den Heer Y. VAN DER WIELEN, ingang Breedstraat. Daags te voren, op WOENSDAG 5 Juli, des namiddags te één ure, i ...

1 januari 1881
Jaarboeken
253 woorden
Verslag aan de Algemeene Vergadering over het jaar 1881 - pagina 4

Verslag aan de Algemeene Vergadering over het jaar 1881 - pagina 4

2 7. Noodzakelijke behoefte aan vermeerdering der inkomsten. 8. Plaats van definitieve vestiging der Vrije Universiteit. 9. Hospitium voor Studenten. 40. Studiebeurzen. 11. Bepaling van de plaats, waar de volgende Algemeene Vergadering zal te houden zijn. 12. Omvraag. 13. Vaststelling van de kort ...

1 januari 1881
Jaarboeken
239 woorden
Verslag aan de Algemeene Vergadering over het jaar 1881 - pagina 5

Verslag aan de Algemeene Vergadering over het jaar 1881 - pagina 5

nDirecteuren der Vereeniging: W. HOVY, lid van den Gemeenteraad te Amsterdam, Voorzitter. S. J. SEEFAT te Amsterdam, Secretaris, J. J. GLINDERMAN lid van den Gemeenteraad te Amsterdam, Penningmeester. 1. ESSER, Oud-resident te 's Gravenhage. G. H. L. Baron VAN BOETZELAER te De Bildt bij Ut ...

1 januari 1881
Jaarboeken
106 woorden
Verslag aan de Algemeene Vergadering over het jaar 1881 - pagina 6

Verslag aan de Algemeene Vergadering over het jaar 1881 - pagina 6

4Professoren: Dr. A. KUYPER, Hoogleeraar in de faculteit der Godgeleerdheid ; Dr. F. L. RUTGERS, Hoogleeraar in de faculteit der Godgeleerdheid, Rector voor het jaar 1881/82. Dr. Pil. J. HOEDEMAKER, Hoogleeraar in de faculteit der Godgeleerdheid. Mr. D. P. D. FARIUS, Hoogleeraar in de facu ...

1 januari 1881
Jaarboeken
69 woorden
Verslag aan de Algemeene Vergadering over het jaar 1881 - pagina 7

Verslag aan de Algemeene Vergadering over het jaar 1881 - pagina 7

Verslag der Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag over 1881. De overdenkingen, die het afgeloopen jaar bij het Bestuur der Vereeniging opwekt, zijn van verschillenden aai'd. Bovenaan staat natuurlijk de rijke stof tot dankzegging aan God en aanbidding van den Heere, die on ...

1 januari 1881
Jaarboeken
263 woorden
Verslag aan de Algemeene Vergadering over het jaar 1881 - pagina 8

Verslag aan de Algemeene Vergadering over het jaar 1881 - pagina 8

Gop het hoogste gebied des levens, den goeden strijd te strijden voor den Heere en Zijne heilige kerk, vooi' den Heere en ons volk en onze koloniën! Gave God, dat de besten onzes volks zich opmaakten om onze plaatsen in te nemen en dat van de gemeente een gedurig gebed tot Hem opging, om d ...

1 januari 1881
Jaarboeken
377 woorden
Verslag aan de Algemeene Vergadering over het jaar 1881 - pagina 9

Verslag aan de Algemeene Vergadering over het jaar 1881 - pagina 9

7 in de Latijnsche iasil: Oyer „De ideale tijpe van den Philoloo(j," die door deskundigen, zoo naar inhoud als vorm, en niet minder om de kloeke belijdenis onzer gereformeerde beginselen om het zeerst geprezen is. • Dientengevolge kon nu ook de Litterarische Faculteit, waartoe prof. Dilloo reeds ...

1 januari 1881
Jaarboeken
333 woorden
Verslag aan de Algemeene Vergadering over het jaar 1881 - pagina 10

Verslag aan de Algemeene Vergadering over het jaar 1881 - pagina 10

8nog met rouw der ziele, onzen afgestorven broeder Sanders gedenk, een jaar geleden op den Stichtingsdag nog als een der Hoofdstichters in ons midden, en nu reeds van ons gegaan, ons slechts de heugenis latend van zijn mildheid, zijn beslistheid, zijn trouw. Vergelde God Almachtig aan Mevr ...

1 januari 1881
Jaarboeken
374 woorden
van 8