Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

245 resultaten
Filteren
van 25
Vrije Universiteitsblad 1938-39 - pagina 1

Vrije Universiteitsblad 1938-39 - pagina 1

No. 7 3N o v e m b e r 1938MaandelijkscheMededeeiingenO r g a a n v a n d e Vereeniging v o o r Hooger Onderwijs o p Gereformeerden CBrondslag Amsterdam Keizersgraoht 166 Postgiro n o . 8327.Redactie-Commissie: Ds. T. FERWERDA Prof. Dr F. W. GROSHEIDE Mr. G. H. ...

1 januari 1938
VU-Blad
182 woorden
Vrije Universiteitsblad 1938-39 - pagina 2

Vrije Universiteitsblad 1938-39 - pagina 2

970 wat de hoogeronderwijswet omschrijft als de vorming en voorbereiding tot zelfstandige beoefening der wetenschappen en tot het bekleeden van maatschappelijke betrekkingen, waarvoor een wetenschappelijke opleiding vereischt wordt. De promovendus van heden heeft die vorming en voorbereiding voor ...

1 januari 1938
VU-Blad
273 woorden
Vrije Universiteitsblad 1938-39 - pagina 3

Vrije Universiteitsblad 1938-39 - pagina 3

A' ...

1 januari 1938
VU-Blad
1 woorden
Vrije Universiteitsblad 1938-39 - pagina 4

Vrije Universiteitsblad 1938-39 - pagina 4

9721922 een tweede en in 1930 een derde uitgave, de laatste verzorgd door de raadsheeren in den Hoogén Raad Van Dijck en Schepel, resp. plaatsvervangend lid en President van het Hoog Militair Gerechtshof. Gelijk de bewerkers van 1922 en van 1930 mededeelen bestaan de wijzigingen in hoofdza ...

1 januari 1938
VU-Blad
276 woorden
Vrije Universiteitsblad 1938-39 - pagina 5

Vrije Universiteitsblad 1938-39 - pagina 5

973 krijgt, en van den gang van zaken, waarvoor hij verantwoordelijk is, in bijzonderheden op de hoogte is. In 1921 werd van Dijk voor de eerste maal minister. Hij bleef het tot 1925, en aanvaardde in 1937 opnieuw een portefeuille, na een twaalfjaiig lidmaatschap van de Tweede Kamer der Staten-Ge ...

1 januari 1938
VU-Blad
283 woorden
Vrije Universiteitsblad 1938-39 - pagina 6

Vrije Universiteitsblad 1938-39 - pagina 6

974 historisch en ander verband waarin een vraagstuk te bezien is, stipte eerlijkheid en acribie in waarneming, reproductie, betoog, het zich rekenschap geven van alle gronden waarop een beslissing, berust, het vermogen om van die gronden aan anderen volledig en klaar rekenschap te geven — dat al ...

1 januari 1938
VU-Blad
286 woorden
Vrije Universiteitsblad 1938-39 - pagina 7

Vrije Universiteitsblad 1938-39 - pagina 7

WINTERZORGQESTETNER DE MEEST PRACTISCHEKANTOORDRUKMACHIfIE Vraagt inlichtingen bijheeft nog kort af te geven Belg. II Belg. Ill Belg. IV Eng. I I , IIIf f f f2.00 2.10 1.80 2.25per per per perH.L. H.L. H.L. H.L.N.V. HANDEL MIJ. G E S T E T N ...

1 januari 1938
VU-Blad
191 woorden
Vrije Universiteitsblad 1938-39 - pagina 8

Vrije Universiteitsblad 1938-39 - pagina 8

976 Van Dijk in het staatsbestuur arbeid is geweest in dienst van het recht? Man van kennis en wetenschap, jurist van aanleg en studie heeft deze krijgsman en bewindvoerder zich getoond. De oorlogsgod was voor hem, om het zeventiendeeeuwsch te zeggen, niet Ares, de verwoestende, bloedige, •— trou ...

1 januari 1938
VU-Blad
291 woorden
Vrije Universiteitsblad 1938-39 - pagina 9

Vrije Universiteitsblad 1938-39 - pagina 9

ACCOUNTANTSKANTOOR C. STENEKER v.h. d e Q e e e n G r o s h e i d eLid Ned. Instituut van AccountantsAMSTERDAM - TEL. 81420 - VONDELSTR. 60 VOORHANDEN: LÉON WENCELIUSL' E s t h é t i q u e d e C a l v i nLÉONCalvinWENCELIUSetRembrandt ...

1 januari 1938
VU-Blad
266 woorden
Vrije Universiteitsblad 1938-39 - pagina 10

Vrije Universiteitsblad 1938-39 - pagina 10

978Mutaties in de Door het vertrek van Ds. J. Bos van Provinciale Comité's. Rijssen naar Baarn kwam in het Comité voor Overijssel het secretariaat vacant. Directeuren vonden den heer C. J. Booster, Veerallee 1, Zwolle, bereid, als secretaris op te treden. De heer Booster heeft de stukken v ...

1 januari 1938
VU-Blad
257 woorden
van 25