GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

104 resultaten
Filteren
van 11
Vrije Universiteitsblad 1953
1953-01-01
Vrije Universiteitsblad 1953 - pagina 1

Vrije Universiteitsblad 1953 - pagina 1

De Kwakelbrug te Edam (Foto W. vanSijpveld)mmmm^ O R G A A N V A N DE V E R E N I G I N G VOOR. H O G E R O N D E R W O S O P GEREFORMEERDEN GRONDSLAG KEIZERSGRACHT 1 6 6 - AMSTERDAM - C E N T R U M T E L E F O O N 45647 - P O S T G I R O 6327 ...

1 januari 1953
VU-Blad
74 woorden
Vrije Universiteitsblad 1953 - pagina 2

Vrije Universiteitsblad 1953 - pagina 2

Van links naar rechts: Prof. Dr J. C. van Rooy, Dr A. J. van der Merwe, Prof. Dr A. Goslinga en Prof Dr J. WaterinkVTljeLI niVSrSlteitSOLClClverschijnt eenmaal per maandOrgaan v a n de Vereniging voor Hoger Onderwijs op Gereformeerden grondslag Redactie-Commissi ...

1 januari 1953
VU-Blad
75 woorden
Vrije Universiteitsblad 1953 - pagina 3

Vrije Universiteitsblad 1953 - pagina 3

Conflicten De uitbreiding van onze Universiteit en van de kring dergenen, die op een of andere manier bij haar betrokken zijn, brengt allerlei problemen en moeilijkheden met zich mee. Dat is op materieel gebied het geval. Op het bureau aan de Keizersgracht weet men er van mee te spreken. In de or ...

1 januari 1953
VU-Blad
673 woorden
Vrije Universiteitsblad 1953 - pagina 4

Vrije Universiteitsblad 1953 - pagina 4

OrganisatiePropaganda1. De actie komt wat moeilijk op gang. Wel zijn de meeste ringvergaderingen gehouden, maar van vergaderingen der plaatselijke comité's horen we nog te weinig. Toch moeten ook die nu met spoed worden belegd. Het ligt voor de hand, dat het voornaamste agendapunt i ...

1 januari 1953
VU-Blad
619 woorden
Vrije Universiteitsblad 1953 - pagina 5

Vrije Universiteitsblad 1953 - pagina 5

bare brief waaruit deze enkele woorden worden overgenomen: 'Wat zijn we met de V.U. toch gelukkig. De Here heeft van het begin af gezegend, en gewaakt dat zij door de golven van het ongeloof niet overspoeld werd. Ons aller hart moest van lof en dank aan den Here overvloeien voor Zijn grote gunst ...

1 januari 1953
VU-Blad
687 woorden
Vrije Universiteitsblad 1953 - pagina 6

Vrije Universiteitsblad 1953 - pagina 6

De ¥rije UniverNiteit e n Zuid - Afrika Ere-promotiesop 20 October 1952 Toespraak van Prof. Dr J. Waterink bij de ere-promotie van Prof. J. C. van RooyDe Senaat der Vrije Universiteit heeft in zijn vergadering van 7 December 1951, op voordracht van de Faculteit der Letteren en Wijsb ...

1 januari 1953
VU-Blad
674 woorden
Vrije Universiteitsblad 1953 - pagina 7

Vrije Universiteitsblad 1953 - pagina 7

mede en voornamelijk op instigatie van Van Rooy, de Federatie van Afrikaanse Kultuurvereniginge, de F.A.K. Van Rooy heeft in deze F.A.K., onder de eerste voorzitter Dr N. J . van der Merwe, grote invloed en na het overlijden van Van der Merwe wordt hij ia 1934 vaü deze F.A.K. de voorzitter. Vanui ...

1 januari 1953
VU-Blad
832 woorden
Vrije Universiteitsblad 1953 - pagina 8

Vrije Universiteitsblad 1953 - pagina 8

hart, omdat ik iets beleven kan van de band aan Uw volk en omdat ik U gaarne persoonlijk zeggen •\vil, hoe zeer ik overtuigd ben, dat Gij dit ere-doctoraat volkomen hebt verdiend. Toen ik U in Uw vaderland ontmoette, heb ik niet alleen Uw wijsheid. Uw voorzichtigheid. Uw liefde en Uw ideahsme ler ...

1 januari 1953
VU-Blad
705 woorden
Vrije Universiteitsblad 1953 - pagina 9

Vrije Universiteitsblad 1953 - pagina 9

doch is overigens van oordeel, dat Godée Molsbergen in dat gebed ten onrechte 'een mengsel van godsdienst en handelsgeest' gezien heeft. In Van Riebeeck's tijd, zo zegt hij, werd er sterk de nadruk pp gelegd, dat het gehele leven dienstbaar moest zijn tot Gods eer. 'In die raamwerk van die Calvin ...

1 januari 1953
VU-Blad
853 woorden
Vrije Universiteitsblad 1953 - pagina 10

Vrije Universiteitsblad 1953 - pagina 10

Van den Raad en den Senaat van de Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoer Onderwijs, de zusterhogeschool van de V. U. in ZuidAfrika, werd het volgende schrijven ontvangen, waaruit men zien kan, hoezeer daar de toekenning van een ere-doctoraat aan Prof. van Rooy wordt gewaardeerdA ...

1 januari 1953
VU-Blad
622 woorden
van 11