Bekijk het origineel

Strafrecht en rechtsstaat - pagina 6

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Strafrecht en rechtsstaat - pagina 6

Rede ter gelegenheid van de 53e herdenking van de stichting der Vrije Universiteit

2 minuten leestijd

4

J ^

.

/

in de Rijksdagcommissie onbezet. Von Hippel ^), een dergenen die reeds bij het eerste begin der herziening betrokken waren, was in 1930 niet zeker meer, of de tijd voor de vervulling der groote taak rijp was, daarbij denli^Sruk leggende op den eisch, dat een nieuw Strafwetboek in ruime mate met alle doeleinden der straf zou moeten rekenen. In de vergadering der Duitsche landsgroep der I. K. V. van 1932 bleek, dat vele jongere criminalisten, en ook oudere, zich hadden afgewend van het ontwerp, dat zij beschouwden als tot een voorbijgegane periode te behooren. De verdediging in die vergadering en daarbuiten door de school van von Liszt ^) kon op het lot van het ontwerp geen invloed meer hebben. De jongste loop der politieke gebeurtenissen heeft onder den herzieningsarbeid een streep gezet. De breuk met het verleden is zoo volstrekt, dat zelfs aan de twee bestaande Duitsche strafrechtsvereenigingen, de Internationale Kriminalistische Vereinigung en haar klassieken tegenvoeter, de Deutsche Straf rechtliche Gesellschaf t door Erik Wolf ^) het doodvonnis is aangezegd: zij zouden moeten opgaan in een nieuw te stichten organisatie op den grondslag van een andere wereldbeschouwing. Velerlei waren de bezwaren tegen de in gang zijnde herziening ingebracht in geschriften voornamelijk van jongere criminalisten en geenszins uitsluitend van nationaal-socialisten. Opvallend is daarbij het op den voorgrond stellen van algemeene beginselen, waardoor ook het strafrecht wordt beheerscht; in die mate dat als volkomen geantiqucerd aandoet eene uitlating als van von Hentig in de Frankfurter vergadering der L K. V. *): „Wij spraken over wetenschappelijke aangelegenheden. . . . daar beefde de aarde en wat opsteeg was wereldbeschouwing.... wereldbeschouwing waaruit weer strafrecht werd afgeleid". Kohlrausch moge in zijn rectoraatsrede te Berlijn ^) er op aandringen, dat de kaart der wereldbeschouwing niet te vroeg uitgespeeld worde, andere schrijvers, als Dahm en Schaffstein in hun geruchtmakend strijdschrift: Liberales oder autoritares Strafrecht, als ErikJ^dLf, denken er niet aan

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 oktober 1933

Rectorale redes | 64 Pagina's

Strafrecht en rechtsstaat - pagina 6

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 oktober 1933

Rectorale redes | 64 Pagina's

PDF Bekijken