GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Christian Science.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Christian Science.

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Van onzen lezer B. te D'. ontving ik de vraag, of aansluiting bij de „Christian Science" vereenigbaar is met het lidmaatschap eener Gereformeerde kerk.

Het antwoord daarop behoeft niet onzeker of aarzelend te zijn.

Onder alle sekten, richtingen en bewegingen, dia zich met den naam „Christelijk" tooien, zou ik er nauwelijks ééne weten te noemen, die minder Christelijk is dan „Christian Sciencie".

Het is niet doenlijk hier een oiok' maar eenigszins volledig overzicht te geven yan den wir-wai-O'mdat het zoo stelsel 1 o oi s is.

De aanwijzing van wat het op enkele hoefdpjunten leert, zal trouwens voldoende zijn, om d'uidelijk te maken, op hoe slechten voet het staat mét Gods Woord en onze Gereformeerde belijdtenis.

Het Godsbegrip van C. S. em haar otpivatting van de verhouding tusschen God en de wereld zijn sterk-pantheïstisch getint, m.a.w. ze vermengt God en de wereld.

In overeenstemming daarmee stelt ze in de plaats van de Schriftuurlijke leer der sdhepping, die vaa een gnostische emanatie of uitvloeiïng.

De grondstelling waarmee ze eindeloos en in alle richtingen opereert is, dat de stof niet van God is, dat ze daarom ook geen werkelijk bestaan heeft, dat er niets bestaat dan geest, en dat het geloof aan het werkelijk bestaan van de stof niets is dan een waan.

Den val des menschen herleidt ze, tot het voetgeven aan dezen waan.

Hij kwam over Adam, toen hij eens droomde — droomde, let wel — dat God Eva schiep uit zijn eigen lichaani. Daarmee deed het geloof aan de werkelijkheid van die stof en aan haar macht om uit zichzelve nieiu, we stof voort te brengen, bij hem zijn intocht; en hij bevestigde dit geloof door te eten van de verboden vrucht.

Sedert' dien was de mensch gevangen en gebonden in den waan van die werkelijkheid der stof, en daarmee in dien van pijn, ziekte en dood.

De gebondenheid in dien waan is al zijn ellende.

Zijn verlossing ligt daarom in de bevrijding ervan.

En die bevrijding heeft Christus bewerkt.

Door zijn dood en zijn d'aaropi gevolgde opstanding heeft Christus de wereld getoond, dat stof, pijn en.dood slechts bestaan in de voorstelling der menschen, en dus eigenlijk niet bestaan.

En gelooven in Christus is niets airders met die leugenachtige vooirstelling breken. dan

Wie dat doet, komt boven de stof, komt boven pijn en ziekte en dood uit.

In dien gaat weer de geest heerschen overde stof.

D'at is de wedergeboorte', en de heiligmaking, en de weg tot zaligheid.

Ik verspil nu geen woord aan de ongerijmdheid van deze thëorien.

En ik behoef wel niet aan te toonen, hoe 'lijnrecht ze ingaan tegen de Kcihrift en o-nze • belijdenis, en welk ee'U caridatuur ze met name maken van wat Gods Woord ons op'enbaart van onze zonde en ellende, en van het verlossingswerk onzes Heeren Jezus Christus.

En dat de C. S. zich daarbij' dan nog quasi op' de bchrift beroept, maakt het niet beter.

Het bewijst alleen, dat 'de duivel nog altijd geraffineerder en onbeschaamder optreed't in het verdraaien van het heilige Wooird God's.

Laat me hier, ia verband met B.'s toelichting van zijn vraag, nog alleen ato toievoegen, dat men raonschen, die de C. S. naloopen, daarom nog niet aanstonds verdenken mag van heel dit kluwen van ketterijen voor hun rekening te nemen.

Argelooze lieden komen somtijds onder de bekoring van de stoute machtspreuken der Scientistische propagandisten, ©n van de verhalen van genezingen, die C. S. heet bewerkt te hebben, zonder eenig vermoeden te hebben van de goddelooze leer, waarop deze z.g.n. mindhaeling berust.

Het komt er op aan, hen over het stelsel der „C. S.”in te lichten. Daarmee is dan de bekoring «loorgaans wel gebroken.

, , 0f het mogelijk is, in den kring der Scientisten geestelijk genot te smaken", vraagt B. nog.

Daarop is m'n antwoord: och, op 't pimt van „genieten"' is ten naaste bij alles mogelijk.

Maar „geestelijk genieten", in den zin der SchrifI, onder de leer der „C. S." zal wel onmogelijk blijven, zoolang God Zijn eigen Woord niet opz; ij zet.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 maart 1927

De Reformatie | 8 Pagina's

Christian Science.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 maart 1927

De Reformatie | 8 Pagina's