GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

16 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1927-03-11
De Koningsstad — het juiste adres.

De Koningsstad — het juiste adres.

Op 'het juiste adres komt het bij alle brieven aan; mensclienbrieven nemen het met dien regel niet al te nauw; Gods brieven des te meer. En toen God Israël een bericht uit de dooden deed toekomen, zorgde Hij voer een juist adres: hij zond de boodschappers naar de „heilige stad", naar Jeruzalem. J ...

De Reformatie
K. S
532 woorden
KERK EN STAAT.

KERK EN STAAT.

I. Wanneer niemand minder dan de oud-minister Dr J. Til. de Visser een groot werk' in drie deelen .schrijft over Kerk en Staat en twee van de drie stukken, achtereenvolgens 518 en 508 bladzijden groot, noodig heeft om de geschiedenis van het vraagstuk te teekenen, ...

De Reformatie
F. W. GROSHEIDE
1534 woorden
Prof. Haitjema scholasticus.

Prof. Haitjema scholasticus.

Is dat niet wat ver gezocht om Prof. Haitjema een scholastiek theoloog te noemen? Als men wat hij schrijft legt naast de Summa van Thomas van Ac[uino> h.v., is er dan wel een vergelijking mogelijk? Toegestemd moet wo-rden, dat er een breed verschil in vorm is.Zijn de gesch ...

De Reformatie
HEPP
3949 woorden
Christian Science.

Christian Science.

Van onzen lezer B. te D'. ontving ik de vraag, of aansluiting bij de „Christian Science" vereenigbaar is met het lidmaatschap eener Gereformeerde kerk.Het antwoord daarop behoeft niet onzeker of aarzelend te zijn.Onder alle sekten, richtingen en bewegingen, dia zich met den naam „Ch ...

De Reformatie
F.
673 woorden
Medezeggenschap in Gemeentebedrijven.

Medezeggenschap in Gemeentebedrijven.

Door het dagelijksch bestuur van een onzer gemeenten is indertijd een coanmissie benoemd, die tot taak had een onderzoek in te stellen naar de wens.chelijkheid en mogelijkheid, om aan personeel, werkzaam in gemeentebedrijven, eenig aandeel in de leiding dier bedrijven te geven.Indien de we ...

De Reformatie
E. VISSER
874 woorden
De beteekenis van Pennings werk.

De beteekenis van Pennings werk.

I. De P e n n i n g - f i g u u r. De eerste serie artikelen over het leven en den arbeid van Penning was met de bijidrage in het laatstverschenen nummer van ons blad ten einde. Aanvankelijk meende ik met het vervolgen van deze stof ©ven te wachten. De belangstelli ...

De Reformatie
C. T.
1470 woorden
Psalmen of Gezangen ?

Psalmen of Gezangen ?

De vraag: Psalmen of gezangen? is niet geheel juist; volledig zou de vraag moeten luiden: eenige of alle psalmen en gezangen? Gelijk bekend mag worden geacht, heeft Dis K. van Dijk, miss. dienaar voor de kerken van Friesland te Keboemen, de psalmen in het Javaansch op rirjm gebracht. ...

De Reformatie
J. D. W.
1344 woorden
De Beteekenis van Pestalozzi.

De Beteekenis van Pestalozzi.

II. Een dergelijk man was in zijn tijd een waardig representant, en tevens een gewild proleet. Hij gelooft, dat in ieder mensch d'e kiem ligt, hoe diep ook verscholen, die onder goede leiding, door opvoeding en onderwijs, van hem een rechtschapen mensch zal maken. ...

De Reformatie
STRIKWERDA
1115 woorden
Prof. Haitjema over de beiijdenis.

Prof. Haitjema over de beiijdenis.

Prof. Haitjema zal zich niet te beklagen hebben, dat de Gereformeerde kerken aan hem geen aandacht wijden. Nu hij zich opgemaakt heeft, om de Gereformeerde Kerken op scherpe wijze aan te vallen, toonen deze, dat zij aan de eerste voorwaarde van het Christelijk verdragen van critiek voldoen: zij l ...

De Reformatie
K. S.
3488 woorden
Varia.

Varia.

D. With. Kolfhaus van Vlotho heeft pas weer een boekje geschreven, verschenen te Barmen, 1927, Öcbriftenverlag des Verbandes evangelisdher Schulgemeinden und öchulvereine, E. V., Barmen, Siegestr. 128, prijs 0.80 Mark. Het draagt den titel: „Om de toekomst van het Volk, eene bladzijde uit het lev ...

De Reformatie
G. KEIZER
1012 woorden
van 2