GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

VRAGEN VAN  GEESTELIJK EN ZEDELIJK LEVEN

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

VRAGEN VAN GEESTELIJK EN ZEDELIJK LEVEN

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Nu er ai sedert een paar weken geen vragen meer bij me liggen, die om antwoord roepen — althans om een antwoord in deze rubriek — lijkt het me een gescliikt oogenblik, om de vragen zèlvc eens te laten spreken.

Want vragen vragen wel altijd alleen, maar onbedoeld zéggen ze óók iets, zeggen ze soms. véél.

V\^ie uit eeu bepaalden kring, als b.v. de lezers van ons blad, aldoor allerlei vragen ontvangt, merkt daaruit, naar welk territoir vooral op het afgebakende gebied de belangstelling in zulk een liring zich richt, of althans waar men de meeste moeilijkheden vindt; ook, hoeveel of hoe weinig inspanning men zich getroost, om op opkomende vragen zelf het antwoord, en van moeilijkheden waarop men stuit, zelf de oplossing te vindten; al verder: hoeveel hulp men zoekt of niet zoekt, vindt of niet vindt in den kring waarin men leeft enz., enz.

Dat maakt het verzorgen van een rubriek als de mijne inderdaad interessant en leerzaam.

Het zou misschien oo^TÏÏ^P^Sf^iit en leerzaam voor m'n lezers kunnen pijn, als ik de vragen, die over een tijdperk van eenige jaren bij me inkwamen, eens voor hen ging rubriceeren, om er dan t.o. van de punten die 'k daareven noemde m'n gevolgtrekkingen uit te maken.

Dat ondernemen is me evenwel te gevaarlijk om me eraan to wagen. Ten eerste, omdat de, gegevens te onvolledig zijn, om er algemeene conclusies op te bouwen; .en ten tweede, omdat die conclusies licht onrecht zouden kunnen doen aan wie zekere vragen stelden, en anderen zouden kunnen afschrikken, vragen die ze hebben in te zenden.

Maar één ding acht ik me wèl verplicht te doen, n.l. de aandacht te vestigen op het gebrek aan vertrouwen en vertrouwelijkheid, dat er in den kring, waarin ons blad gelezen wordt — want daarover alleen gaat het nu natuurlijk — blijkt te bestaan.

Gedurig-aan komen allerlei vragen bij me in — méér dan onze lezers kunnen vermoeden, omdat juist daarvan vele niet geschikt zijn voor beantwoording in ons blad, en bij particulier schrijven door mij beantwoord worden — die, als er de noodige openhartigheid was in den dagelijkschen omgang, en vooral tegenover ouders, leeraar, of broeders en zusters van meer ervaring, nooit aan mij geadresseerd waren geworden.

worden. Diat zijn dan vooral vragen die een min of meer intiem karakter dragen, en inzonderheid die verband houden met het sexueele leven.

Nu bedoel ik allerminst, me aan dergelijke vragen te onttrekken. Integendeel, als iemand in eigen kring het licht of de hulp niet kan vinden die hij behoeft, en ik in staat ben die te geven, zal 't me een voorrecht zijn den verlegene te helpen.

Maar ik heb sterk den indruk, dat men vaak met voorbijgaan van personen in eigen omgeving, zich tot mij wendt.

Jonge menschen sdirijven me over moeilijkheden, waarin ieder verstandige vader of moeder in staat is raad te geven. Leden der gemeente over zaken, waarin hun Dominé, Ouderling, of oud-onderwijzer hun even goed, dank zij de kennis van hun persoon en omstandigheden zelfs duizendmaal beter, van dienst kunnen zijn.

Dat nu mag niet.

We mogen de leiding en steun, die God ons voor ons geestelijk en zedelijk leven gaf in ouders, ambtsdragers en gemeenschap der heiligen, niet voorbijloopen, om die ver-af te zoeken. Daarmee zetten we Gods orde op zij, schaden we ons zelf, en snijden we anderen de gelegenheid af om ons te dienen in 't ambt dat God, óók om onzentwil, hun gaf, of om „hun gaven en krachteu te onzen nutte en tot onze zaligheid aan te leggen".

O, ik weet, weet het bij eigen ervaring, hoeveel gemakkeUjker het ons valt, juist ons aller-intiemste leven bloot te leggen voor een vreemde dan voor menschen die ons na bestaan, of met wie we dagelijks in aanraking komen.

Maar deze valsche schaamte, die overigens geheel onberedeneerd en ons-zelven , een raadsel en ergerniS; kan zijn, moeten , we niet sparen. Ze moet bestreden en overwonnen wordein.

Ze moet het, om haar verwoestende werking in 't leven, in de gemeenschap der heiUgen, in het kerkelijk leven vooral.

Ze moet het bovenal, omdat ze vaak, onbewust, een uiting is van gebrek aan ootmoed en oprechtheid; van onwil om door anderen zóó gezien te worden als we toch in waarheid zijn; een pogen om voor die ons kennen een mooier gestalte en een vromer schijn op te, houden dan in, overeenstemming is met de waarheid; een vasthouden aan de zonde, die onze catechismus brandmerkt als een eigen werk des duivels.

Zien we toch toe, dat we in dezen strik niet vallen.

Aan den anderen kant, zullen ook ouders en ambtsdragers ernstig moeten toezien, dat ze, door zélf oprecht, ooimoedig, zachtmoedig, begrijpend en bereid om te helpen en te steunen, tegemoet te treden die God aan hun opzicht en leiding toevertrouwde, het vertrouwen winnen, en het zoeken van raad en hulp gemakkelijk maken.

En die roeping hebben we, als christenen, allen tegenover elkaar.

Dit was één der gedachten die de bij mij inkomende vragen wekten, . En 'k ben er nieit gerust op, dat hel overbodig was, ze hier uit te spreken.

Correspondentie.

M. W.R. te H.;

Mag ik U, voor antwoord op Uw vragen betreffende het gebruik van het kruisteeken, verwijzen naar de interessante artikelen, die Dr Thijs daarover schreef in de nas 15—25 van den 12den jaargang van ons blad? U zult daar wel vinden wal U zoekt.

F.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 juli 1934

De Reformatie | 8 Pagina's

VRAGEN VAN  GEESTELIJK EN ZEDELIJK LEVEN

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 juli 1934

De Reformatie | 8 Pagina's