GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

11 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1934-07-06
PRINS HENDRIE. †

PRINS HENDRIE. †

Nog rouwt ons volk over het verscheiden van de Koningin-Moeder, nu God plotseling Prins Hendrik wegnam.Ons Koninklijk Huis is andermaal in rouw.Ons volk gevoelt mede de smart, die Hare Majesteit onze Koningin en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana heeft getroffen.En ook ...

6 juli 1934
De Reformatie
Redactie.
129 woorden
Het rijk van de stilte.

Het rijk van de stilte.

IV. B. Principieel gedeelte.Begeven wij ons, na onzen algemeenen verkenningstocht, thans tot de Schrift, dan blijkt het, hoezeer wij ons totnogtoe bewogen in een gebied, dat slechts de nabootsing is van liet ware rijk der stilte, en hoe dit ware-stilte-rijk ...

6 juli 1934
De Reformatie
E. Di. KRAAN
2645 woorden
Hoe Jeruzalems muren herbouwd werden.

Hoe Jeruzalems muren herbouwd werden.

Van het geloof van Nehemia, den man die den Heere vreesde en zijn volk Uefhad, ging een bezielende liracht uit, zoodat het hart des volks was om te werken. De heilige vonk sloeg uit de ziel van Nehemia over tot zeer velen. Deze bouwer vormde heel een kring van bouwlieden rondom zich. Het volk gel ...

6 juli 1934
De Reformatie
J. P. T.
1067 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Is de N.S.B. Christelijk? (IX.) Wie het voorgaande met opmerkzaamheid gevolgd heeft, zal thans, op dit punt van ons betoog gekomen, met ons concludeeren moeten, dat ook b ij dit tweede punt de principiëele oppositie tegen Rusland wèl mogelijk blijkt bij wie een pri ...

6 juli 1934
De Reformatie
k. S.
2301 woorden
VRAGEN VAN  GEESTELIJK EN ZEDELIJK LEVEN

VRAGEN VAN GEESTELIJK EN ZEDELIJK LEVEN

Nu er ai sedert een paar weken geen vragen meer bij me liggen, die om antwoord roepen — althans om een antwoord in deze rubriek — lijkt het me een gescliikt oogenblik, om de vragen zèlvc eens te laten spreken.Want vragen vragen wel altijd alleen, maar onbedoeld zéggen ze óók iets, zeggen z ...

6 juli 1934
De Reformatie
F.
899 woorden
Voorloopige samenvatting.

Voorloopige samenvatting.

Binnenkort zal ons blad in vacantieformaat verschijnen. Gedurende de zomerperiode zullen uit den aard der zaak onze artikelen worden onderbroken. Met het oog daarop schijnt het ons thans gewenscht een voorloopige thetische samenvatting te geven van hetgeen in de laatste maanden door ons werd gepo ...

6 juli 1934
De Reformatie
J. W.
1246 woorden
De Spurgeon-Herdenking.

De Spurgeon-Herdenking.

VII. (Slot.) Spurgeons Tabernakel II. De Tabernakel is een der merkwaardigste kerkgebouwen van Engeland. Van geschilderde ramen, altaarstukken, beeldhouwwerk of eenigerlei uitwendige versiering is hier niet de minste sprake. Er is ni ...

6 juli 1934
De Reformatie
J. P. T.
1300 woorden
Curaçao.

Curaçao.

Het gebiedsdeel Guragao, de zes Nederlandsohe eilanden in West-Indië, waarvan het hoofdeiland met een onderbreking van tien jaren in den „Franschen tijd" nu drie eeuwen Nederlandsch is, heeft geen grooter oppervlak-te dan een duizend vierkante kilometers.Tegenover zijn West-Indische koloni ...

6 juli 1934
De Reformatie
Mr B. DE GAAY PORTMAN.
1578 woorden
Amerikaansche Synodale Kiekjes.

Amerikaansche Synodale Kiekjes.

I. Bet zijn drukke dagen tegenwoordig in Grand Rapids, het „Jeruzalem" der Christelijke Gereformeerde Kerk in Amerika en een der grootste oentra der Gereformeerde Kerk — in de wandeling „Dutch Reformed" genoemd. Vandaar dat ook dit jaar de Generale Synode der laats ...

6 juli 1934
De Reformatie
HENRY BEETS
1682 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Overwinningslevenconlerentie op Woudschoten. Een kliniek. Tot nu toe ben ik nog niet op Woudschoten geweest. Dat zal wel even erg zijn, als dat ik den jongsten roman nog niet gelezen heb. Maar ik denk er nog al eens over, niet over dien roman, maar over Woudschoten ...

6 juli 1934
De Reformatie
K. S.
2302 woorden
van 2