GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Vrije Universiteit.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Vrije Universiteit.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Men schrijft ons:

Het laatste bericht vóór de feestweek.

Het blijkt wel dat velen tot het laatste oogenblik wachten. Dat maakt het de regelingscommissie niet gemakkelijk. Het komt er wel óp een tiental meer of minder niet aan, maat er moet toch eenig overzicht wezen.

Men vrage dus zoo spoedig mogelijk een programma aan en geve daarbij op waaraan de voorkeur wordt gegeven.

Dinsdagmiddag 19 October van 3—S uur in het feestgebouw Bellevue, Marnixstraat 400, ontvangt het Studentencorps ieder belangstellende in de Vrije Universiteit.

's Avonds te 714 utir wordt de bidstond gehouden in de Keizersgrachtkerk, waar Ds. G. R. Kuijper van Haarlem zal voorgaan.

Na afloop van den Bidstond ontvangt het locaal-comité de vrienden der Vrije Universiteit eveneens in het feestgebouw Bellevue, ingang Marnixstraat 400.

Op Woensdag 20 is er* gelegenheid een of meer belangrijke inrichtingen van Amsterdam te bezoeken.

Het is noodig dat bekend is, hoeveel personen aan dit bezoek willen-deelnemen.

Stel er zijn 100 personen die het Laboratotium van Dr. Buijtendijk willen bezoeken, dan zouden er 50 te 10 uur en 50 om 11}^ uur moeten saam komen.

Men vrage dus programma's en geve daarbij op waar men Woensdag wenscht verwacht te worden.

Dinsdagavond — men kan het zich voorstellen — is de feestsamenkomst. Daarom ook een feestgave.

Reeds is er een bedrag door de H.H. oudstudenten bijeengebracht en nog dagelijks komt daar geld bij.

Ook de kerken laten zich niet onbetuigd; geregeld komen er collecten in, en natuurlijk zullen Zondag 17 Oct. wel de meeste collecten gehouden worden.

Laat men Maandag even aan 't Bureel berichten hoe groot de collecte van Zondag was, het geld kan dan wel later komen.

Verblijdend is het dat ook van tal van vrienden gaven inkomen. Wie weet hoe groot het bedrag nog zal zijn, waarvoor op No. A van het program wordt geteekend!

Men vrage dus spoedig een programma, opdat p den feestavond de feestgave verrassend zij.

Deputaten van de Gereformeerde kerken voor de correspondentie met de Hooge Overheid

brengen ter kennis van de kerken: dat volgens bericht van ZEx. den Minister van Justitie d.d. '28 Sept. 1920, Afd. 1, C. No. 732 de Gereformeerde kerk "van Ternaard, gem. Westdongeradeel, prov. Friesland, zelfstandig is geconstitueerd als »de Gereformeerde kerk te Ternaard".

Op de lijst van de Gereformeerde kerken is deze kerk geplaatst onder No. 931.

Namens Deputaten voornoemd,

H. BOUWMAN, Secretaris. i

L. S.

Naraenr den Kerkeraad der Gereformeerde Kerk alhier, verzoekt ondergeteekende vriendelijk, maar toch met eenigen aandrang aan de ouders, voor hunne kinderen, die naar hier gaan, doopattesten aan te vragen. Belijdende leden behooren dit zelf te doen.

Telkens merken we, dat dit niet geschiedt. Vooral heeft dit verzuim plaats bij doopleden, die als militair hetzij naar Hoofdcursus, hetzij naar Instructie Bat. komen. Met Oct. zijn weer jongelui opgeroepen.

Wij hopen, dat aan dit verzoek voor de goede orde en vooral in het belang der kinderen zelf zelf zal worden voldaan.

J. A. G. DB WAAL, Scriba.

Kampen^ 1 Oct. 1920.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 oktober 1920

De Heraut | 4 Pagina's

Vrije Universiteit.

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 oktober 1920

De Heraut | 4 Pagina's