GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

36 resultaten
Filteren
van 4
Reguliere Editie
1920-10-17
„In de stokouden is de wijsheid.”

„In de stokouden is de wijsheid.”

In de stokouden is de wijsheid, en in de langheid der dagen het verstand. Job XII ! 12. De zoo aangrijpende uitspraak, die Job ons over den Ouden dag voorlegt, mag-niet op zich zelf worden genomen, doch moet steeds in verband met den toenmaligen tijd genomen worden ...

17 oktober 1920
De Heraut
Dr. A. K.
1102 woorden
Van de Kerk.

Van de Kerk.

LXIV. Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was. Filipp. II: 5. Na wat we aan Labadie's optreden en aan Comrie's doorzettende kraclit ontleenden, mogen thans de volgelingen van Zinzendorf niet stilzwijgend worden ...

17 oktober 1920
De Heraut
Dr. A. K.
2994 woorden
De Dies natalis der Vrije Universiteit.

De Dies natalis der Vrije Universiteit.

Op Woensdag 20 October zal de Vrije Universiteit haar veertigsten jaardag vieren. Op den vooravond van dien dag zal Ds. G. R. Knijper, predikant bij de Gereformeerde Kerk te Haarlem, te 7J4 ure in de Keizersgrachtkerk den bidstond voor onze Hoogeschool leiden. En Woensdagmiddag te 3 ure zal in he ...

17 oktober 1920
De Heraut
647 woorden
Over de besluiten, die de Generale Synode

Over de besluiten, die de Generale Synode

Amsterdam, 15 Oct. 1920.0ver de besluiten, die de Generale Synode heeft genomen inzake het handboek voor de catechisatie en de herziening onzer liturgie, kan korter worden gesproken, omdat de bedoeling dezer besluiten diiidelijk genoeg is.Dat onze Catechismus, hoe voortreffelijk dit ...

17 oktober 1920
De Heraut
1491 woorden
De Reformatie.

De Reformatie.

Onze Gereformeerde Pers is een nieuw blad rijk geworden, dat onder den titel: De Reformatie, zich aandient.De redactie van dit nieuwe blad bestaat uit Prof. Dr. F. J. J. Biiijtendijk, Dr. K. Dijk, Dr. V. Hepp en Dr. Wielenga, terwijl een schitterende staf van medewerkers aan dit blad verbo ...

17 oktober 1920
De Heraut
618 woorden
Sikkelfonds.

Sikkelfonds.

Zooals in de dagbladen reeds gemeld werd, is door Prof Grosheide het initiatief genomen om een blijvend aandenken aan de nagedachtenis van Ds. Sikkel te stichten.Het Comité, dat onder zijne leiding zich daartoe bereid verklaarde, heeft ons nu de volgende circulaire toegezonden, waaraan we ...

17 oktober 1920
De Heraut
Dr. H. H. K.
546 woorden
Leestafel.

Leestafel.

J. C. SIKKEL, DE GROOTE TOEKOMST EN DE VEOUW. Drukkerij Libe/tas — Rotterdam 1920.»De groote toekomst en de vrouwe is het onderwerp van een lezing door Ds, SIKKEL, kort voor zijn dood, gehouden.Een der zonen heeft een daad van piëteit verricht met, uit de litteraire nalatenschap van ...

17 oktober 1920
De Heraut
G.
1527 woorden
Buitenland.

Buitenland.

N.-Amerika. De Interchurch Movement van de baan. WorldDe beweging om alle Kerken te doen saamwei ken, ten einde de Christelijke beginselen weder tot eere te brengen en het werk der inen uitwendige zending met kracht aan te vatten, is ten slotte op een mislukking uitgeloopen. Sommigen in de ...

17 oktober 1920
De Heraut
WINCKEL.
317 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Generale Synode van de Gereformeerde Kerken. 7 September 1920^Middagzitting.Ds. Westerbeek van Eerten brengt prea-advies uit over het rapport van Deputaten tot de j> 6hartiging van de geestelijke ibelangen der Gereformeerden in Argentinië. Besloten ...

17 oktober 1920
De Heraut
2847 woorden
Kerknieuws.

Kerknieuws.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN: Schipluiden, H. Moolhuijzen, cand. Rotterdam. — Nieuwerkerk a/d Ij[sel, S. van Leeuwen, Houwerzijl. — Kootwijk, E. J. van Voorst, Numansdorp-Klaaswaal. — Blokzijl, E. C. v. d. Laan, Lollum. — Stadskanaal (Pekelderweg), W. Fokkens, 2e ...

17 oktober 1920
De Heraut
227 woorden
van 4