GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

36 resultaten
Filteren
van 4
1920-10-17
De Heraut
„In de stokouden is de wijsheid.”

„In de stokouden is de wijsheid.”

In de stokouden is de wijsheid, en in de langheid der dagen het verstand. Job XII ! 12. De zoo aangrijpende uitspraak, die Job ons over den Ouden dag voorlegt, mag-niet op zich zelf worden genomen, doch moet steeds in verband met den toenmaligen tijd genomen worden ...

De Heraut
Dr. A. K.
1104 woorden
Van de Kerk.

Van de Kerk.

LXIV. Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was. Filipp. II: 5. Na wat we aan Labadie's optreden en aan Comrie's doorzettende kraclit ontleenden, mogen thans de volgelingen van Zinzendorf niet stilzwijgend worden ...

De Heraut
Dr. A. K.
2997 woorden
De Dies natalis der Vrije Universiteit.

De Dies natalis der Vrije Universiteit.

Op Woensdag 20 October zal de Vrije Universiteit haar veertigsten jaardag vieren. Op den vooravond van dien dag zal Ds. G. R. Knijper, predikant bij de Gereformeerde Kerk te Haarlem, te 7J4 ure in de Keizersgrachtkerk den bidstond voor onze Hoogeschool leiden. En Woensdagmiddag te 3 ure zal in he ...

De Heraut
651 woorden
Over de besluiten, die de Generale Synode

Over de besluiten, die de Generale Synode

Amsterdam, 15 Oct. 1920.0ver de besluiten, die de Generale Synode heeft genomen inzake het handboek voor de catechisatie en de herziening onzer liturgie, kan korter worden gesproken, omdat de bedoeling dezer besluiten diiidelijk genoeg is.Dat onze Catechismus, hoe voortreffelijk dit ...

De Heraut
1495 woorden
De Reformatie.

De Reformatie.

Onze Gereformeerde Pers is een nieuw blad rijk geworden, dat onder den titel: De Reformatie, zich aandient.De redactie van dit nieuwe blad bestaat uit Prof. Dr. F. J. J. Biiijtendijk, Dr. K. Dijk, Dr. V. Hepp en Dr. Wielenga, terwijl een schitterende staf van medewerkers aan dit blad verbo ...

De Heraut
639 woorden
Sikkelfonds.

Sikkelfonds.

Zooals in de dagbladen reeds gemeld werd, is door Prof Grosheide het initiatief genomen om een blijvend aandenken aan de nagedachtenis van Ds. Sikkel te stichten.Het Comité, dat onder zijne leiding zich daartoe bereid verklaarde, heeft ons nu de volgende circulaire toegezonden, waaraan we ...

De Heraut
Dr. H. H. K.
559 woorden
Buitenland.

Buitenland.

N.-Amerika. De Interchurch Movement van de baan. WorldDe beweging om alle Kerken te doen saamwei ken, ten einde de Christelijke beginselen weder tot eere te brengen en het werk der inen uitwendige zending met kracht aan te vatten, is ten slotte op een mislukking uitgeloopen. Sommigen in de ...

De Heraut
WINCKEL.
321 woorden
Leestafel.

Leestafel.

J. C. SIKKEL, DE GROOTE TOEKOMST EN DE VEOUW. Drukkerij Libe/tas — Rotterdam 1920.»De groote toekomst en de vrouwe is het onderwerp van een lezing door Ds, SIKKEL, kort voor zijn dood, gehouden.Een der zonen heeft een daad van piëteit verricht met, uit de litteraire nalatenschap van ...

De Heraut
G.
1518 woorden
Kerknieuws.

Kerknieuws.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN: Schipluiden, H. Moolhuijzen, cand. Rotterdam. — Nieuwerkerk a/d Ij[sel, S. van Leeuwen, Houwerzijl. — Kootwijk, E. J. van Voorst, Numansdorp-Klaaswaal. — Blokzijl, E. C. v. d. Laan, Lollum. — Stadskanaal (Pekelderweg), W. Fokkens, 2e ...

De Heraut
213 woorden
Ingezonden Stukken.

Ingezonden Stukken.

Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie.Zijne Excellentie den Heer Dr. A. Kuyper.Hooggeschatte en geliefde leermeester.Sta mij toe U mijnen hartelijken dank te brengen voor de wijze, waarop gij de gedachtenis van Comrie in het jongste Heraut-'axaavdix vernieuwd hebt, en v ...

De Heraut
A. G. HONIG.
130 woorden
van 4