Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

Bekijk het origineel

Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 30

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 30

Rede ter aanvaarding van het ambt van hoogleeraar in de Geschiedenis aan de Vrije Universiteit

2 minuten leestijd

29 schonk, er zeker geen bezwaar in gehad zou hebben, zoo Willem niet tot volledige samensmelting was overgegaan. 1) Wat meer zegt, de Mogendheden hebben den Belgen uitdrukkelijke beloften gegeven, die ten opzichte van zulke belangrijke punten als godsdienst, handel, vertegenwoordiging in de Staten-Generaal en het meebetalen aan de schuld van het Noorden geruststellend genoemd konden worden 2). Ook hebben zij inderdaad wel iets in die richting willen doen. "De geallieerden" - ZOQ schrijft Falck - "hadden zich in den kop gehaald, dat zij voor voogden der Belgen moesten spelen, en als zoodanig wilden zij voor hunne pupillen voorwaarden bedingen, die de twee partijen, vooral ten aanzien van de schuld, op een zeer ongelijken voet zouden hebben gebracht, zaden van jalouzie gestrooid, eene ineensmelting onmogelijk gemaakt. Daardoor wierd de reize naar Parijs noodzakelijk", 3) op welken tocht Falck den Souvereinen Vorst vergezelde. De naaste aanleiding ertoe was het bericht, dat de Mogendheden de Belgen zelf nog wilè.en hooren, en de bijeenroeping wenschten van een kleine v.::rgadering van Belgische aanzienlijken. 4) De Souvereine Vorst en Falck hebben dit weten te verijdelen. De Mogendheden waren per slot van zaken ook te zeer met hun eigen belangen vervuld om zich aan de Belgen veel gelegen te laten liggen. Pruisen begeerde de Rijnprovincie, Oostenrijk het Lom bardisch-Venetiaansch koninkrijk, Engeland een reeks van koloniën, Rusland de overname van schuld door de Engelschen en ons; buitendien kwam hun met het oog op de grensregeling in de I) Zelfs heeft de Tsaar, toen Willem z. i. wat al te veel begeerte toonde om aan het nieuwe gebied nog Fransche vestingen toe te voegen, hem gewezen op het gevaar, dat er in gelegen was Frankrijk te berooven: "I'histoire de tous les temps et celle de nos jours a prouvé tout ce que peut sur I'esprit des peuples Ie sentiment de leur dignité avalie" (Gedenkstukken, 1813-15 p. XLI). Cf. Czernicheff aan Alexander, Juli 1817, Gedenkstukken 1815-25, I p. 633. ' ) Te 11 eg e noC 0 I e n bra n der p. 230. 3) F al c k, Brieven (1861 ) p. 210. ' ) Tellegen-Colenbrander p. 232.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 8 juli 1918

Inaugurele redes | 63 Pagina's

Koning Willem I als verlicht despoot - pagina 30

Bekijk de hele uitgave van maandag 8 juli 1918

Inaugurele redes | 63 Pagina's

PDF Bekijken