GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

109 resultaten
Filteren
van 11
A. Goslinga
De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 8

De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 8

6 onderwijs, wetenschap en kunst, voor het economische leven, ook voor onze gewesten overzee, er nog vrij wat onderzocht zal dienen te worden. Toch meen ik, dat het, ook al is men overtuigd volstrekt geen definitieven arbeid te kunnen leveren, zijn nut kan hebben, zich eens op dit onderwerp te be ...

20 oktober 1926
Rectorale redes
A. Goslinga
363 woorden
De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 31

De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 31

29 konden — zoo werd er gezegd — toch onmogelijk goede Repu; blikeinen zijn. Da Costa zegt ergens, ^) dat onder de voorstanders der omwenteling van 1795 zich velen bevonden, ,,die de Christelijke Godsdienst toch steeds voor den grondslag van den Staat hielden, en althands op het punt der opneming ...

20 oktober 1926
Rectorale redes
A. Goslinga
349 woorden
De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 9

De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 9

7 1840, Volgens hem ,,was en bleef de omwenteling, hoewel ze nationaal heette, de triumf eener door Fransche troepen overmagtige partij." ^) Om te kunnen bouwen, achtte deze het noodig, alle overblijfselen op te ruimen van vroegere instellingen, die aan haar theoretisch bestek hinderlijk konden z ...

20 oktober 1926
Rectorale redes
A. Goslinga
365 woorden
De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 23

De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 23

21 toch velen Patriotten te machtige). In het zoogenaamd „Pro) gram van 1782", een ontwerp van staatsverbetering van patriot/ sche zijde, werd wel de eisch gesteld, dat alle Protestanten, van ƒ ^ welke gezindheid ook, admissibel zouden zijn tot de Regeering, j maar._ werden de Roomsch-Katholieken ...

20 oktober 1926
Rectorale redes
A. Goslinga
334 woorden
De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 10

De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 10

8 het laag neerzien op 1795, hetgeen een tijd lang mode geweest was, afkeurt en op meer dan één punt tegen Thorbecke te velde /^ trekt, 1795 is voor hem ,,het begin van een nieuwe orde van (^ zaken, waarin het beter is dan in vroegere tijden." ^) ,,Bij het verkeerde, dat de tijd openbaarde, bragt ...

20 oktober 1926
Rectorale redes
A. Goslinga
348 woorden
De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 32

De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 32

30 • Gemeentebestuur van Amsterdam geen sprake meer, ^) Naar we vroeger hebben opgemerkt, werden zelfs de Roomsch-Katholie^-ken teruggedrongen, zij het ook in mindere mate. J a , men ging • nog verder den weg der reactie op: ,,de regentenbanken weer in J de kerken geplaatst, de beroepingen "weer ...

20 oktober 1926
Rectorale redes
A. Goslinga
385 woorden
De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 11

De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 11

9 beter, verstandiger was dan de verzoeningspolitiek, door Schimmelpenninck en de Amsterdamsche Municipaliteit in de bekende publicatie van 11 Februari 1795 gepredikt." Wij zouden vreezen telkens in herhaling te vallen, zoo we streefden naar volledigheid en U geen enkelen naam schonken van al onz ...

20 oktober 1926
Rectorale redes
A. Goslinga
373 woorden
De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 24

De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 24

22 Men sprak toch al van het Gereformeerd Oranjegeloof, en waarlijk niet zonder reden. Want al is het ook waar, dat men wel goede Gereformeerden aantrof onder de staatsgezinden, en aan den anderen kant, dat de orthodoxie van verscheidene Orangeïsten niet op de keper bezien moest worden, dat neemt ...

20 oktober 1926
Rectorale redes
A. Goslinga
366 woorden
De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 33

De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 33

31 moet het ons niet verwonderen, dat, waar grosso modo het stoffelijk goed behouden bleef, met het intreden der reactie de zeggenschap der Overheid in kerkelijke zaken terugkeerde. Te minder, daar men toch nooit geheel had nagelaten zich met de kerk te bemoeien. De zienswijze, dat elke godsdiens ...

20 oktober 1926
Rectorale redes
A. Goslinga
376 woorden
De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 12

De beteekenis van de omwenteling van 1795 - pagina 12

10 gemeente zwarigheid maakte, zich aan de keuze van vroedschappen door de Staten der Provincie te onderwerpen; de gemeentelieden te Zwolle beweerden, dat de verkiezing van burgemeesters, schepenen en raden alleen aan hen stond, ,,zijnde Zwol in een volstrekte onafhankelijkheid, als afzonderlijke ...

20 oktober 1926
Rectorale redes
A. Goslinga
354 woorden
van 11