GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

Bekijk het origineel

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 147

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 147

Rede, gehouden bij het overdragen van het Rectoraat der Vrije Universiteit

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

BIJLAGE Gr.

AKTEN VAN HOLL. VÈKGAD. VAN COREËSPOKDENTIE.

145

broederen Die desen Sal vertoont werden Hem In alles gelove te geven, beloven vast ende van waerde te houden al tgene diesaeugaende Conform godes Woort sa) werden bij Hem verhandelt, actum In Onse vergaderinge den 22en Octob. 1617 ende Onderteijckent uijt den naem van allen Bij [eigenhandige onderteekeningen] David Jacohssen van der Heul, Ouderlijnck. Jan Janssen ouderlinck. Jan Janssen van Govtegem Diaken. Pieter mattyssen diaken. h. De Acta der Vergadering (Oud-Synodaal Archief, nr. 35, II, 45, fol. 277—280 en 313 — 316). Deze Acta zijn in den genoemden foliant zóó ingebonden, dat men, om ze in geregelde volgorde te lezen, op fol. 279 moet beginnen, daarna fol. 280, dan fol. 313, vervolgens fol. 314, dan weer fol. 278, en eindelijk fol. 315. Bijna al hetgeen op de eerste vier bladen staat, is ook te vinden op fol. 316 en daarna op fol, 277. Blijkbaar bevatten die bladen de oorspronkelijke aanteekeningen, staande de vergadering gemaakt; bij bijna ieder punt gedurende de discussie verbeterd, daar anders die verbeteringen niet onder elkander konden staan; en vervolgens nog met zorg nagezien en op den rand verbeterd, waarschijnlijk bij de de resumtie van het aangeteakende. Na afloop der vergadering vaa den eersten dag zijn toen de aanteekeningen daarvan netter ovei geschreven, echter zonder dat er in de bewoordingen iets veranderd werd: alleenlijk werden enkele punten een weinig uitgebreid, en als overbodig weggelaten hetgeen hieronder na punt 3 is afgedrukt. Van de aanteekeningen van den tweeden dag is geen netler afschrift gemaakt. Alle zullen zij wel van den Scriba afkomstig zijn, ofschoon zij geschreven zijn op het blad, hierboven (blz. 143) sub III, a, 5* vermeld. Zij beginnen daar terstond onder den brief van Thomas Brusschenus, die dus blijkbaar in de vergadering door Johannes Lydius overhandigd is, en die toen door den Scriba voor zijne aanteekeningen is gebruikt. Tot vermeerdering der verwarring zijn die onderscheiden bladen verkeerd ingebonden; zijn er andere stukken tusschenin geplaatst; en behooren onder die andere stukken ook fragmentarische aanteekeningen van eene Zuid-Hollandsche vergadering van 14 en 15 Aug. 1618, waarop echter het jaartal slechts uit den inhoud blijkt, en de dagteekening weinig in het oog valt, zoodat het schijnt alsof die losse aanteekeningen ook nog tot de Dordtsche vergadering behooren. Aan die omstandigheden is het dan ook zeker toe te schrijven, dat, toen alle die stukken, misschien voor het eerst, onderzocht werden door Dr. H. C. Rogge, deze de twee vergaderingen waar zij over handelen tot ééne maakte, de bedoelde acten „zeer onvolledig" noemde, en van de vergadering schreef dat het er «minder geregeld toeging," dat //sommige broeders niet behoorlijk van volmachten voorzien waren" enz. (Joh. Wtenbogaert en zijn tijd, Dl. II, blz. 347). Uit de hieronder afgedrukte Acta blijkt integendeel, dat het op die vergadering zeer geregeld is toegegaan, en dat er van de handelingen meer opgeteekend en bewaard is dan van eenige andere vergadering uit dien tijd. Verwarring 10

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 oktober 1882

Rectorale redes | 196 Pagina's

Het kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde Kerken, gelijk dat gekend wordt uit de handelingen van den Amsterdamsche Kerkeraad in den aanvang der 17e eeuw - pagina 147

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 oktober 1882

Rectorale redes | 196 Pagina's