GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

41 resultaten
Filteren
van 5
B. HOLWERDA.
De Kerk in het eindgericht

De Kerk in het eindgericht

(IV) Ik moet U nog iets zeggen over dat beest. U hebt het al begrepen, denk ik. De anti-christelijke wereldmacht heeft na de dagen van het Romeinsche wereldrijk haar kop niet meer kunnen opsteken, want in plaats van een wereldrijk kwam er een massa van staten, die ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
1121 woorden
CENTRAAL COMITé VAN,  ANTIREVOL. KIESVEKEENIGDSTGEN.

CENTRAAL COMITé VAN, ANTIREVOL. KIESVEKEENIGDSTGEN.

's-GRAVENHAGE, 28 Dec. 1948. Den Hooggeleerden Heer Prof. K. Schilder, Vloeddijk 14, Kampen.Hooggeleerde Heer, Ingevolge het telefonisch gesprek tussen U en den heer J. Schouten, den voorzitter van het Centraal Comité, deel ik U op verzoek van laatstg ...

De Reformatie
R. GOSKER.
H. M. MULDER.
C. DE JONG.
H. HOEK.
C. VEENHOF.
K. SCHILDER.
A. ZIJLSTRA.
P. GROEN.
J. MEULINK.
K. SMIT.
P. DEDDENS.
B. HOLWERDA.
W. G. BEEFTINK.
D. VOS.
1199 woorden
Fata Academica 1949

Fata Academica 1949

En juist nu het ons mogelijk bleek tegenover de critiek het zelfgetuigenis der Heilige Schrift te handhaven, en de openbaringslijn van het O.T. zich bewees te loopen van Mozes tot Christus, juist daarom zal in de thans volgende vermelding der fata academica de nadruk uitteraard vallen op het gebe ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
1219 woorden
Nogmaals het rapport bedrijfsorganisatie: het verweer van mr k. Groen.

Nogmaals het rapport bedrijfsorganisatie: het verweer van mr k. Groen.

V (sLot). 15. Nog slechts enkele opmerkingen tenslotte. Mr G. suggereert, alsof ik de Heilige Schrift zou zien als een verzameling „teksten" en „bewijsplaatsen" voorallerlei leerstukken. En dan volgt een tirade, dat God het ons zoo gemakkelijk niet maakt. Dit is ee ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
1382 woorden
Nogmaals het rapport bedrijfsorganisatie: het verweer van mr k. Groen I

Nogmaals het rapport bedrijfsorganisatie: het verweer van mr k. Groen I

[Opmerking vooraf: „a; i.e.k." wil zeggen: souvereiniteit in eigen kring. Redactie.]In „Nederl. Gedachten" van 22 Maart j.I. wijdt mi' Groen een vrij lang artikel aan mijn bespreking van het Rapport Bedrijfsorganisatie, opgenomen in „De Reformatie" van 14 Febr. Hij put daarbij grootendeels ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
1546 woorden
De Kerk in het eindgericht

De Kerk in het eindgericht

(IM) Het merkwaardige is: als Johannes over het beest spreekt, grijpt hij terug op Daniël. Maar als hij over de vrouw spreekt, kijkt U dan maar bij E z e e h i ë 1, hoofdstuk 16 en 23: het staat er precies zoo, U moet het maar eens nalezen. Als God Jeruzalem in bal ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
1818 woorden
lets over de exegese van Openbaring 17

lets over de exegese van Openbaring 17

(VIII, slot) De conclusie van het vorige artikel, dat de hoer als constante grootheid niet maar af en toe, doch permanent te onderscheiden is van het beest, ontvangt nu ook nog steun ini), de mededeeling nl. van 18 : 9, waar staat dat de koningen die met haa ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
1843 woorden
De Kerk in het eindgericht

De Kerk in het eindgericht

(II) En ik geloof, dat U nu ook verstaat één van de bijzonderheden uit Openbaring 13: die kwestie van den doodelijken slag, die dat beest ontvangt. Want als dat zesde beest er geweest is, dan gaat het immers anders dan voorheen. Dan wordt dat Romeinsche wereldrijk ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
1846 woorden
De Kerk m het eindgericht,

De Kerk m het eindgericht,

Nu het in dit onderwerp in 't bizonder zal gaan over Openbaring 17, is het goed ter inleiding hierop een korte oriënteering te geven over compositie en teridenz van het boek der Openbaring.Naar mijn vaste overtuiging hebben wij in het boek der Openbaring niet verschillende doorkijkjes door ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
1873 woorden
nogmaals het rapport bedrijfsorganisatie: het verweer van mr k. Groen. III.

nogmaals het rapport bedrijfsorganisatie: het verweer van mr k. Groen. III.

9. Nog iets dieper moet ik ingaan op de bewering van mr G., dat we in de s.i.e.k. te m.aken hebben met een seheppingswet, een religieus apriori, een geloofsvooronderstelling, „de" greep naar „het" grondmotief der schepping, een geloofsstuk. Mr G. zegt, dat Kuyper de s.i.e.k. niet heeft uitgevonde ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
1889 woorden
van 5