GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

41 resultaten
Filteren
van 5
B. HOLWERDA.
Prof. Dr K. SCHILDER †

Prof. Dr K. SCHILDER †

Het grote leed dat in ons leven kwam en dat niet is af te schudden noch te verdringen, dat ons telkens weer de eenzaamheid wil doen zoeken, mag ons niet verhinderen, ons volk dat zo sterk aan hem hing, te doen delen in hetgeen de Here God wilde, dat onze mede-arbeider Schilder de laatste tijd van ...

De Reformatie
P. DEDDENS.
B. HOLWERDA.
C. VEENHOF.
H. J. JAGER.
725 woorden
lets over de exegese van Openbaring 17

lets over de exegese van Openbaring 17

(VIII, slot) De conclusie van het vorige artikel, dat de hoer als constante grootheid niet maar af en toe, doch permanent te onderscheiden is van het beest, ontvangt nu ook nog steun ini), de mededeeling nl. van 18 : 9, waar staat dat de koningen die met haa ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
1843 woorden
Cursus Hebraicus

Cursus Hebraicus

Evenals in 1949 zal er D.V. in 1950 te Zwolle een cursus in de Hebreeuwsche taal worden gehouden ten behoeve van aankomende theol. studenten (en voor hen, die b.v. voor een examen willen repeteeren).Reeds jaren bleek nl. allerwegen de elementaire kennis van het Hebreeuwsch, die noodig is v ...

De Reformatie
T. J. A. DELHAAS
B. HOLWERDA.
314 woorden
Cursus Hebraicus

Cursus Hebraicus

Evenals in 1949 zal er D.V. in 1950 te' Zwolle een cursus in de Hebreeuwsche taal worden gehouden ten •behoeve van aankomende theol. studenten (en voor hen, die b.v. voor een examen willen repeteeren).Reeds jaren bleek nl. allerwegen de elementaire Icennis van het Hebreeuwsch, die noodig i ...

De Reformatie
T. J. A. DELHAAS
B. HOLWERDA.
310 woorden
Tweede gesprek?

Tweede gesprek?

Volgende uitnoodiging is verzonden: KAMPEN, 1 Februari 1950. . Aan de Heeren Redacteuren en Medewerkers van de weekbladen „De Reformatie" en , , De Roeper" en Prof. Dr H. J, Jager te Kampen.Geachte Heeren en Broeders, Op verlangen van de ter vergadering van 25 Jan. j.l. aanwe ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
K. SCHILDER.
J. DE WAARD.
K. S.
250 woorden
De Kerk in het eindgericht

De Kerk in het eindgericht

(VI slot) Het drama in Indië nadert zoo langzamerhand zijn einde. In Engeland begint men wakker te worden, maar te laat. En de Amerikanen begrijpen uit de copie van hun omgekomen journalisten, dat hun heel e politiek in dezen funest was. Maar ondertusschen is het v ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
3485 woorden
Een gesprek?

Een gesprek?

Onderstaande brief werd verzonden: Kampen, 19 Januari 1950.Aan de Heeren , jledacteuren en Medewerkers van de weekbladen „De Reformatie" en „De Roeper", en prof, dr H. J. Jager te Kampen.Geachte Heeren en Broeders, In een onderhoud, dat heden tusschen ondergeteekenden plaats ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
K. SCHILDER.
J. DE WAARD.
K. S.
364 woorden
De Kerk in het eindgericht

De Kerk in het eindgericht

(V) Dit gedeelte der Heilige Schrift verhaalt ons een nieuw visioen van Johannes op Patmos. En het is direct wel duidelijk, dat hier in het middelpunt staat de verheerlijking van Christus' Bruid. Immers, Johannes hoort een machtig gedreun van stemmen, die een lofza ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
2820 woorden
De Kerk in het eindgericht

De Kerk in het eindgericht

(IV) Ik moet U nog iets zeggen over dat beest. U hebt het al begrepen, denk ik. De anti-christelijke wereldmacht heeft na de dagen van het Romeinsche wereldrijk haar kop niet meer kunnen opsteken, want in plaats van een wereldrijk kwam er een massa van staten, die ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
1121 woorden
De Kerk in het eindgericht

De Kerk in het eindgericht

(IM) Het merkwaardige is: als Johannes over het beest spreekt, grijpt hij terug op Daniël. Maar als hij over de vrouw spreekt, kijkt U dan maar bij E z e e h i ë 1, hoofdstuk 16 en 23: het staat er precies zoo, U moet het maar eens nalezen. Als God Jeruzalem in bal ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
1818 woorden
van 5