GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

41 resultaten
Filteren
van 5
B. HOLWERDA.
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

WAAR BLIJVEN DE GEBEDEN? Wij willen niet hatehjk zijn, daar is de zaak veel te ernstig voor. Maar wij willen wel haten. Haat is de keerzij van de liefde. Wij willen liefhebben de kerk, en daarom haten alle kerkgeknoei.Daarom volgende opmerking.Destijds is vanwege de schorsend ...

De Reformatie
K. S.
B. HOLWERDA.
6756 woorden
Het rapport inzake het vraagstuk der bedrijfsorganisatie

Het rapport inzake het vraagstuk der bedrijfsorganisatie

Kortgeleden verscheen het rapport inzake het vraagstuk der bedrijfsorganisatie, dat door de Commissie inzake sociaal-economische aangelegenheden werd uitgebracht aan het Centraal Comité van Antirevolutionaire Kiesvereenigingen. Dit rapport is onderteekend door de heeren: J. Schouten, mr H. Bos, K ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
6197 woorden
Nogmaals het rapport bedrijfsorganisatie: het verweer van mr k. Groen I

Nogmaals het rapport bedrijfsorganisatie: het verweer van mr k. Groen I

[Opmerking vooraf: „a; i.e.k." wil zeggen: souvereiniteit in eigen kring. Redactie.]In „Nederl. Gedachten" van 22 Maart j.I. wijdt mi' Groen een vrij lang artikel aan mijn bespreking van het Rapport Bedrijfsorganisatie, opgenomen in „De Reformatie" van 14 Febr. Hij put daarbij grootendeels ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
1546 woorden
nogmaals het rapport bedrijfsorganisatie: het verweer van mr K. Groen II.

nogmaals het rapport bedrijfsorganisatie: het verweer van mr K. Groen II.

4. Bij de beantwoording der vraag of s.i.e.k. ^) een Schriftuurlijk beginsel is, begint mr G. met de historische ontwikkeling dezer gedachte. Volgens hem kwam men in de 16e eeuw in de klem. Eenerzijds was er het gebod van Christus om zich bij de ware kerk te voegen, anderzijds was er het verbod v ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
2203 woorden
nogmaals het rapport bedrijfsorganisatie: het verweer van mr k. Groen. III.

nogmaals het rapport bedrijfsorganisatie: het verweer van mr k. Groen. III.

9. Nog iets dieper moet ik ingaan op de bewering van mr G., dat we in de s.i.e.k. te m.aken hebben met een seheppingswet, een religieus apriori, een geloofsvooronderstelling, „de" greep naar „het" grondmotief der schepping, een geloofsstuk. Mr G. zegt, dat Kuyper de s.i.e.k. niet heeft uitgevonde ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
1889 woorden
Samenspreking.

Samenspreking.

Volgende brief is verzonden: Depataten (naar art. 136 sub I) van de Generale Synode te Groningen (1946) van , , De Gereformeerde Kerken in Nederland".Hilversum, 3 Mei 1948. Aan de Deputaten vanwege de Gtenerale Synode der zich noemende „Gereformeerde Kerken in Nederland", gehouden t ...

De Reformatie
L. DOEKES.
S. GREIJDANUS.
P. GROEN.
B. HOLWERDA.
H. J. SCHILDER.
K. SCHILDER.
G. VISéE.
A. ZIJLSTRA.
526 woorden
Nogmaals het rapport bedrijfsorganisatie: het verweer van mr k. Groen. IV.

Nogmaals het rapport bedrijfsorganisatie: het verweer van mr k. Groen. IV.

12. Natuurlijk is het mogelijk, dat men met scheppingswet iets anders bedoelt, 'k Zou me kimnen voorïitellen, dat men bedoelt: God heeft in de schepping de verscheiden levenskringen „in kiem" gelegd, en het was zijn wil, dat in historische ontwikkeling het aanvankelijk ongedifferentieerde leven z ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
1997 woorden
Nogmaals het rapport bedrijfsorganisatie: het verweer van mr k. Groen.

Nogmaals het rapport bedrijfsorganisatie: het verweer van mr k. Groen.

V (sLot). 15. Nog slechts enkele opmerkingen tenslotte. Mr G. suggereert, alsof ik de Heilige Schrift zou zien als een verzameling „teksten" en „bewijsplaatsen" voorallerlei leerstukken. En dan volgt een tirade, dat God het ons zoo gemakkelijk niet maakt. Dit is ee ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
1382 woorden
PROF. GREIJDANUS als EXEGEET

PROF. GREIJDANUS als EXEGEET

trof. Greijdanus is van ons heengegaan, en niemand is in staat zich te realiseeren op dit oogenblik, hoe zwaar het verlies is dat in dit sterven ons treft.Gisteren heb ik vele uren nog aan zijn bed gezeten. En toen de nadering gezien van „den laatsten vijand, die te niet gedaan wordt", doc ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
5266 woorden
Inzake „samenspreking”

Inzake „samenspreking”

Aan de Deputaten vanwege de Generale Synode van de zich noemende „Gereformeerde Kerken in Nederland", gehouden te Zwolle Aug.—Oct. 1946 tS-zake van. eventueele samenspreking.Geachte Heeren, Uw brief van Juni 1948 werd door ons besproken. Daarop in het kort reageercnde, brengen we he ...

De Reformatie
L. DOEKES.
P. GROEN.
B. HOLWERDA.
K. SCHILDER.
G. VISEE.
C. VONK.
A. ZIJLSTRA.
831 woorden
van 5