GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

41 resultaten
Filteren
van 5
B. HOLWERDA.
Samenspreking.

Samenspreking.

Volgende brief is verzonden: Depataten (naar art. 136 sub I) van de Generale Synode te Groningen (1946) van , , De Gereformeerde Kerken in Nederland".Hilversum, 3 Mei 1948. Aan de Deputaten vanwege de Gtenerale Synode der zich noemende „Gereformeerde Kerken in Nederland", gehouden t ...

De Reformatie
L. DOEKES.
S. GREIJDANUS.
P. GROEN.
B. HOLWERDA.
H. J. SCHILDER.
K. SCHILDER.
G. VISéE.
A. ZIJLSTRA.
526 woorden
Inzake „samenspreking”

Inzake „samenspreking”

Aan de Deputaten vanwege de Generale Synode van de zich noemende „Gereformeerde Kerken in Nederland", gehouden te Zwolle Aug.—Oct. 1946 tS-zake van. eventueele samenspreking.Geachte Heeren, Uw brief van Juni 1948 werd door ons besproken. Daarop in het kort reageercnde, brengen we he ...

De Reformatie
L. DOEKES.
P. GROEN.
B. HOLWERDA.
K. SCHILDER.
G. VISEE.
C. VONK.
A. ZIJLSTRA.
831 woorden
Millioenplan

Millioenplan

Ondergeteekenden, die één dezer dagen elkander ontmoetten, voelen zich gedrongen, zich tot het gereformeerde volk te richten met een advies betreffende een aangelegenheid, ten aanzien waarvan zij van onderscheiden kant naar hun oordeel gevraagd zijn.Zij hebben het oog op de van de leiding ...

De Reformatie
F. A. DEN BOEFT.
E. TH. v. d. BORN.
R. H. BREMMER.
P. DEDDENS.
D. v. DIJK.
J. FRANCKE.
S. GREIJDANUS.
B. HOLWERDA.
H. KNOOP.
C. H. LINDEBOOM.
K. SCHILDER.
C. VEENHOF.
G. VISéE.
J. A. VINK.
A. ZIJLSTRA.
666 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

De beteekenis van *t kerkelijk belijden voor het wijsgeerig denken/) 1. Zooals U weet heb ik de Januarivergadering, waar de eerste schermutselingen over dit onderwerp werden gevoerd, niet bijgewoond. Ik moet dus afgaan op wat me, officieel dan wel officieus, over d ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
2230 woorden
De Kerk m het eindgericht,

De Kerk m het eindgericht,

Nu het in dit onderwerp in 't bizonder zal gaan over Openbaring 17, is het goed ter inleiding hierop een korte oriënteering te geven over compositie en teridenz van het boek der Openbaring.Naar mijn vaste overtuiging hebben wij in het boek der Openbaring niet verschillende doorkijkjes door ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
1873 woorden
De Kerk in het eindgericht

De Kerk in het eindgericht

(II) En ik geloof, dat U nu ook verstaat één van de bijzonderheden uit Openbaring 13: die kwestie van den doodelijken slag, die dat beest ontvangt. Want als dat zesde beest er geweest is, dan gaat het immers anders dan voorheen. Dan wordt dat Romeinsche wereldrijk ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
1846 woorden
De Kerk in het eindgericht

De Kerk in het eindgericht

(IM) Het merkwaardige is: als Johannes over het beest spreekt, grijpt hij terug op Daniël. Maar als hij over de vrouw spreekt, kijkt U dan maar bij E z e e h i ë 1, hoofdstuk 16 en 23: het staat er precies zoo, U moet het maar eens nalezen. Als God Jeruzalem in bal ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
1818 woorden
De Kerk in het eindgericht

De Kerk in het eindgericht

(IV) Ik moet U nog iets zeggen over dat beest. U hebt het al begrepen, denk ik. De anti-christelijke wereldmacht heeft na de dagen van het Romeinsche wereldrijk haar kop niet meer kunnen opsteken, want in plaats van een wereldrijk kwam er een massa van staten, die ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
1121 woorden
De Kerk in het eindgericht

De Kerk in het eindgericht

(V) Dit gedeelte der Heilige Schrift verhaalt ons een nieuw visioen van Johannes op Patmos. En het is direct wel duidelijk, dat hier in het middelpunt staat de verheerlijking van Christus' Bruid. Immers, Johannes hoort een machtig gedreun van stemmen, die een lofza ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
2820 woorden
De Kerk in het eindgericht

De Kerk in het eindgericht

(VI slot) Het drama in Indië nadert zoo langzamerhand zijn einde. In Engeland begint men wakker te worden, maar te laat. En de Amerikanen begrijpen uit de copie van hun omgekomen journalisten, dat hun heel e politiek in dezen funest was. Maar ondertusschen is het v ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
3485 woorden
van 5