GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

206 resultaten
Filteren
van 21
HOOGENBIRK
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

DE EERSTE REIS, VII, Was onze vriend Walter met juist geenvrooliike gedachten vervuld geweest, toen hij de kust langzamerhand zag verdwijnen, weldra week de treurigheid onder den indruk van al het nieuwe en vreemde dat hij te zien kreeg.Voor 't eerst bevond hij zich op de wij ...

De Heraut
HOOGENBIRK
1479 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

DE WAGENMAKER. XIII, (Slot.) DROEVIG EN TOCH BLIJDE. Laat in den avond van den dag gleed een bootje, vraatin vier roeiers gezeten waren over den Rijn. Het vaartuig nam de richting naar Constans. Op den ...

De Heraut
HOOGENBIRK
1456 woorden
Voor Kinderen

Voor Kinderen

XXVII. „'T KAN VERKEEREN." Da bisschop van Utrecht heeft er zeker ook niet aan getwijfeld, dat de vreemdeling werkelijk de echte keiser Frederik was, want hij deed dezen brief den graaf van Holland werkelijk toekomen. Deze echter gaf ...

De Heraut
HOOGENBIRK
1452 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

GASPARD DE COLIGNY. (1519-1572)., I. Wie j onlangs in 't stedelijk muzeum te Arasterdam de tentoonstelling bezocht over Louise de Coligny en haar tijd, dacht zeker bij meer dan een bizonderheid aan haar beroemden vader; het ee ...

De Heraut
HOOGENBIRK
1445 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

OP VOEDSEL UIT. XII. In Engeland had onze vriend meermalen naar eieren en nesten gezocht; zoo ijverig als thans echter nooit. Doch de Amerikaansche vogels schenen andere zeden en gewoonten te hebben dan de Engelsche. Althans, schoon ...

De Heraut
HOOGENBIRK
1441 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

EEN RUSTIGE PLEK. XV. 't Kostte den spraakzamen herbergier niet veel moeite Kaspers levensgeschiedenis, althans in 't kort, te vernemen. De man was nu volkomen gerust. Immers, ook hij wist alles van de zaken in Ansbach; het vertelde ...

De Heraut
HOOGENBIRK
1392 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

Kerstfeest. Er zijn veel »Kerstliederen" en nog meer sKerstverhalen", ja er komen ernog telkens bij.Toch is er wel beschouwd maar één Kerstlied en één Kerstverhaal. Het eerste vindt ge in Lukas 2 en noemen wij gewoonlijk den »Engelenzang". Het tweede is te v ...

De Heraut
HOOGENBIRK
1386 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

VERLIEZEN. V. Kasper maakte met de vuisten van den baas geen kennis, 't Was ook niet noodig, want onze jonge vriend deed uit liefde tot zijn moederen uit dankbaarheid aan zqn vriendelij ken, hartelijken baas alles zoo goed mogelijk. ...

De Heraut
HOOGENBIRK
1381 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

XXIX, GEVANGEN. Alvorens nu iets beslissends te ondernemen, zond de koning twee onderhandelaars, graaf Eberhard van Katzenellenbogen en heer Gerlach van Breuberg, om de uitlevering van den grijsaard te vragen.Nu ontstond groote beweging in de stad. Ee ...

De Heraut
HOOGENBIRK
1368 woorden
Zending.

Zending.

Moslemen en Christendom.  IV. Is de geheele maatschappij doordrongen van het Christelijk principe, dan zal ze, zegt de schrijver, ook meer en meer belang stellen in de missie, en dan zal de missionnair die eer en achting en steun genieten, d ...

De Heraut
HOOGENBIRK
1344 woorden
van 21