GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

206 resultaten
Filteren
van 21
HOOGENBIRK
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

De Aartsbisschop en zijne Moeder. In den jare 1194 leefde Ludolph, aartsbisschop van Maagdeburg, die van eene onaanzienlijke afkoinst was; zijne moeder woonde op eene eenvoudige wijze in een dorp, niet ver van de stad.Eens gaf hij een maaltijd, waarop hij me ...

De Heraut
HOOGENBIRK
1112 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

LACHEN EN WEENEN. Toen Xerxes, de koning van Perzlë, omtrent het jaar 450 vóór Christus met een groot leger optrok tegen Griekenland om dat in te nemen, nam hij zijn weg over den Hellespont, thans de straat der Dardanellen, en door Thraciëj dat nu Turkije heet. ...

De Heraut
HOOGENBIRK
923 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

OLAF OE IKOOR. XVI. (Slot).Tegen den middag, toen allen gespijsd hadden, trad Olaf weer onder 't volk. Hij had op raad van den bisschop besloten niet langer te dralen, maar zoo mogelijk nog dien dag alles te doen beslissen. ...

De Heraut
HOOGENBIRK
921 woorden
Zending.

Zending.

Moslemen en Christendom. V (Slot). Dat een zoogenaamd neutraal onderwijs, zoo zegt de schrijver met het oog op de Indische toestanden, hier dienstig is, gelooven wij te moeten betwijfelen. Nog minder zal te verwachten zijn van een onderwijs, dat niet geheel vrij is ...

De Heraut
HOOGENBIRK
1233 woorden
Zending.

Zending.

„Fn de eerstkomende tien jaar." De Presbyteriaansche predikant J. L. Stevens — zoover we weten een Nederlander van afkomst — werkzaam te Athene, een stad in Georgië (Vereenigde Staten) heeft onlangs tot het Presbyterium van genoemde stad een rede gehouden, om te be ...

De Heraut
HOOGENBIRK
813 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

IN VREEMDE HAVEN. XIII. VERANDERING. Het viel Jurrie niet moeilijk te voldoen aan wat de stuurman had bevolen. Vlug en behendig als een kat klom hij in het want, in enkele minuten was hij boven en nog ...

De Heraut
HOOGENBIRK
1057 woorden
Voor Kinderen

Voor Kinderen

XVI. MISLUKT. De Burgemeester werd door den waard aan de deur ontvangen, en liet zich dadelijk naar de kamer des grijsaards brengen. Deze had nog niet de minste toebereidselen gemaakt. Hij had zijn harnas niet aangetrokken en ook zij ...

De Heraut
HOOGENBIRK
993 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

DE GEVOLGEN VAN EEN OORVEEG. III. {Slot.) Had er dus veel van alsof reeds nu een bloedige oorlog op handen was. De keizer wist uit de Nederlanden, waar veel Spaansche troepen lageH, een deel van deze te krijgen, die nu in den naam de ...

De Heraut
HOOGENBIRK
1110 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

DE WAGENMAKER. II. WAT DE RAADSHEER VERTELDE. Tot dezulken nu behoorde ook Klaus de wagenmaker, en als zulk een man kende hem de gansche stad. En dit te meer, wijl hij zich niet tevreden stelde met te hooren en te ontvangen, ma ...

De Heraut
HOOGENBIRK
1146 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

DE WAGENMAKER. I. Aan de deur zijner woning, onder het afdak of den luifel, die het plekje voor het huis overdekte, stond Klaus de wagenmaker. Nu en dan keek hij eens de straat langs waarin hij woonde en mompelde bij zichzelf: > Z ...

De Heraut
HOOGENBIRK
1097 woorden
van 21