GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

206 resultaten
Filteren
van 21
HOOGENBIRK
Voor Kinderen

Voor Kinderen

XVI. MISLUKT. De Burgemeester werd door den waard aan de deur ontvangen, en liet zich dadelijk naar de kamer des grijsaards brengen. Deze had nog niet de minste toebereidselen gemaakt. Hij had zijn harnas niet aangetrokken en ook zij ...

De Heraut
HOOGENBIRK
993 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

XVIII, LOTSWiSSELWG. Thans werden ook Kunald, Wolfram en Egbert, die men zoo lang in hechtenis gehouden had, in vrijheid gesteld. Den beiden eersten werd beduid, dat zij zich met de bezittingen huns heeren dadelijk naar dezen moesten begeven, en zich nooit m ...

De Heraut
HOOGENBIRK
1089 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

XXVI. NIEUWE AANHANGERS. Aldus eindigde deze overval op een voor den aartsbisschop zeer ongunstige wijze. Hij mocht zich door zijn tocht tegen Nuys in de oogen des keizers den schijn gegeven hebben, als ware hij een getrouwe aanhange ...

De Heraut
HOOGENBIRK
1084 woorden
Voor Kinderen

Voor Kinderen

XXVII. „'T KAN VERKEEREN." Da bisschop van Utrecht heeft er zeker ook niet aan getwijfeld, dat de vreemdeling werkelijk de echte keiser Frederik was, want hij deed dezen brief den graaf van Holland werkelijk toekomen. Deze echter gaf ...

De Heraut
HOOGENBIRK
1452 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

XXIX, GEVANGEN. Alvorens nu iets beslissends te ondernemen, zond de koning twee onderhandelaars, graaf Eberhard van Katzenellenbogen en heer Gerlach van Breuberg, om de uitlevering van den grijsaard te vragen.Nu ontstond groote beweging in de stad. Ee ...

De Heraut
HOOGENBIRK
1368 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

Kerstfeest. Er zijn veel »Kerstliederen" en nog meer sKerstverhalen", ja er komen ernog telkens bij.Toch is er wel beschouwd maar één Kerstlied en één Kerstverhaal. Het eerste vindt ge in Lukas 2 en noemen wij gewoonlijk den »Engelenzang". Het tweede is te v ...

De Heraut
HOOGENBIRK
1386 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

DE WAGENMAKER. XII. EEM DUURGEKOCHTE ZEGEPRAAL. Intusschen werd het gevecht op de brug steeds heviger. Niemand dacht aan wijken. Telkens drongen van achteren mannen op en traden in de plaats van hen, d ...

De Heraut
HOOGENBIRK
1187 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

DE WAGENMAKER. XIII, (Slot.) DROEVIG EN TOCH BLIJDE. Laat in den avond van den dag gleed een bootje, vraatin vier roeiers gezeten waren over den Rijn. Het vaartuig nam de richting naar Constans. Op den ...

De Heraut
HOOGENBIRK
1456 woorden
Voor Kinderen

Voor Kinderen

EENE REIS IN DE MIDDELEEUWEN. IV. VAN OOST NAAR WEST, Zoo togen dan Nicolo en Maffio Polo op weg naar het land van waar zij gekomen waren, naar Italië, 't Was juist geen pleiziertocht, en hoe vereerend de taak ook was hun opge ...

De Heraut
HOOGENBIRK
1187 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

EEN REIS IN DE MIDDELEEUWEN. Er regeerde destijds in Perzië een Vorst of Khan, Argoess geheeten. Naar 't schijnt, schikte deze Vorst zich onder 't oppergezag van den Groot-Khan. Van Argoess nu verscheen op "zekeren dag een gezantschap, dat, na de lange reis gelukki ...

De Heraut
HOOGENBIRK
1090 woorden
van 21