GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

5 resultaten
Filteren
STEMMEN UIT ONZE KERKEN

STEMMEN UIT ONZE KERKEN

Den Haag, 22 April 1946.Verscliei^ene jonge leden van onze Kerken bevinden zich op 't ogenblik in militaire dienst. (Ook ik behoor tot hen). Over 't algemeen hebben zij het, wat het geestelijk leven aangaat, zeer eenzaam. Wij voelen dan goed, dat wij in ons land in het isolement gedrongen ...

4 mei 1946
De Reformatie
K S
L. v. d. Beukei
L. Ruinard.
891 woorden
UIT DE BUITENLANDSCHEKERKEN

UIT DE BUITENLANDSCHEKERKEN

DE KERKEN EN DE KOMENDE VREDES-CONFERENTIE. Een vredes-conferentie van 21 landen — aldus een medewerker van het te Oiicago verschijnende orgaan „Life" — zal volgens plan gehouden worden om voorstellen van vredesverdragen met Italië, Roemenië, Bulgarije, Hongarije e ...

4 mei 1946
De Reformatie
K S
K. S.
817 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

DIK UIT DEN HONIGPOT. Toen indertijd de befaamde „synode" haar bekende beschuldiging formuleerde tegen ondergeteekende, was daarvan de korte inhoud, dat ik me schuldig maakte aan de in het avondmaalsformulier genoemde zonde van: secte en muiter ij in kerken begeere ...

27 april 1946
De Reformatie
K. S.
K.S.
f K. S.
K S
B. HOLWERDA.
P. DEDDENS.
6727 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

„De Spits” der Paaschprediking: Geen openbarings-, — doch heils'historie.Elders, in dit nummer wordt herimierd aan een der vele hedendaagsche schrijvers, die over de „Opstanding" zóó spreken, dat de boodschap aangaande de Opstanding meer wordt dan die omtrent den Opgestane, ja, in feite ha ...

20 april 1946
De Reformatie
K S
K. S.
B. A. BOS.
4705 woorden
CORRESPONDENTIE.

CORRESPONDENTIE.

.Aan 'den Heer (vsrant liet keurig© en ma'nïie'Iijk& sclirifL wijst de onderstelling van een Dame af), die een brief aan mij meegaf met den trein Eindhoven, — Amsterdam: Uvsr schrift is van woord tot woord en van letter tot letter onberisipelij'k: ; alleen ton ik (is ''t geen wonder? ) net pr ...

26 augustus 1927
De Reformatie
K S
95 woorden