GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

51 resultaten
Filteren
van 6
DE TAAL DER KERK.

DE TAAL DER KERK.

Waarachtige tale Kanadns wordt geboren, niet gemaakt; gevonden, niet gewild; opgelegd, niet gekozen; in berusting aanvaard, maar niet met wellust verheerlijkt. Alle valsche tale Kanadns wordt gemaakt, niet geboren; gezocht en niet gevonden; gekozen, niet bevolen; met zoete behaaglijkheid gepredik ...

De Reformatie
K.S.
76 woorden
KERK EN POLITIEK.

KERK EN POLITIEK.

Er kunnen gevallen zijn, waarin bepaalde organisaties of bewegingen, zóó diep in het leven der kerk ingrijpen, dat de kerk waarschuwen moet, wil ze in haar profetisch getuigenis en priesterlijk vermaan en koninklijk regiment contemporain zijn.De gereformeerde kansel heeft nimmer „aan polit ...

De Reformatie
K.S.
90 woorden
PREDIKING DER HEILSGESCHIEDENIS.

PREDIKING DER HEILSGESCHIEDENIS.

De ervaring leert ons, dat de prediking over historische teksten dikwijls neiging vertoont, resultaten van zielkunde, beschrijving van „zielsgestalten" te geven, typen van godsvrucht te teekenen, illustraties bij de ons bekende „leer des heils".De prediker moet begrijpen, dat bij eiken his ...

De Reformatie
K.S.
149 woorden
Fantasia Burculiana

Fantasia Burculiana

Ds J. D. Boerkoel heeft destijds zich doen kennen als een belezen man, schrijver van uitstekende buitenlandse overzichten, bekwaam stylist. Maar sedert hij zich heeft laten belezen door enkele strateegjes, die achter een strateeg aanliepen, en zich heeft opgemaakt om een krantje nog wat leven in ...

De Reformatie
K.S.
382 woorden
De wilsvorming blijft op  het program

De wilsvorming blijft op het program

Dr De Bondt, die nog stééds naliet, zijn geloovigen brief van 1944 (aan de synode)) ter kennis van de heiligen te brengen, gaat in hetzelfde nummer, waarin ds Toomvliet zijn desertie gaat bemantelen door over anderer open aanval te klagen, vermanen: houdt vol. Tenminste: in het willen. Enkele uit ...

De Reformatie
K.S.
575 woorden
,,Nabij de uerdwijning"?

,,Nabij de uerdwijning"?

Geref. Geztnsbl., nr 210, bevat een verslag van een rede, •die ds B. A. Bos gehouden heeft in Assen na zijn over-.gang tot een andere kerkformatie. In dat verslag trof ons volgende passage: ., Overigens wist ds Bos te vertellen, dat de Vervan-.gingsformule t.z.t. zou worden afgeschaft. Nu ...

De Reformatie
K.S.
610 woorden
Dubbele bewaringsdienst.

Dubbele bewaringsdienst.

Er ligt in dit tekstwoord ©en prachtige harmonie.Er is een schat, een erfgoed; en er zijn aangewezen erf g e n a m e n.Die twee behooren bij elkander. Maar zullen ze elkander ook ontmoeten? Er is zoo vaak erfgoed, dat door den erfgenaam vurig wordt begeerd, maar dat hem nooit in han ...

De Reformatie
K.S.
611 woorden
De molensteenen tot buiten den  molen verplaatst

De molensteenen tot buiten den molen verplaatst

Toen we eenige weken geleden moesten gissen naar de reden, waarom ds Toomvliet niet mee onderteekend had, achtten wij het waarschijnlijk, zoowel, dat hij uit de rapporten, die hij tevoren gezien had, begreep: dat mag ik niet teekenen zonder „gevaar" te loopen, als ook, dat hij, terwille van de wi ...

De Reformatie
K.S.
682 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Gewapende vrede en laatste waarschuwing.Dr I. G. V. Maasdijk schrijft in Pen-Gun: Nog nimmer in de geschiedenis van deze wereld is een oorlog geëindigd als ditmaal; nog nooit heeft de menschheid zich in een situatie bevonden als heden ten dage het geval is. De vijanden, die de volke ...

De Reformatie
K.S.
914 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Vrede op aarde. Al zijn wij, wat den kalenderdatum van heden betreft, eigenlijk al weer ver van het Kerstfeest af, en misschien ook al weer dat Kerstfeest vergeten, toch blijft de Schrift het thema van den Kerstnacht naar voren brengen. Lees den tekst, hierboven af ...

De Reformatie
K.S.
936 woorden
van 6