GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

51 resultaten
Filteren
van 6
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Grenssituatie en Grensverkeer. Een filosoof van den laatsten tijd heeft met opmerkelijke voorliefde het begrip der grenssituatie ingevoerd. Wat hij daarmee bedoelt, doet hier niet ter zake. Genoeg zij- voor ons, dat het woord, naar algemeen gebruik, bezwarende situ ...

23 februari 1940
De Reformatie
K.S.
1061 woorden
Het vierde formulier van eenigheid.

Het vierde formulier van eenigheid.

10 We komen nu tot het vervolg. De bespraken passage, waarvan we de ditmaal in het bizonder ons interesseerende woorden met hoofdletters zullen weergeven, luidt als volgt: Dienovereenkomstig werkt Hij in nijn uitverkorenen hetgeen Hij van allen eischt, vervu ...

25 januari 1947
De Reformatie
K.S.
1396 woorden
VAN KERK TOT KRING .... EEN AFVAL.

VAN KERK TOT KRING .... EEN AFVAL.

I. ^Tie meiisch der twintigste eeuw wil vele tegenistellingen overwinnen, - althans naar Jjuiten. I Maai' naar binnen coquetteert hij met het piikante verschijnsel van de tegenstelling; hij koopt [zich vaak den aristocratischen schijn van de „le-Ivensspanning" door ...

16 april 1926
De Reformatie
K.S.
2390 woorden
„Kleerentheologie.”

„Kleerentheologie.”

Eens t^S*^Sa"'%CTéf^d Engelsch-schrijwIÖfS'-v lyle) uit Londen weg om geruimen tijd te vertoeven m hooge eenzaamheid, midden op' ae hei. Wat hij toen gedacht, heeft, heeft hij uitgesproken in een boek, waaiTan de titel is: De'o> pgelapte Icleeirmaker. Dit boek bev.atte zijn „kleerenf ilosof i ...

24 september 1926
De Reformatie
K.S.
1296 woorden
MEFISTO OF SATAN ?

MEFISTO OF SATAN ?

I. Wie den bijbel vraagt, wat hij zegt van de zonde', Ivet zedeilijk kwaad, dat in de wereld is, die verneemt twee dingen ten antwoo'rd.Het eerste is, dat de Heilige Schrift niet de minste moeite neemt, O'm hem het vraagstuk gemakkelijk te maken 'en de overw ...

4 februari 1927
De Reformatie
K.S.
2544 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

De vlucht in den ootmoedswaan. (I.) In den laatsten tijd wordt tegen den „hoogmoed" zwaar opgetreden. Althans met de pen. En dan, zoolang de pen ins Blaue hinein kan schrijven. Want, komt men op den b eganen grond, dan is men dikwijls meer dan hoogmoedig, als het e ...

11 augustus 1933
De Reformatie
K.S.
2322 woorden
Jaarwisseling

Jaarwisseling

Jaarwisseling.Ieder heeit zoo zijn jeugdherinneringKn, ook voor wat d& n kerkgang betreft. Zoo heb ik ook d© mijne.En één© daarvan houdt zich altijd bezig met de manier, waarop in onze kerk, toen ik jong was, psalm 98:4 gezongen werd.... aan het eind van den dienst.Ik heb ...

29 december 1933
De Reformatie
K.S.
1663 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

De nog niet „gelukkige" Inconsequentie.(Vertaling prof. dr C. van Gelderen).Wanneer we menschen ontmoeten, die uitgaan van een verkeerde grondstelling of beschouwing, maar die dan soms een practijk erop nahouden, waarin meer dan wel minder, beter wordt gehandeld, dan feitelijk in de ...

16 augustus 1940
De Reformatie
K.S.
1338 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

VERBERGING. De jammerende vrouwen uit Jeruzalem schijnen wel de eenige behoorlijke stoffage van de via dolorosa te zijn. In de menigte van vijanden, van spotters, van brutale ongeloovigen of van vreesachtige geloovigen, zorgen zij, naar het schijnt, als de eenigen ...

6 april 1946
De Reformatie
K.S.
1375 woorden
Woord en geest.

Woord en geest.

Over „Woord en Geest", hun samenhang en verhouding, met name in het heilswerk, wordt veel nagedacht. Ook door het eenvoudige volk. Met name, waar het zich bezig houdt met de vraag van de prediking. De vraag, wat troostende, vermanende, stichtende prediking is, leeft onder het volk. Gelukkig. Er z ...

21 februari 1948
De Reformatie
K.S.
K. S.
4759 woorden
van 6