GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

51 resultaten
Filteren
van 6
VAN KERK TOT KRING .... EEN AFVAL.

VAN KERK TOT KRING .... EEN AFVAL.

I. ^Tie meiisch der twintigste eeuw wil vele tegenistellingen overwinnen, - althans naar Jjuiten. I Maai' naar binnen coquetteert hij met het piikante verschijnsel van de tegenstelling; hij koopt [zich vaak den aristocratischen schijn van de „le-Ivensspanning" door ...

De Reformatie
K.S.
2390 woorden
„Kleerentheologie.”

„Kleerentheologie.”

Eens t^S*^Sa"'%CTéf^d Engelsch-schrijwIÖfS'-v lyle) uit Londen weg om geruimen tijd te vertoeven m hooge eenzaamheid, midden op' ae hei. Wat hij toen gedacht, heeft, heeft hij uitgesproken in een boek, waaiTan de titel is: De'o> pgelapte Icleeirmaker. Dit boek bev.atte zijn „kleerenf ilosof i ...

De Reformatie
K.S.
1296 woorden
De katheder van Jezus.

De katheder van Jezus.

I. Dagelijks zat ik bij u, leerende in den tempel. Matth. 26:55.Het is een vertroostende gedachte, dat Jezus een katheder heeft gehad. Een katheder is eeii „z i t-stoel", gelijk die door Israels leeraars wordt bezet; bij behoort tot hun leeraarsambt. Jezus h ...

De Reformatie
K.S.
1308 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

De nog niet „gelukkige" Inconsequentie.(Vertaling prof. dr C. van Gelderen).Wanneer we menschen ontmoeten, die uitgaan van een verkeerde grondstelling of beschouwing, maar die dan soms een practijk erop nahouden, waarin meer dan wel minder, beter wordt gehandeld, dan feitelijk in de ...

De Reformatie
K.S.
1338 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Van gesloten deuren en sleutelnaacht. In ons vorig artikel gaven wij aandacht aan de hoofdzaak van het „geval" Cand. Schilder, in verband met den brief, dien Prof. Grosheide daarover als informatie aan Ds Waagmeester, den 30en September 1944 geschreven heeft. Die h ...

De Reformatie
H. J. SCHILDER
H. J. S.
K.S.
K. S.
4624 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

POLEMIEK — Dr Hommes. Men zendt mij toe een ex. van dr Hommes' kerkblad. Hij haalt daarin een reeks vragen aan, die een overigens zeer welmeenend Chr. Geref. vraagsteller voorlas van een papier na mijn te Middelburg gehouden rede. De vraagsteller meende tusschen wa ...

De Reformatie
K.S.
Den Boeft
K. S.
H. Venema
V. d. m. te IJsselmuiden.
D. v. d. Dool.
2652 woorden
GRONINGER BRIEVEN

GRONINGER BRIEVEN

Amice hater, Nu de Christelijk historischen, zoo zeide ik, weer beschikken over een eigen politiek orgaan, kon van die zijde althans publiekelijk het onderhoud aanvangen omtrent de mogelijke samenwerking van christelijk-historischen en antirevolutionairen.Er was wel allerlei besprek ...

De Reformatie
MARNIX.
K.S.
1870 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Gewapende vrede en laatste waarschuwing.Dr I. G. V. Maasdijk schrijft in Pen-Gun: Nog nimmer in de geschiedenis van deze wereld is een oorlog geëindigd als ditmaal; nog nooit heeft de menschheid zich in een situatie bevonden als heden ten dage het geval is. De vijanden, die de volke ...

De Reformatie
K.S.
914 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

ONS VONNIS OVER HET PRAE-ADVIES INZAKE CHAMIERUS GEHANDHAAFD, j In een vorig artikel werd aangetoond, dat het synodale Praeadvies (dr Ridderbos, dr Grosheide, dr. Polman) zich volkomen vergiste, toen het C h a- m i e r u s aandiende als „Kroongetuige" vóór de meeni ...

De Reformatie
K.S.
1426 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

VERBERGING. De jammerende vrouwen uit Jeruzalem schijnen wel de eenige behoorlijke stoffage van de via dolorosa te zijn. In de menigte van vijanden, van spotters, van brutale ongeloovigen of van vreesachtige geloovigen, zorgen zij, naar het schijnt, als de eenigen ...

De Reformatie
K.S.
1375 woorden
van 6