GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

51 resultaten
Filteren
van 6
De wilsvorming blijft op  het program

De wilsvorming blijft op het program

Dr De Bondt, die nog stééds naliet, zijn geloovigen brief van 1944 (aan de synode)) ter kennis van de heiligen te brengen, gaat in hetzelfde nummer, waarin ds Toomvliet zijn desertie gaat bemantelen door over anderer open aanval te klagen, vermanen: houdt vol. Tenminste: in het willen. Enkele uit ...

De Reformatie
K.S.
575 woorden
De molensteenen tot buiten den  molen verplaatst

De molensteenen tot buiten den molen verplaatst

Toen we eenige weken geleden moesten gissen naar de reden, waarom ds Toomvliet niet mee onderteekend had, achtten wij het waarschijnlijk, zoowel, dat hij uit de rapporten, die hij tevoren gezien had, begreep: dat mag ik niet teekenen zonder „gevaar" te loopen, als ook, dat hij, terwille van de wi ...

De Reformatie
K.S.
682 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

POLEMIEK — Dr Hommes. Men zendt mij toe een ex. van dr Hommes' kerkblad. Hij haalt daarin een reeks vragen aan, die een overigens zeer welmeenend Chr. Geref. vraagsteller voorlas van een papier na mijn te Middelburg gehouden rede. De vraagsteller meende tusschen wa ...

De Reformatie
K.S.
Den Boeft
K. S.
H. Venema
V. d. m. te IJsselmuiden.
D. v. d. Dool.
2652 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

Tweetal te: Zaandam, G. Ph. Pieffers te Bussum en W. Scheele te Arnhem.B e r o e p e n te: Zutphen, J. C. Janse te Rijswijk. iv^ltsS"; ? iHaulerwijk, P. Veldstra te Kantens.Zwijndrecht—Gr. Lindt, H. Eenhoorn te Rozenburg.Alblasserdam, A. J. Moggré te Zeve ...

De Reformatie
S. VAN HOEVE.
SCHOLTEN.
K.S.
1701 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Gewapende vrede en laatste waarschuwing.Dr I. G. V. Maasdijk schrijft in Pen-Gun: Nog nimmer in de geschiedenis van deze wereld is een oorlog geëindigd als ditmaal; nog nooit heeft de menschheid zich in een situatie bevonden als heden ten dage het geval is. De vijanden, die de volke ...

De Reformatie
K.S.
914 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

Dr K. Dijk tegen Dr W. F. v. Cnnsteren. Dr K. Dijk schrijft in „Geref. Kb. Den Haag" over het censureeren van leden, die aangesloten zijn bij een vereeniging, welke ingaat tegen Schrift en belijdenis, «n haar eigen leden daartoe noopt. Met name de N(ationaal) S(oci ...

De Reformatie
K.S.
2424 woorden
GRONINGER BRIEVEN

GRONINGER BRIEVEN

Amice hater, Nu de Christelijk historischen, zoo zeide ik, weer beschikken over een eigen politiek orgaan, kon van die zijde althans publiekelijk het onderhoud aanvangen omtrent de mogelijke samenwerking van christelijk-historischen en antirevolutionairen.Er was wel allerlei besprek ...

De Reformatie
MARNIX.
K.S.
1870 woorden
UIT DE HISTORIE

UIT DE HISTORIE

ONS VONNIS OVER HET PRAE-ADVIES INZAKE CHAMIERUS GEHANDHAAFD, j In een vorig artikel werd aangetoond, dat het synodale Praeadvies (dr Ridderbos, dr Grosheide, dr. Polman) zich volkomen vergiste, toen het C h a- m i e r u s aandiende als „Kroongetuige" vóór de meeni ...

De Reformatie
K.S.
1426 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

„Wat is Gereformeerd"? Een lezer zendt mij onder poststempel Amsterdam of Rotterdam (het stempel is onduidelijk), een exemplaar van „De Hollandsche Zendingsbode", 27e jaargang No. 331. Blijkbaar wordt liet mij toegezonden opdat ik in deze rubriek een artikel „Wat is Gereformeerd? " zou cit ...

De Reformatie
K.S.
2990 woorden
PERSSCHOUW.

PERSSCHOUW.

Buskruit in de Kerk. Ds J. Douma te Britsum, wiens instructieve artikelen in de „Gron. Kerkbode" reeds meermalen hier geciteerd zijn, vervolgt zijn critische uiteenzetting van Niebergalls meening inzake den inhoud van het Oude Testament als volgt: iE zr a's ...

De Reformatie
K.S.
3011 woorden
van 6