GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

23 resultaten
Filteren
van 3
P. DEDDENS.
TOESPRAAK bij het sluiten der lessen van het Cursusjaar 1951—’52 aan de Theol. Hogeschool door de Rector

TOESPRAAK bij het sluiten der lessen van het Cursusjaar 1951—’52 aan de Theol. Hogeschool door de Rector

KERKBLIJK LEVENZeker zal er wel niemand onder ons zijn, wiens gedachten niet teruggaan van deze sluiting naar de opening van de cursus met het aan beide verbonden docenten-getal. En de mate van het verlies dat U, dames en heren studenten, geleden hebt, wordt bepaald door het feit, dat het ...

14 juni 1952
De Reformatie
P. DEDDENS.
2370 woorden
HANDBOEK 1952

HANDBOEK 1952

Zo juist kregen we een exemplaar in handen van het „Handboek 1952 ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland", dat dezer dagen bij de uitg. Oosterbaan & Le Cointre N.V. te Goes het licht zag. Op omslag en titelpagina staat vermeld: „Onder redactie van Prof. Dr K. Schilder f". Deze l ...

24 mei 1952
De Reformatie
H. H. V. d. L.
P. DEDDENS.
RED.
1989 woorden
GEDACHTENISWOORD

GEDACHTENISWOORD

bij de hervatting der colleges uitgesproken door de Rector in de Aula der Theologische Hogeschool op Woensdag 7 Mei 1952Nog maar even vijf weken geleden .zijn' we hier s? mengekomen uit soortgelijke oorzaak als thans: het verscheiden van onze beminde Prof. Schilder — wie kon bevroeden, dat ...

17 mei 1952
De Reformatie
P. DEDDENS.
3900 woorden
ADVIEZEN.

ADVIEZEN.

Waar sinds de uitoefening van het Bibliothecarisschap het mij al moeilijker viel de tijd te vinden, kerken en kerkleden met adviezen te dienen, zal men verstaan, dat zulks in de huidige omstandigheden niet meer mogeUjk is.Ik verzoek daarom vriendelijk, mij voorlopig vragen om advies niet m ...

10 mei 1952
De Reformatie
P. DEDDENS.
50 woorden
Orgelfands-Ereschuld

Orgelfands-Ereschuld

Nauwelijks had ik Vrijdagsavonds afgesloten, of daar kwam Mevr. v. W. uit K. een steentje aandragen voor de nieuwe laag: f2.50 van N. N. De Zaterdagmorgen legde via de giro er een heel rijtje naast: f2.50 van A. M. te A.; f 10.— van N. N. te IJ.; f 10.— van J. W. H. te A.; f3.— van twee zusters t ...

3 mei 1952
De Reformatie
P. DEDDENS.
1117 woorden
Orgelfands-Ereschuld

Orgelfands-Ereschuld

Wat hebben de laatste dagen me om deze rubriek blij, en ook stil gemaakt. Als grote mamien worden weggenomen en de herinnering roept hun beeld op, dan komen doorgaans aan 't woord: dank, en bewondering: voor gaven en levenswerk. Hier w^as iets meer. Bij Schilders gemis treurt vooral de liefde: wi ...

19 april 1952
De Reformatie
P. DEDDENS.
1090 woorden
Prof. Dr K. SCHILDER †

Prof. Dr K. SCHILDER †

Het grote leed dat in ons leven kwam en dat niet is af te schudden noch te verdringen, dat ons telkens weer de eenzaamheid wil doen zoeken, mag ons niet verhinderen, ons volk dat zo sterk aan hem hing, te doen delen in hetgeen de Here God wilde, dat onze mede-arbeider Schilder de laatste tijd van ...

29 maart 1952
De Reformatie
P. DEDDENS.
B. HOLWERDA.
C. VEENHOF.
H. J. JAGER.
725 woorden
Correspondentie en samenspreking met Deputaten van de Christelijke Geref. Kerken

Correspondentie en samenspreking met Deputaten van de Christelijke Geref. Kerken

Tusschen de „deputaten voor contact met de Gereformeerde Belijders", benoemd door de Gener. Syno'de van de Christel. Geref. Kerken te Utrecht, 1947, en de „deputaten voor contact met de Christelijke Gedeformeerde Kerken", aangewezen door de Generale Synoden onzer Kerken te Groningen, 1946, resp. ...

9 december 1950
De Reformatie
Ds. C. H. Lindeboom
KAMPEN.
Met Hoogachting
C. H. Lindeboom.
Weleerwaarden Heer
W. Kremer
Praeses.
P. J. de Bruin
Scriba H.
L. H. V. d. Meiden
Den WelEerw. Hooggeleerde Heer
F. Deddens
J. H. Velema
P. Deddens
F. de Vries
L. H. V. d. Meiden Voorzitter
W. Kremer Secretaris.
J. VAN BRUGGEN.
P. DEDDENS.
H. J. JAGER.
C. LENTINK.
K. SCHILDER.
F. DE VRIES.
P. WAALEWIJN.
REDACTIE.
12523 woorden
Bibliotheek Theologische Hoogeschool

Bibliotheek Theologische Hoogeschool

Wat hier volgt is het jaarverslag der Bibliotheek 1948—1949. Daar Curatoren het wenschelijk achtten, dat dit verslag in zoo breed mogeüjken kring bekendheid verwierf, vindt het hier plaatsing, terwijl andere bladen worden verzocht het over te nemen.„Ja, dat was het ook".Het is zeker ...

16 juli 1949
De Reformatie
P. DEDDENS.
1921 woorden
CENTRAAL COMITé VAN,  ANTIREVOL. KIESVEKEENIGDSTGEN.

CENTRAAL COMITé VAN, ANTIREVOL. KIESVEKEENIGDSTGEN.

's-GRAVENHAGE, 28 Dec. 1948. Den Hooggeleerden Heer Prof. K. Schilder, Vloeddijk 14, Kampen.Hooggeleerde Heer, Ingevolge het telefonisch gesprek tussen U en den heer J. Schouten, den voorzitter van het Centraal Comité, deel ik U op verzoek van laatstg ...

7 mei 1949
De Reformatie
R. GOSKER.
H. M. MULDER.
C. DE JONG.
H. HOEK.
C. VEENHOF.
K. SCHILDER.
A. ZIJLSTRA.
P. GROEN.
J. MEULINK.
K. SMIT.
P. DEDDENS.
B. HOLWERDA.
W. G. BEEFTINK.
D. VOS.
1199 woorden
van 3