GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
Zamen als in barensnood”.

Zamen als in barensnood”.

[KERSTFEEST 5 9 13]. Want wij weten, dat het gansche schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is tot nu toe. Rom. 8 : 22. Aangrijpend is de bittere tegenstelling tusschen 't zalig Ker.stfeest, dat weer ingaa't, en de on ...

19 december 1915
De Heraut
Dr
A. K.
4037 woorden
„Alwaar zij hem kruisigden”.

„Alwaar zij hem kruisigden”.

Alwaar zij hem kruisigden, en met hem twee anderen, aan elke zijde éénen. en Jezus in het midden. Joh. 19 ; 18. Hoe aangrijpend ook het lijden van den Christus, dat aan de kruisiging op Golgotha voorafging, moge geweest zijn, toch blijft die kruisiging zelve in het ...

16 april 1916
De Heraut
A. K.
1135 woorden
Van de Voleinding.

Van de Voleinding.

CCVI. ZESDE REEKS. XXIX. Maak u op, word verlicht, want uw licht komt, en de heerlijkheid des HEEREN gaat over u op. , Jes. 60 : 1. Neemt men nu beide aan, in de eerste ...

16 april 1916
De Heraut
A. K.
4348 woorden
„Nu door een spiegel”.

„Nu door een spiegel”.

[P A S C H A 19 16]. Want wij zien nu door eenen spiegel in eene duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten deele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. 1 Cor. 13 : 12. Al is 't ...

23 april 1916
De Heraut
A. K.
5030 woorden
„Mij dorst”.

„Mij dorst”.

[GOEDE VRIJDAG 1916]. Hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de Schrift zoude vervuld worden, zei de: ij dorst. Johannes 19 : 28.Het vat vol edik was niet opzettelijk voor Jezus, en voor hem alleen, naar Golgotha meegenomen. ITet hangen aan ...

23 april 1916
De Heraut
A. K.
1071 woorden
„Deze allen waren eendrachtelijk bijeen”

„Deze allen waren eendrachtelijk bijeen”

Deze jdlen waren eendrachtclijk volhardende in het bidden en smeeken, met de vrouwen, en Maria, de moeder van Jezus, en met iijne broederen. Handelingen 1 : 14. Toen Jezus opvopr, werden van de discipelen twee engelen in mannengedaante gezien. Er staat toch »twee m ...

4 juni 1916
De Heraut
A. K.
1161 woorden
"Aangaande de dagen onzer jaren, daarin zijn zebentig, of zoo we zeer sterk zijn, tachtig jaren."

"Aangaande de dagen onzer jaren, daarin zijn zebentig, of zoo we zeer sterk zijn, tachtig jaren."

Aangaande de dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaar, of, zoo wij zeer sterk zijn, tachtig jaar; en het uitnemendste van die is moeite en verdriet; want het wordt snellijk afgesneden, en wij vliegen daarhenen. Psalm XC:10, De dood lag niet in de ordinantie der Schepping, maar is eerst ...

4 november 1917
De Heraut
A. K.
1402 woorden
Van de Voleinding.

Van de Voleinding.

CCLXII. ACHTSTE REEKS. VII. En voor den troon was eene glazen zee, kristal gelijk. En in het midden des troons, en rondpm.den troon, vier dieren, zijnde vol oogen van voren en van achteren. Openb. 4 : ...

4 november 1917
De Heraut
A. K.
3297 woorden
"De liefde dekt alle obetredingen toe".

"De liefde dekt alle obetredingen toe".

Haat verwekt krakeelen; maar de liefde dekt alle overtredingen toe. Spreuken 10 : 12. De grondregel voor alle bejegening van hen met wie het leven ons in aanraking brengt, is, liaar luid van Gods.-Woord, dat we onzen naaste htf zuUen hebben, zooals we ons zelf lief ...

11 november 1917
De Heraut
A. K.
1216 woorden
Van de Voleinding.

Van de Voleinding.

CCLXIII. ACHTSTE REEKS, Vin.Maar Ik, ziet. Ik richt mijn erbond op met u, en met uwen ade na u; en met alle levende iel, die met u is, van het geogelte, van het vee, en \'an het edierte der aarde met u; van llen, die uit de arke gegaan ijn, tot al het ...

11 november 1917
De Heraut
A. K.
3343 woorden
van 4