GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

33 resultaten
Filteren
van 4
ADOLPHUS VENATOR.
„Stotteren" op Paschen

„Stotteren" op Paschen

Amice, Je herinnert je uit de kerkelijke pers allicht, dat onlangs ds Leenhouts (Soest) gezegd heeft (met zijn kerkeraad), dat dè synode van 1942^—44 profetisch gestotterd heeft. Die uitspraaic zag op de bekende bindend verklaarde uitspraken, die een deel der oorzaken van de breuk van '44 ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
1337 woorden
Nog eens: Middelburg-1896

Nog eens: Middelburg-1896

Amice, Je herinnert je, dat ds J. Bosch eenlge weken geleden hier het woord gekregen heeft, en toen door mij beantwoord Is. Thans schreef ds Bosch het volgende: „Mijn opmerkingen over de „behandeling" van het Bezwaarschrift van Bedum A op de Synode van Middelburg 1896, zijn door Ad. ...

De Reformatie
J. BOSCH.
ADOLPHUS VENATOR.
. K. S.
1406 woorden
Vuur, water, was

Vuur, water, was

Amice, Laat me deze week mogen beginnen met een paar foutjes te corrigeeren, die in een klein aantal nummers van verleden week voorkomen. In mijn voorgaanden brief, bl. 191, kolom 1, regel 6 v.o. stond: schoen. Je moet lezen: scheen. Over dien „schoen" mocht de schoenmaker praten, niet ove ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
2809 woorden
Middelburg en Amsterdam

Middelburg en Amsterdam

Amice, Je hebt den draad nog niet verloren, hoop ik? In het nummer van 27 Januari schreef ik je een brief over „Wetenschapsgevaren ? " (nr 28). In dien brief zei Ik een en ander over de synode van Middelburg 1896. Ik merkte daarm op, dat zij — let wel — getuigde van groote voorzichtigheid ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
1731 woorden
AAN EEN TONGEREN TIJDGENOOT, No. 32

AAN EEN TONGEREN TIJDGENOOT, No. 32

Amice, Wegens plaatsgebrek, want er moeten enkele stukken mee, die lang bleven liggen, één week uitstel. Tot ziens, je ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
19 woorden
Wetenschapsgevaren ?

Wetenschapsgevaren ?

Amice, Soms heb Ik een tikje medelijden met je. Soms.En maar: een tikje.Niet overdrijven. Want er is geen gevaarlijker ding, dan jou te vertellen, dat jij het toch zoo ontzettend moeilijk hebt, meer dan de voorgaande generaties.Geen sprake van.Je hebt alleen maa ...

De Reformatie
A. M. DONNBR
Dr L. H. WAGENAAR
ADOLPHUS VENATOR.
2940 woorden
„The pleasing bar"

„The pleasing bar"

Amice, Je oudejaarsavondoverde'nkuig, — zal die gerust zijn? „Sylvester-avond" behoort onder ons niet tot de „onder praecept" staande feestdagen. Trouwens, hij staat óók niet onder roomsch praecept. Rome zou nog de eenige kans hebben kunnen bieden voor de Ijking van Sylvesteravond als fees ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
1574 woorden
Paraparakolouthese

Paraparakolouthese

Amice, Vandaag beu Jk toch even geschrokkeu.Je zegt: o, dau is 't uiet erg geweest, als 't even was? maarEigenwijze jongeu, houd je mond: schrikken kan niet anders dan maar even wezen.Ik ben dus geschrokken. Een dominee vertelde aan onzen redacteur iets, dat hèm aan 't ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
3019 woorden
Oecumenisch interview met Christus

Oecumenisch interview met Christus

Amice, Natuurlijk ben je al vaak geïnterviewd over de brandende kwestie van het Interview, het „gesprek", het gesprek der „kerken", ook: op oecumenische basis. Ben je er vóór, dan ben je een vriend van den wereldvrede, want die hangt aan een gesprek. En trek je een bedenkelijk gezicht, dan ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
1516 woorden
Pas op voor juffrouw Bremer!

Pas op voor juffrouw Bremer!

Amice^Al eens van juffrouw Frederika Bremer gehoord? Nee? Goed, dan zullen we er wat van vertellen.Juffrouw Bremer was in haar tijd zoo iets als tegenwoordig Mary Pos, die veel gereisd heeft en ontmoetingen heeft gehad met mannen, ook wel vrouwen van heteekenis, en die daarvan dan i ...

De Reformatie
ADOLPHUS VENATOR.
2109 woorden
van 4