Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

85 resultaten
Filteren
van 9
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Rosenberg en zjjn tegenstanders. Een dei- merkwaardigste theologische geschriflen, die deu laatsten tijd van nationaal-socialisüsche zijde verschenen zijn, is dat van "Wilhelm Brachmann: „Alfred Rosenberig und seine Gegner" (Alfred Rosenberg en zijn tegenstanders). ...

10 februari 1939
De Reformatie
B. t. B.
693 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Kerkelyli: en onkerkelijk Nederland. V. Kerkelijke gezindte en Beroiep.Voor het eerst is bij de volkstelling van 1930 een verband gelegd tusschen kerkelijke gezindte en beroep. Een vergelijking met vorige volkstellingen kan du ...

22 januari 1937
De Reformatie
B. t. B.
788 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Kerkelijk en onkerkelijk Nederland. IV. B u r g e r 1 ij k e staat.Deel IX van de „Volkstelling 1930" i) , geeïl nog een merkwaardige tabel. Zij heeft betrekkuig op den burgerlijken staat der mannen en vrouwen van iedere kerke ...

15 januari 1937
De Reformatie
B. t. B.
863 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Kerkelijk en onkerkelijk Nederland. I. Hel vorige jaar hebben we in dit blad eenige beschouwingen over de „onkerkelijkheid" in Neder-land gegeven, i) De uitkomsten van de volkstelling van 1930 werden met die der vorige vergeleken, vo ...

11 december 1936
De Reformatie
B. t. B.
897 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Kerkelijk en onkerkelijk Nederland. II. Het is misschien goed om nog eens met enkele voorbeelden de beteekenis van de in het vorige artikel gegeven cijfers te verduidelijken.Voor een regelmatigen groei der bevolking is het noo ...

18 december 1936
De Reformatie
B. t. B.
1032 woorden
HERKELIJK LEVEN

HERKELIJK LEVEN

V Een „Calvinistisch Weekblad" en Van Dale. Er is onlangs een „Calvinistisch Weekblad" verschenen, van welks geboorljegeschiedenis wij liefst zoo weinig mogelijk zeggen. We zouden er zelfs geen woord over gerept hebben, indien de redactie niet ons blad in haar verhalen over zichzelf had betrokken ...

12 juli 1935
De Reformatie
K. S.
B. t. B.
1066 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Mythische vervorming. Wij hebben den vorigen keer het een en ander medegedeeld over de wijze, waarop het nationaalsocialisme Luther beschouwt. Het is goed om hierover nog enkele opmerkingen te maken. Want heel deze beschouwingswijze, zoo: karakteristiek voor een be ...

16 juni 1939
De Reformatie
B. t. B.
1145 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Rosenherg's aanval op Dr Melser.Wellicht herinneren sommigen zich hoe Rosen- Ixrg üi zijn ijver om het (wat liij noemt) „verraad der Protestanten aan Luther" te „bewij.zen", een aanlialing deed uit een artikel van den Luthersclien bisschop Dr Meiser. Deze had in zijn kerkelijk blad geschre ...

24 februari 1939
De Reformatie
B. t. B.
1163 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Kerkelijk en onkerkelijk Nederland. VIL Kerkelijke gezindte der Academisch g e g r a d u e e r d e n.De uitkomsten der volkstelling 1930 zijn niet bemoedigend; de cijfers, welke we tot dusverre noemden, spreken een sombere taa ...

5 februari 1937
De Reformatie
B. t. B.
1176 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Kerkelijk en onkerkelijk Nederland. VI. Kerkelijke gezindte en Beroep.Alvorens de cijfers, in het vorige artikel ge^ noemd, aan een nadere besdiouwing te ondeir^ werpen, is het gewenscht deze te splitsen.De beroepsstati ...

29 januari 1937
De Reformatie
B. t. B.
1232 woorden
van 9