GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

121 resultaten
Filteren
van 13
D. v. D.
VAN HET HEERLIJK AMBT

VAN HET HEERLIJK AMBT

Hoe maak ik mijn preek? IV. De keuze van een tekst. Het eerste, wat ik dan te doen heb, als ik mij zet tot het maken van mijn preek, is het kiezen van een tekst.Eén van de fouten, die hierbij telkens gemaakt worden, een ...

De Reformatie
D. v. D.
1270 woorden
VAN HET HEERLIJK AMBT

VAN HET HEERLIJK AMBT

Hoe maak ik mijn preek? III. Wat ik tenslotte nog wil noemen als te behooren tot de' zielsgestalte, die bij mij moet worden gewonden, als ik mij zet tot het maken van mijn preek, dat is: blijdschap, groote blijdschap.Preeken is zulk heerlijk werk. Van ...

De Reformatie
D. v. D.
1008 woorden
VAN HET HEERLIJK AMBT

VAN HET HEERLIJK AMBT

Inleiding. jtDe Reformatie" is geen theologen-blad, nog minder een vakblad voor de dominees.Dat is waar; maar even waar is het, dat zij toch wel door velen van onze Dienaren des Woords wordt gelezen en dat, wat in eerster instantie den dominé raakt, verder o ...

De Reformatie
D. v. D.
1164 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.) Passief of Actief. Wij wilden, in verband met ons vorig artikel iets zeggen over de gelijkenis van den Zaaier.Het komt mij voor, dat deze gelijkenis O' zoo vaa ...

De Reformatie
D. v. D.
1278 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.) Schriftbewijs. Ëen broeder schreef mij, dat hij zicih zeer wel kon vereenigen met de voorstelling, die ik, in de aatste jaren voortdurend gegeven heb van geloof en ge ...

De Reformatie
D. v. D.
1123 woorden
GEESTELIJK ADVIEZEN

GEESTELIJK ADVIEZEN

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijkj Akkerstraat 26, Groningen.) Ik kan toch niet gelooven. Dezer dagen zat ik aan het bed van een zieken broeder.Hij had het niet gemakkelijk; hij (en datzelfde gold ook zijn vrouw) hij had z ...

De Reformatie
D. v. D.
1383 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.) Velerlei misvatting. II. Ons vorig artikel eindigden wij met deze aanhaling uil de recensie van Dr Thijs van ons boekje: „Verbond en B ...

De Reformatie
D. v. D.
1243 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.) Velerlei misvatting. Dr Thijs heeft in het „Gereformeerd Theologisch Tijdschrift" gerecenseerd mijn boekje: „Verbond en Belijdenis".Nu is het natuurlijJc onmog ...

De Reformatie
D. v. D.
1140 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Alikerstraat 26, Groningen.) Leven bij het Woord. Hèt is een telkens terugkeerend verschijnsel, dat dé menschen, in dagen van verschrikking, zooals wij ook nu beleven, hun aandacht richten op de ...

De Reformatie
D. v. D.
1394 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.) Onze houding. De oorlogstoestand, waarin de wöreld nu reeds weer eenige dagen verkeert, is van. zóó gieweldige, ons ganscho leven rakende, beteekenis, dat wij eerst n ...

De Reformatie
D. v. D.
1210 woorden
van 13