GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

121 resultaten
Filteren
van 13
D. v. D.
Moeilijke dagen.

Moeilijke dagen.

De dagen, die wij nu beleven, zijn van een ontroerendeu ernst.In Polen wordt verwoed gevochten. Al de hiilpmiddelen, die de moderne techniek aan den oorlog heeft verschaft, zijn d'aar in actie gezet.De machüge mogendheden van Europa zijn in oorlogstoestand.Vlak bij onze grenz ...

De Reformatie
D. v. D.
1180 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

HET WORDT MOEILIJK. Nooit heb ik in den kerkelijken strijd kunnen gelooven, dat zij, met wie wij in conflict waren gekomen bewust, willens en wetens onwaarheid spraken. . -Ik wilde graag aanvaarden, dat zij toch werkelijk meenden wat zij zeiden en schreven e ...

De Reformatie
D. v. D.
P. M. J. MEKKES.
K. S.
5570 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Alikerstraat 26, Groningen.) Leven bij het Woord. Hèt is een telkens terugkeerend verschijnsel, dat dé menschen, in dagen van verschrikking, zooals wij ook nu beleven, hun aandacht richten op de ...

De Reformatie
D. v. D.
1394 woorden
GEESTELIJKEADVIEZEN

GEESTELIJKEADVIEZEN

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.) Ontheffing vragen. Wij verkeeren weer in den tijd van ker'kteraadsverkiezingen.De kerkeraden zien zich weer geroiepen tot het stellen van dubbeltallen. De geme ...

De Reformatie
D. v. D.
1498 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.) Bioscoop-bezwaren. Het volgende, aan Prof. Schilder geadresseerde, schrijven kwam tot mij: „Ondergeteekende heeft consciëntiebezwaren om als Hoofd ©ener School ...

De Reformatie
D. v. D.
1097 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

Verdooving van stervenden. Om der zonde wil ging éénmaal de vloek Gods uit over de wereld. Zoo is die wereld, óók de menschenwereld, vol van Ujden.Gode zij dank is die vloek in deze bedeehng aan deze zijde van het graf nooit absoluut. Dwars door den vloek he ...

De Reformatie
D. v. D.
1357 woorden
GESTELIJKE ADVIEZEN

GESTELIJKE ADVIEZEN

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.) Verzachting van de stervenssmarten. Als antwoord op mijn vorig artikel kreeg ik van twee medici eenige lectuur toegezonden, die handelt over bovengenoemd onderwerp. ...

De Reformatie
D. v. D.
1089 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.) De eer en de beeriykheid der volkeren. Iemand sclireef mij over de volgende moeilij kheid.Ergens was, in een publiek gebouw, waarin gewoonlijk niet veel sticht ...

De Reformatie
D. v. D.
1097 woorden
GEESTELUKEADVIEZEN

GEESTELUKEADVIEZEN

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.) Over de Polemiek. Voor ik verder ga met de beantwoording van Bog op antwooi-d wachtende vragen moet mijl toch iets van het hart over bovenstaand onderwerp. Daar is in ...

De Reformatie
D. v. D.
927 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

LevensUefde en Hemelveriangen. Een zuster, die bezig is te herstellen uit een zeer zware ziekte, zond mij de volgende vraag: „Het is een zeer wonderlijk© gewaarwording, ais men mag herstellen van een doodelijk© ziektei; en de vraag komt dan op: Mag ik mij hi ...

De Reformatie
D. v. D.
1389 woorden
van 13