GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

121 resultaten
Filteren
van 13
D. v. D.
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

Tweetalte: Apeldoorn, B. Jongeling te Sappemeer en G. Koenekoop te Gouda.Beroepen te: Wlerum, Hijken, Mildam, Twrjzel, Zuidwolde (Dr.) enBarendrecht, Cand. J. v. Dijk te Groningen. Apeldoorn, B. Jongeling te Sappemeer.— 2WAGERVBEN. Adres Kerkeraad: J. Wlersma, Oudwoude 199. ...

De Reformatie
D. v. D.
463 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

Beroepen te Uithuizen: cand. A. Jagersma van Wouterswoude. 's-Gravenhage-West: (2e maal) R. H. Bremmer te Helpman (Groningen).Zuidlaren: (2e maal) G. Janssen te Ten Post. 's-Gravenhage-Scheveningen en te Voorburg: Ds C. H. Lindeboom te Kampen.Veendam: ...

De Reformatie
Ds J. Smelik
L. Geusèbroek
D. v. D.
2555 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.) Wel willen maar niet kunnen. Men ontmoet menschen, die, als zij opgewekt worden om toch te gelooven, u antwoorden: „O ja, ik zou niets liever willen dan gelooven, maa ...

De Reformatie
D. v. D.
982 woorden
Prof. Dr Seakle Greijdanus

Prof. Dr Seakle Greijdanus

Want deze is Mg een uitverkoren vat.Handelingen 9:15.Woensdagavond, 19 Mei, des avonds om half acht, stierf, in het Roomsch-Katholiek Ziekenhuis in Zwolle, Professor Dr S. Greijdanus; in volle verzekerdheid des geloofs.Toen is hem gegeven, waar hIj, in volkomen eenswillendhei ...

De Reformatie
D. v. D.
1993 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

NOG EENS: VERBIJSTEREND. Eer ik iets ga zeggen over bovenstaand onderwerp een rectificatie.In mijn vorig artikel over „Verbijsterend" heb ik iets verteld over de feesten ter herdenking van de bevrijding, die in Loppersum dit voorjaar werden gehouden.I ...

De Reformatie
D. v. D.
2070 woorden
PROF. Dr K. SCHILDER

PROF. Dr K. SCHILDER

19 December 1890 - 23 Maart 1952 De Hoogleraar Zelden zal er tussen een Hoogleraar en de inrichting, waar hij aan arbeidde, een band zijn geweest als er bestond tussen Prof. Schilder en de Theol. Hogeschool te Kampen.Als kamper jongen is hij in de schaduw va ...

De Reformatie
D. v. D.
1553 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.) Ik ben zoo bang, dat ik mü vergis. Of ik even komen wilde bij een oud vrouwtje. Zij was 's morgens opgestaan, maar had zich toen opeens onwel voelen worden.Nu ...

De Reformatie
D. v. D.
942 woorden
GEESTELIJKEADVIEZEN

GEESTELIJKEADVIEZEN

Het getuigenis des Geestes, dat wij kinderen Gods zijn. III. In ons vorig artikel zagen wij, dat op de beide plaatsen, waar in de Schrift, buiten Romeinen 8:16 bet woord „medegetuigea" gebruikt wordt, niet wordt bedoeld een tweede ge ...

De Reformatie
D. v. D.
840 woorden
VAN HET HEERLIJK AMBT

VAN HET HEERLIJK AMBT

Hoe maak ik mijn preek? VI. De laatste weken zijn weken van groote spanning en beroering geweest.Voorzoover het leven zelf ons niet dwong om ons bezig te houden met iets anders, werd al ons denken en voelen in beslag genomen door dit ééne groote gebeu ...

De Reformatie
D. v. D.
1746 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.) Velerlei misvatting. Dr Thijs heeft in het „Gereformeerd Theologisch Tijdschrift" gerecenseerd mijn boekje: „Verbond en Belijdenis".Nu is het natuurlijJc onmog ...

De Reformatie
D. v. D.
1140 woorden
van 13